Detail projektu

Chemie je život 2015

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

V rámci studentské vědecké konference pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů budou prezentována jednotlivá témata z oblasti organické a anorganické chemie. Ve zvláštní posterové sekci představí studenti středních škol výsledky své tvůrčí práce, řešenou v rámci SOČ. Studenti DSP budou prezentovat výsledky řešení grantových projektů spec.výzkumu.Součástí konference bude ocenění nejlepších příspěvků v jednotlivých sekcích.

Označení

FCH-S-15-2835

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Alexová Hana, Ing. - spoluřešitel
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pipková Ilona, Mgr. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

KUPKA, V.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; BRTNÍKOVÁ, J.; VOJTOVÁ, L.; MÁROVÁ, I.; JANČÁŘ, J. From Polyurethane-Polyhydroxybutyrate Composite Synthesis to Its Biodegradation: Structural and Morphological Viewpoint. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-52228-2.
Detail

DVOŘÁK, M.;YAN, L.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N., P.;MACKA, M. Applicability and characterization of High Power Deep UV LEDs for miniaturized portable analytical devices. Studentská odborná konference Chemie je život 2015 Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 79-79. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

DVOŘÁK, M.;YAN, L.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N., P.;MACKA, M. Applicability and characterization of High Power Deep UV LEDs for miniaturized portable analytical devices. Studentská odborná konference Chemie je život 2015 Sborník příspěvků. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2015. p. 319-321. ISBN: 978-80-214-5290-6.
Detail