Detail předmětu

Postupy a procesy ve výrobní praxi

FCH-MC_PPVPAk. rok: 2024/2025

Z pohledu profilu absolventa je pro výrobní podnik důležitá znalost právě praktických souvislostí jednotlivých teoretických i laboratorních předmětů. Jedná se zejména praktické zkušenosti s analytickými metodami, zejména chromatografií, praktická znalost hardwaru, práce s kolonami a aktivní použití metody. Další požadovanou znalostí je režim GMP, případně jiné další systémy kvality a systémy a proces neustálého zlepšování kvality produktu. Dále jsou důležité praktické souvislosti v oblasti chemické technologie a chemického inženýrství. Seminární témata budou doplněny praktickými případovými studiemi vypracovanými v týmech na tématech a pod vedením odborníků přímo z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet - aktivní účast na seminářích, vypracování a prezentace případové studie.
Výuka je koncipována jak seminář, jedná se o povinný předmět a účast ve výuce je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je obeznámit posluchače s reálnou praxí ve farmaceutické výrobě a s požadavky praxe na znalosti a kvalifikaci absolventů. Přednášky budou zajištěny pracovníky společnosti Synthon, a.s. Blansko.
Výsledkem učení je přehled a praktická znalost požadavků odborné praxe na kvalifikaci absolventů. Absolventi získají informace o požadované úrovni a znalosti analytických metod, postupů organické syntézy, inženýrských postupů a legislativy v oblasti výroby léčiv. Případové studie vypracované v týmech na tématech a pod vedením odborníků přímo z praxe doplní a propojí praktické znalosti z jednotlivých výrobních fází do funkčního celku.

Základní literatura

specializovaná literatura doporučená vyyučujícími (CS)

Doporučená literatura

Hovorka F.: Technologie chemických látek. VŠCHT Praha, 2012 (CS)
Hanika J: Farmaceutické inženýrství. VŠCHT Praha, 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci předmětu budou diskutována následující témata:
1. Úvod - základní procesy a postupy ve výrobní praxi farmaceutického podniku.
2. Organická chemie v praxi
3. Organická syntéza, technologie
4. Procesy scale up v rámci syntézy léčiv a bioaktivních složek
5. Technologie chemické výroby ve farmaceutické firmě
6. Analytické metody v praxi - kontrola surovin a meziproduktů
7. Analytické metody v praxi - kontrola produktů
8. Režim GMP a praktické souvislosti
9. Registrační dokumentace léčiv v praxi
10. - 13. Týmové případové studie a prezentace výsledků.