Detail oboru

Biotechnologie

FCHZkratka: BPCO_BTAk. rok: 2019/2020

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 15.11.2002Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Obsahová náplň studijního oboru vyplývá hlavně z požadavků potravinářských podniků i se zaměřením na moderní biotechnologické provozy. Umožňuje vyškolit odborníky se znalostmi z inženýrských disciplín pro výše uvedené provozy, ale i pro kontrolu jakosti a bezpečnosti potravin. Cílem studia je příprava nadaných studentů pro plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu“ Potravinářská chemie a biotechnologie“ s následující možností pokračovat v doktorském studijním programu.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín, tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti mohou vybírat ze dvou studijních oborů, a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie" bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá v průběhu studia znalosti a dovednosti v oblasti chemického inženýrství, nevyhnutného pro řízení moderních biotechnologických výrob. Tyto schopnosti nezbytně podmiňují i znalosti v oblasti přírodovědných disciplín jako je anorganická a organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, fyzika a matematika, které jsou neodmyslitelnou součástí bakalářského studia. K tomuto základu, vzhledem ke specializaci studijního oboru, má absolvent znalosti i z disciplín bezprostředně souvisejících s řízením moderních fermentačních provozů. Základ tvoří znalosti z biologie, mikrobiologie a biochemie a navazující znalosti z fermentačních technologií. Pro zavedení moderních biotechnologických postupů má znalosti i z oblasti genetiky a genových technologií. Takto připravený absolvent včetně praktických laboratorních dovedeností může svoje uplatnění najít buď v průmyslové a obchodní sféře s příslušným zaměřením, nebo i v oblasti kontrolní nebo výzkumně-vývojové.
Všeobecný teoretický inženýrský základ vědomostí se zaměřením na chemii, vytváří absolventům možnosti pokračovat v navazujících magisterských programech, zaměřených hlavně na potravinářské technologie, biotechnologie a příbuzné vědní obory.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1zimníPovinnýklano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3zimníPovinnýklano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1zimníPovinnýano
BC_MAT1Matematika Ics7zimníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2zimníPovinnýzkano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1zimníPovinnýklano
BC_FPOFyziologie průmyslových mikroorganismůcs4zimníPovinně volitelnýzkBano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2zimníPovinně volitelnýklBano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4letníPovinnýzá,zkano
BC_MAT2Matematika IIcs7letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5letníPovinnýzá,zkano
BC_OCH1Organická chemie Ics6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3letníPovinnýklano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3letníPovinnýklano
BC_ZFFyziologie a buněčná biologiecs2letníPovinně volitelnýzkAano
BC_OBTObecná toxikologiecs2letníPovinně volitelnýzkAano
BC_ETIBioetikacs2letníPovinně volitelnýklBano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2letníPovinně volitelnýklBano
BC_TEKTechnické kreslenícs2letníPovinně volitelnýklBano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_MIBMikrobiologiecs4zimníPovinnýzkano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6zimníPovinnýzá,zkano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3zimníPovinnýklano
BC_EMTMěřicí technikacs4zimníPovinně volitelnýzá,zk1ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_BCH1Biochemie Ics4letníPovinnýzá,zkano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3letníPovinnýzá,zkano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3letníPovinnýklano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3letníPovinnýklano
BC_LSP1Laboratorní projekt Ics2letníPovinně volitelnýkl1ano
BC_ODP_BOdborná praxe - BTcs4letníPovinně volitelný1ano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs2letníPovinně volitelnýkl1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_BIO1Bioinženýrství Ics4zimníPovinnýzá,zkano
BC_BIT1Biotechnologie Ics4zimníPovinnýzá,zkano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6zimníPovinnýzá,zkano
BC_MOG1Molekulární genetika Ics4zimníPovinnýzkano
BC_BCH_PPraktikum z biochemiecs2zimníPovinnýano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2zimníPovinnýklano
BC_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2zimníPovinnýano
BC_ZPTZáklady potravinářských technologiícs4zimníPovinnýzkano
BC_ACP1Analytická chemie potravin a přírodních látek Ics4zimníPovinně volitelnýzk1ano
BC_CHP1Chemie potravin a přírodních látek Ics4zimníPovinně volitelnýzk1ano
BC_LSP2Laboratorní projekt IIcs4zimníPovinně volitelnýkl2ano
BC_UBP_BTÚvod do bakalářské práce - BTcs2zimníPovinně volitelnýkl2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12letníPovinnýano
BC_GETGenové technologiecs4letníPovinnýzá,zkano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6letníPovinnýzá,zkano
BC_ACP_PPraktikum z analýzy potravin a přírodních látekcs3letníPovinnýklano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2letníPovinnýklano
BC_BCHBytová chemiecs2letníPovinně volitelnýkl1ano
BC_KCHChemie a technologie kosmetických výrobcs4letníPovinně volitelnýzk1ano
BC_PUPTechnologie uchovávání potravincs4letníPovinně volitelnýzk1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
A 2 BC_ZF, BC_OBT
2 1 BC_LSP2, BC_UBP_BT
B 2 BC_FPO, BC_PCM1, BC_ETI, BC_PCM2, BC_TEK

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš