Detail předmětu

Laboratoř oboru II - CHMA

FCH-MC_LAB2_AAk. rok: 2024/2025

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru dle vybraného tématu diplomové práce. Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu. Vedení laboratorního deníku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy nutné pro řešení zadání diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je realizace zadaného projektu a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz část "Kontrolovaná výuka". Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího a na základě včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Souhlas vedoucí potvrdí podpisem deníku a navrhne hodnocení odborné stránky. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Při klasifikaci se bude hodnotit dodržování zásad vedení laboratorního deníku a úroveň dosažených výsledků. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití.
Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku, řešení samostatného projektu.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
datum zápisu,
co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
číslo stránky.

Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.
Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
o kdo měřil,
o datum měření,
název měření,
stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
odkaz na laboratorní deník (stranu).

K dešníku se dodává přehled práce podle týdnů v semestru.

Učební cíle

Řešení samostatného projektu. Osvojení experimentálních metod, laboratorních technik potřebných pro její řešení. Zpracování dat. Správné vedení laboratorního deníku.
Studenti se naučí metodice samostatné tvůrčí inženýrské práce, záznamu a zpracování laboratorních výsledků a prohloubí si praktické znalosti ve vybraných laboratorních nebo teoretických metodách dle zvoleného zadání.

Základní literatura

individiálné dle tématu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, pokyny k výuce.
2.-12. Práce v laboratoři na zvoleném tématu podle pokynů vedoucího.
13. Zhodnocení práce vedoucím a odevzdání laboratorního deníku.