Detail předmětu

Praktikum z biochemie

FCH-BC_BCH_PAk. rok: 2024/2025

Základy biochemické analytiky a separačních metod: sacharidy, lipidy, lipofilní barviva, aminokyseliny. Metody stanovení bílkovin. Enzymy - stanovení aktivity a rychlosti enzymové rekce. Enzymová kinetika. Izolace apurifikace nukleových kyselin. Speciální metody: izolace a charakterozyce enzymů z různých typů biologického materiálu, chromatografie bílkovin, elektromigrační metody (dělění bílkovin metodou PAGE-SDS, dělení nukleovýchkyselin v agarózovém gelu).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Zkouška z Biochemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: absolvování všech 12 úloh praktika, vypracování všech protokolů; absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.
Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech 12 praktických úloh a splnění závěrečného testu na 70%.

Učební cíle

Cilem kursu je prakticky obeznamit posluchace se zakladnimi pristupy manipulace s biologickym materialem, s dostupnymi biochemickymi separacnimi i
analytickymi metodami a zaklady prace s enzymy. Ziskane znalosti jsou zakladem pro dalsi vyuku praktickych disciplin specializace PCHBT,zejmena
praktika z biotechnologie.

Studenti získají základní dovednosti týkající se izolace a purifikace biopolymerů a dalsich složek z biologického materiálu, stability biologických
makromolekul,možnosti jejich stanovení a analytickeho vyuziti.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Nelson D.L., Cox M.M. : Lehninger Biochemistry. W.H. Freemann and Co., New York 2007. (CS)
Ferenčík M, Škárka B. : Biochemické laboratorne metódy, Alfa, Bratislava 1981. (CS)
Voet D., Voet J.G. : Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1990. (CS)

Doporučená literatura

Márová I., Vránová D. : Praktikum z biochemie - pracovní sešit. FCH VUT v Brně, Brno 2002. (CS)
Peč P. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie. FP Universita Palackého, Olomouc 2000. (CS)
Káš J. a kol. : Laboratorní cvičení z biochemie, VŠCHT, Praha 2000. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Sylabus
1.blok
1. Sacharidy
a) kvalitativní reakce sacharidů
b) chromatografie sacharidů na tenké vrstvě
c) analýza celkových sacharidů dle Duboise

2. Lipidy
a) preparace lipidických frakcí z vaječného žloutku
b) identifikace lipidů z vaječného žloutku
c) RP-HPLC cholesterolu

3. Antioxidační systémy
a) celková antioxidační aktivita
b) stanovení celkových polyfenolů
c) stanovení celkových anthokyanů
d) extrakce listových barviv (chlorofylů) a jejich fotometrické stanovení

4. Aminokyseliny
a) chemické reakce aminokyselin a peptidů
b) chromatografické dělení směsi aminokyselin papírovou chromatografií

5. Bílkoviny
a) stanovení celkových proteinů biuretovou metodou
b) stanovení celkových proteinů Hartree-Lowryho metodou
c) stanovení proteinů metodou Bradfordové (vazba Coomassie modři)
d) stanovení proteinů měřením absorpce v UV oblasti
e) srovnání citlivosti použitých metod kvantitativního stanovení bílkovin

6. Enzymy I
a) fotometrické stanovení enzymové aktivity transaminas z vepřového srdce
b) enzymová kinetika alkoholdehydrogenázy

7. Enzymy II – kinetika
a) substrátová specifita alfa-amylasy
b) substrátová specifita sacharasy
c) pH optimum enzymové reakce alfa-amylasy

8. Izolace a purifikace nukleových kyselin z různých zdrojů
a) izolace DNA z rybího mlíčí
b) izolace RNA z kvasnic
c) stanovení čistoty a koncentrace vyizolované DNA z kvasnic

2.blok
9. Izolace a částečná charakterizace enzymů z různých typů biologického materiálu
a) izolace aminoxidázy z klíčků hrachu frakcionovaným srážením; dialýza
b) stanovení čistoty získaných preparátů, vypracování izolačního schematu

10. Gelová permeační chromatografie
a) příprava azoderivátu bílkoviny
b) příprava kolony a stabilizace sloupce, stanovení mrtvého objemu
c) izolace barevného derivátu bílkoviny gelovou filtrací na Sephadexu G-25

11. Analýza DNA horizontální elektroforézou
a) izolace genomové DNA z bukální sliznice kitem
b) izolace genomové DNA z bukální sliznice fenol-chloroformovou extrakcí
c) stanovení velikosti plazmidu – restrikční štěpení
d) horizontální elektroforézá vzorků izolované DNA

12. Stanovení relativní molekulové hmotnosti bílkovin elektroforézou PAGE-SDS
a) příprava polyakrylamidového gelu pro vertikální elektroforézu
b) stanovení Mr vybraných proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu
v přítomnosti SDS