Detail předmětu

Opakování základů středoškolské chemie

FCH-CZV_CHAk. rok: 2024/2025

Kurz Opakování základů středoškolské chemie je určen zejména pro studenty, kterým chybí některé základní znalosti chemie ze střední školy. Je také vhodný pro studenty, kteří potřebují dovysvětlit anorganické názvosloví či výpočty ze cvičení povinného předmětu zimního semestru Obecná a anorganická chemie I. Hlavní náplní kurzu je anorganické názvosloví, vyčíslování chemických rovnic, jednoduché chemické výpočty a základní teoretické znalosti z obecné chemie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast studentů na kurzu bude doložena prezenční listinou. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHTP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Kurz CŽV

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova kurzu vychází ze sylabu cvičení, není však povinnost ji dodržovat. Studenti budou mít možnost zadávat svoje návrhy přímo do diskusního fóra v e-learningovém kurzu.

 1. Základní zákony používané při řešení chemických problémů, složení sloučenin
 2. Chemické rovnice, výpočty podle rovnic a titrace
 3. Koncentrace roztoků, vzájemné převody koncentrací, směšování a ředění roztoků
 4. Rozpustnost a krystalizace
 5. Plynové zákony pro ideální plyn
 6. Rovnovážné konstanty chemických reakcí
 7. Iontové rovnováhy v roztocích, pH silných a slabých kyselin a zásad
 8. Rovnováhy srážecích reakcí
 9. Anorganické názvosloví (základní sloučeniny a komplexy)