Detail projektu

Pokročilé materiály pro inovativní aplikace

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na získání poznatků v oblasti přípravy nových anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-17-4685

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

GEORGIEV, A.; BUBEV, E.; DIMOV, D.; YANCHEVA, D.; ZHIVKOV, I.; KRAJČOVIČ, J.; VALA, M.; WEITER, M.; MACHKOVA, M. Synthesis, structure, spectral properties and DFT quantum chemical calculations of 4-aminoazobenzene dyes. Effect of intramolecular hydrogen bonding on photoisomerizati. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2017, no. 175, p. 76-91. ISSN: 1386-1425.
Detail

KERŠNEROVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; ŠOUKAL, F. Utilization of class C fly ash as a raw material for manufacturing of refractory materials. China's Refractories, 2017, vol. 26, no. 4, p. 24-30. ISSN: 1004-4493.
Detail

Alexander Kovalenko, Jan Pospisil, Oldrich Zmeskal,Josef Krajcovic,Martin Weiter. Ionic origin of a negative capacitance in lead halide perovskites. Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1862-6254.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; ENEV, V.; MONČEKOVÁ, M. Structural, magnetic, dielectric, and electrical properties of NiFe2O4 spinel ferrite nanoparticles prepared by honey-mediated sol-gel combustion. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2017, no. 107, p. 150-161. ISSN: 0022-3697.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; HOLEK, M. Influence of La3+ on structural, magnetic, dielectric, electrical and modulus spectroscopic characteristics of single phase CoFe2-xLaxO4 nanoparticles. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, vol. 28, no. 12, p. 9139-9154. ISSN: 0957-4522.
Detail

FLORIÁN, P.; VALENTOVÁ, K.; FIALA, L.;ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicates. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. AIP conference proceedings. Melville, New York: American institute of Physics, 2017. p. 040012-1 (040012-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1. ISSN: 0094-243X.
Detail

SCHMIEDOVÁ, V.; POSPÍŠIL, J.; KOVALENKO, A.; ASHCHEULOV, P.; FEKETE, L.; ČUBOŇ, T.; KOTRUSZ, P.; ZMEŠKAL, O.; WEITER, M. Physical properties investigation of reduced graphene oxide thin films prepared by material inkjet printing. Journal of Nanomaterials, 2017, no. 2017, p. 1-8. ISSN: 1687-4129.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Influence of the starting conditions to tobermorite synthesis from CaO-SiO2-H2O system. ECerS 2017 Book of abstracts. Budapešť: AKCongress, 2017. p. 63-63. ISBN: 978-963-454-094-6.
Detail

BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 4, p. 631-636. ISSN: 1580-2949.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Nanoscratch testing of a-SiC:H films on silicon wafers deposited by PECVD. 2017. p. 10-10.
Detail

PLICHTA, T.; ČECH, V. Nanoscratch Testing of Thin Films Prepared by Plasma Polymerization from the Vapour Phase of Tetravinylsilane Monomer. Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 91 ( p.)ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Thin Films of Tetravinylsilane Characterized by Spectroscopic Ellipsometry. Sborník abstraktů. Studentská konference CHEMIE JE ŽIVOT. 1. Purkyňova 464/118, 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, 2017. p. 79-79. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

WASSERBAUER, J. Mechanical Properties Of Microstructural Components Of Inorg Materials. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 224 p. ISBN: 978-3-659-79506-0.
Detail

PLICHTA, T.; ČECH, V.; HEGEMANN, D. Adhesion evaluation of a-SiC:H thin films on silicon wafers using the nanoscratch testing technique. Zürich, Switzerland: ADAG PRINT, 2017. p. 76-76.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; MÁSILKO, J.; KALINA, L.; TKACZ, J.; MONČEKOVÁ, M.; ENEV, V. Structural, dielectric, electrical and magnetic properties of CuFe2O4 nanoparticles synthesized by honey mediated sol–gel combustion method and annealing effect. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2017, no. 28, p. 1-17. ISSN: 0957-4522.
Detail

Jiří Ehlich, Ota Salyk, Stanislav Stříteský, Lukáš Omasta, Eva Šafaříková, Jan Víteček, Lukáš Kubala, Martin Vala, Martin Weiter. Bioelectronical device for electrostimulation of stem cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

AMBERG, M.; PLICHTA, T.; LEUTENEGGER, D.; RUPPER, P.; HEGEMANN, D. Advanced Fibers by Plasma-Deposited multilayers. 2018.
Detail

BRÁNECKÝ, M.; SCHMIEDOVÁ, V.; ČECH, V. Optical Properties of a-SiC:H Films Controlled by RF Power. WDS 2017 - Proceeding of Contributed Papers - Physics. Prague: MATFYZPRESS, 2017. p. 137-142. ISBN: 978-80-7378-356-3.
Detail

BEDNÁREK, J.; HAVLICA, J. Mechanochemical treatment of talc. Studentská odborná konference Chemie je život 2017. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 602 00, Brno, 2017. p. 78-78. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T. Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků. Sborník abstraktů, Studentská konference chemie je život. Brno: Vysoké učení tecnické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 80-80.
Detail

ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; ŠINDLEROVÁ, L.; STŘÍTESKÝ, S.; KUBALA, L.; VALA, M.; WEITER, M.; VÍTEČEK, J. Evaluation and improvement of organic semiconductors’ biocompatibility towards fibroblasts and cardiomyocytes. Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, no. 260, p. 418-425. ISSN: 0925-4005.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; MARKOVÁ, A.; VÍTEČEK J.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; HRABAL, M.; KUBÁČ, L.; KUBALA, L.; WEITER, M.; VALA, M.;. Printing inks of electroactive polymer PEDOT:PSS: The study of biocompatibility, stability, and electrical properties. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 2018, vol. 106, no. 4, p. 1121-1128. ISSN: 1549-3296.
Detail

Stanislav Stříteský, Martin Vala, Jan David, Eva Šafaříková, Jan Víteček, Martin Weiter. Solution processable diketopyrrolopyrrole semiconductor: towards bio‑electronic applications. Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 7, p. 1635-1643. ISSN: 0366-6352.
Detail

STŘÍTESKÝ, S.; OMASTA, L.; TUMOVÁ, Š.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. High resolution gold printed electrodes for cell culture monitoring by OECT transistors. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. p. 85-85.
Detail

OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M. Organic Electrochemical Transistor for Cell Culture Investigation. Kirchberg in Tirol, Austria: 2018. p. 51-51.
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; HAJZLER, J.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí hexanitrokobaltitanu sodného. 307019, patent. (2017)
Detail

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; GALVÁNKOVÁ, L.; BERANOVÁ, D.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu. 307018, patent. (2017)
Detail

OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; PTÁČEK, P.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.: lepidlo na keramiku; Speciální hmota pro opravy keramických artefaktů. Produkt je umístěn v lab. anorg. materiálů na CMV FCH v Brně.. (funkční vzorek)
Detail