Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu bakalářských studijních programů na akademický rok 2023/2024, budou přijati na základě stanovených kritérií bez přijímací zkoušky!
Ke studiu v českém jazyce budou přijati za podmínek shodných s domácími uchazeči ti cizinci, jimž bylo uznáno dosažené vzdělání, vyhověli podmínkám přijetí a prokáží znalost českého jazyka. Dokladem prokazujícím požadovanou znalost českého jazyka je buď maturitní vysvědčení ze školy se sídlem v ČR či SR, nebo úspěšné absolvování jazykového testu z českého jazyka realizovaného na FCH VUT. Test je zaměřen na chemické názvosloví a odbornou chemickou terminologii.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

1. KOLO PŘIJÍMAČEK DO 31. 3. 2023

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6 000 Kč?