Detail projektu

Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Odborné práce budou zaměřeny zejména na vyšší stupeň zpracování potravin včetně charakterizace funkčních potravin, dále na analýzu obsahu, účinku a stability prospěšných látek, ale i kontaminantů a alergenů ve vybraných surovinách i v potravinářských výrobcích. Rozvíjeny budou komplexní postupy pro stanvení autenticity potravin.Nemalá pozornost bude věnována aktuálnímu trendu zpracování odpadních surovin ze zemědělsko- potravinářského komplexu a jejich zhodnocení. V současné době studuje na ÚCHPBT v prezenční formě 26 doktorandů.

Označení

FCH-S-17-4695

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Bokrová Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Brázda Václav, doc. RNDr. - spoluřešitel
Budko Kateryna, Ing. - spoluřešitel
Buchtíková Iva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burdějová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Byrtusová Dana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fialová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hlaváček Viliam, Ing. - spoluřešitel
Hrstka Miroslav, PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Hudečková Helena, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chytilová Aneta, Ing. - spoluřešitel
Konečná Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Kostovová Iveta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kučera Dan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kundrát Vojtěch, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Mahdalová Martina, Ing. - spoluřešitel
Mikheichyk Nadzeya, Ing. - spoluřešitel
Müllerová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Najmanová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rapta Marek, Ing. - spoluřešitel
Rážová Michaela, Ing. - spoluřešitel
Reichstädter Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rittich Bohuslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sadel Peter, Ing. - spoluřešitel
Skoumalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slaninová Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sýkora Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szotkowski Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Španová Alena, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Šťávová Elena, Ing. - spoluřešitel
Štursa Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trachtová Štěpánka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselá Mária, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

ZICHOVÁ, M.; STRATILOVÁ, E.; OMELKOVÁ, J.; VADKERTIOVÁ, R.; BABÁK, L.; ROSENBERG, M. Production of ethanol from waste paper using immobilized yeasts. Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 3, p. 553-561. ISSN: 1336-9075.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; NEUREITER, M.; OBRUČA, S.; FRUHAUF, S.; MÁROVÁ, I. Utilisation of spent coffee grounds into lactic acid. 2018.
Detail

BURDĚJOVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi-experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Chemical Papers, 2017, vol. 12, no. 103, p. 1605-1621. ISSN: 1336-9075.
Detail

Hlodák, M., Urík M., Kořenková L., Mikušová P., Diviš P., Senila M., Matúš P. Separacia a stanovenie fytopristupnej frakcie ortuti v podach kontaminovanych v prirodzenom aj laboratornom prostredi. Workshop speciační analýza 2017. 2017. s. 19-19. ISBN: 978-80-88195-02-3.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; LADICKÝ, P.; OBRUČA, S. Production polyhydroxyalkanoates using hydrolysates of spruce sawdust. 5th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016. 2017. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; LADICKÝ, P.; PEKAŘ, M.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates Using Hydrolyzates of Spruce Sawdust: Comparison of Hydrolyzates Detoxification by Application of Overliming, Active Carbon, and Lignite. Bioengineering, 2017, vol. 4, no. 2, p. 1-9. ISSN: 2306-5354.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; TILŠAROVÁ, K.; MÁROVÁ, I. Preparation and Characterization of Liposomes as Cosmetic Delivery Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 144-148.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; SOSKOVÁ, S.; PLACHÁ, M.; HOOVÁ, J.; PAVELKOVÁ, R.; VYSOKÁ, M.; MÁROVÁ, I. Candida glabrata - a Model Organism for Studying Antifungal Activity of Plant Extracts. 44th Annual Conference on Yeast Book of Abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2017. p. 50 ( p.)ISSN: 1336-4839.
Detail

BURDĚJOVÁ, L.; POLOVKA, M. Impact of geographical locality on metabolic profiles of selected medicinal plants from Lamiaceae family. Abstract Book PBA 2017. Madrid: 2017. p. 109-109.
Detail

KONEČNÁ, J.; HORÁK, D.; ŠPANOVÁ, A. Comparison and optimalization of DNA extraction methods using new magnetic particles for analysis of Haloarcula. 2017. p. 255-255.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ŠURÁŇOVÁ, Z.; OBRUČA, S.; Innemanova P. BIODEGRADATION OF CHICKEN FEATHER BY POLYHYDROXYALKANOATES ACCUMULATING BACTERIA. 2017. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S.; MRAVEC, F.; BÍLKOVÁ, K. Use of Bacterial Autofluorescence as a Marker in Biotechnological Processes. 2017. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Development of DGT technique for determination of hazardous metals in food matrixes: Step I - preparation of sorption gel. Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník abstraktů. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. p. 71-71. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; BABÁK, L.; MÁROVÁ, I. Utilisation of food waste for lactic acid production. BioTech 2017. 1. 2017. p. 179 ( p.)ISBN: 978-80-7080-989-1.
Detail

RAPTA, M.; SHAPAVAL, V.; ZIMMERMANN, B.; TAFINTSEVA, V.; SZOTKOWSKI, M.; BYRTUSOVÁ, D.; MIKHEICHYK, N.; MÁROVÁ, I. THE EFFECT OF NITROGEN SOURCE ON LIPID AND CAROTENOID ACCUMULATION IN RED YEAST. 44th ANNUAL CONFERENCE ON YEAST. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava: Chemický ústav SAV Bratislava, 2017. p. 62-62. ISBN: 1336-4839. ISSN: 1336-4839.
Detail

Comparison of metabolic activity, morphology and potential use of carotenogenic yeasts for production of high value products using fluorescence techniques. Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. p. 72-72. ISBN: 987-80-214-5488-0.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; MARINIČOVÁ, V.; MIKHEICHYK, N.; RAPTA, M.; BYRTUSOVÁ, D.; KOSTOVOVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Production of high value products using carotenogenic yeasts cultivated on waste substrates. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Smolenice: 2017. p. 48-48. ISSN: 1336-4839.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BURDĚJOVÁ, L.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J. Influence of volatile compounds on flavour of selected cultivars of gooseberry. Chemical Papers, 2017, vol. 71, no. 10, p. 1895-1908. ISSN: 0366-6352.
Detail

BYRTUSOVÁ, D.; MÁROVÁ, I.; KOČÍ, R. Astaxanthin production by Haematococcus pluvialis under various stress conditions. 2017.
Detail

Application of physical stress factors on production characteristics of red yeasts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2017. ISSN: 1336-4839.
Detail

RAPTA, M.; SHAPAVAL, V.; KOHLER, A.; TAFINTSEVA, V.; SZOTKOWSKI, M.; BYRTUSOVÁ, D.; MIKHEICHYK, N.; MÁROVÁ, I. OPTIMIZATION OF SIMULTANUOUS CAROTENOID AND LIPID PRODUCTION IN RED YEAST. BOOK OF ABSTRACTS. Mikulov: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017.
Detail

KOSTOVOVÁ, I.; ROUBALOVÁ, M.; POKRÝVKOVÁ, Z.; RAPTA, M.; MÁROVÁ, I. Effect of Random Mutagenesis on Lipid Compounds Production by Carotenogenic yeast. Abstract book, 13th Yeast lipid conference. Paříž: 2017. p. 92-92.
Detail

HLODÁK M., URÍK M., KOŘNKOVÁ L., MIKUŠOVÁ P., DIVIŠ P., SENILA M., MATÚŠ P. FRAKCIONÁCIA ORTUTI VO VYBRANÝCH PÔDACH PRI ŠTÚDIU JEJ FYTOPRÍSTUPNOSTI A BIOAKUMULÁCIE V RASTLINÁCH. In AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICKÉHO ŠTÚDIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA. Bratislava: Slovenská asociácia geochemikov, 2017. s. 39-42. ISBN: 978-80-972851-3-5.
Detail

DIVIŠ, P.; ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; DRÁBIKOVÁ, J. DETERMINATION OF TIN, CHROMIUM, CADMIUM AND LEAD IN CANNED FRUITS FROM THE CZECH MARKET. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, vol. 11, no. 1, p. 564-570. ISSN: 1337-0960.
Detail

KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; KOVALČÍK, A.; OBRUČA, S. Accumulation of PHAs by halophilic strain Halomonas halophila. XVIII.setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. p. 75-75. ISBN: 978-80-210-8765-1.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ŠURÁŇOVÁ, Z.; INNEMANOVÁ, P.; OBRUČA, S. Interconnection of microbial degradation of chicken feather and polyhydroxyalkanoates production employing selected pseudomonas strains. EUROBIOTECH 6th Central Europien Congress of Life Sciences. Krakow: 2017. p. 164-164.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KUČERA, D.; VLASÁKOVÁ, T.; OBRUČA, S. Isolation and characterization of extremophiles for biotechnological production of polyhydroxyalkanoates. XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biochemiků. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2017. p. 82-82. ISBN: 978-80-210-8765-1.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ŠURÁŇOVÁ, Z.; INNEMANOVÁ, P.; OBRUČA, S. BIODEGRADATION OF CHICKEN FEATHER BY POLYHYDROXYALKANOATES ACCUMULATING BACTERIA. In Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2017. p. 67-71. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; KOVÁŘOVÁ, M.; OBRUČA, S. Strategies to improve the yield of PHAs produced from wood material. EUROBIOTECH - 6th Central Europien Congress Life Sciences. Krakov: 2017. p. 160-160.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; HESKO, O.; MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S. Accumulation of PHA granules protects bacterial cells from adverse effect of UV-irradiation. 6th Central European Congress of life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. p. 166-166.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; NEBESÁŘOVÁ, J.; KRZYŽÁNEK, V.; OBRUČA, S. Utilization of TEM to observe morphological changes of bacterial cells containing PHA granules which were exposed to various stress factors. XVIII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 86-86. ISBN: 978-80-210-8765-1.
Detail

MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S.; MRAVEC, F.; BÍLKOVÁ, K. Bacterial autofluorescence - Useful tool in biotechnological processes. Eurobiotech - Programme and abstract book. Krakow, Polsko: 2017. p. 162 ( p.)
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; HOOVÁ, J.; POKORNÁ, M.; MÁROVÁ, I. Influence of Food Matrices on Probiotic Bacteria Viability. Recent Advances in Food Analysis Book of Abstracts. Praha: 2017. p. 340-340. ISBN: 978-80-7080-999-0.
Detail

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; VANĚK, M.; RAPTA, M.; BYRTUSOVÁ, D.; MIKHEICHYK, N.; HÁRONIKOVÁ, A. Utilization of animal fat waste as carbon source by carotenogenic yeasts – a screening study. The EuroBiotech Journal, 2017, vol. 1, no. 4, p. 310-318. ISSN: 2564-615X.
Detail

MÁROVÁ, I.; GROSSOVÁ, M.; RYŠÁVKA, P. PROBIOTIC BIOFILM ON CARRIER SURFACE: A NOVEL PROMISING APPLICATION FOR FOOD INDUSTRY. Acta Alimentaria, 2017, vol. 46, no. 4, p. 439-448. ISSN: 1588-2535.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A. Monitoring of Growth and Production Characteristics of Red Yeasts Cultivated on Hydrothermally Pretreated Lignocellulosic Pine Material. CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 2017, vol. 31, no. 4, p. 527-535. ISSN: 0352-9568.
Detail

MÁROVÁ, I.; RAPTA, M.; VANĚK, M.; HÁRONIKOVÁ, A.; SZOTKOWSKI, M. USE OF HIGH-THROUGHPUT TECHNIQUES TO STUDY SIMULTANOUS PRODUCTION OF LIPID-SOLUBLE METABOLITES IN CAROTENOGENIC YEASTS. Journal of Biotechnology, 2017, vol. 256S, no. 1, p. 542-543. ISSN: 0168-1656.
Detail

MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; SOSKOVÁ, S.; KUNDRÁT, V. Application of PHA-based bioplastics in nanomaterials. Journal of Chemical Engineering and Process Technology, 2017, vol. 8, no. 4, p. 38-39. ISSN: 2157-7048.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; BENDOVÁ, A.; SOSKOVÁ, S.; VYSOKÁ, M.; MÁROVÁ, I. Antimicrobial Activity of Liposomes with Encapsulated Active Components from Plant Extracts. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. p. 137-137.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; PAVELKOVÁ, R.; VYSOKÁ, M.; MÁROVÁ, I. Organic particles as delivery systems for complex source of antimicrobial and antioxidant component for food applications. Praha: 2017. p. 267-267.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; SOSKOVÁ, S.; PAVELKOVÁ, R.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Příprava a charakterizace moderních kosmetických přípravků s antimikrobiálním účinkem. In Mezinárodní kosmetologická konference Mikulov 2017 Sborník přednášek. Lednice: Kosmetologická společnost České republiky, 2017. s. 54-57. ISBN: 978-80-904679-8-9.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M. Development of DGT technique for determination of mercury in various matrix. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. 2017. p. 261 ( p.)
Detail

VOPELKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P. Influence of the pasteurization and filtration on selected chemical components of beer. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. 2017.
Detail

ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; ENEV, V.; DIVIŠ, P. Extraction of ferulic acid from wheat bran by alkaline hydrolysis. In PROCEEDINGS OF 24TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2017). 2017. p. 574-579. ISBN: 978-80-7509-529-9.
Detail

BURDĚJOVÁ, L.; POLOVKA, M. Effect of extraction solvents on phenolic compounds concentration, antioxidant activity and colour parameters of selected medical plants. In MendelNet 2017 Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. p. 520-525. ISBN: 978-80-7509-529-9.
Detail

Ráčková Lucie, Kovařík Aleš, Španová Alena, Rittich Bohuslav. Využití magnetických částic při izolaci DNA z cibule a brokolice. Chemie je život 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, 2017. s. 40-40. ISBN: ISBN: 978-80-214-54.
Detail

Gaňová Martina, Kovařík Aleš, Španová Alena, Rittich Bohuslav. Využitie magnetických častíc pre izoláciu DNA zo sušenej papriky. Chenie je život 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, 2017. s. 29-29. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; SAMEK, O.; HLAVÁČEK, V.; KRZYŽÁNEK, V.; BREIEROVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Using of Raman spectroscopy to focus on production of metabolites by Metschnikowia strains. BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium with Exhibition, Book of Abstracts. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, Prague, 2017. p. 184-185. ISBN: 978-80-7080-989-1.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; BYRTUSOVÁ, D.; SZOTKOWSKI, M.; RAPTA, M.; MIKHEICHYK, N.; MÁROVÁ, I. POTENTIAL USE OF CAROTENOGENIC YEASTS AND MICROALGAE FOR PRODUCTION OF HIGH VALUE PRODUCTS. BOOK OF ABSTRACTS 8th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, Prague, 2017. p. 339-339. ISBN: 978-80-7080-999-0.
Detail

MÁROVÁ, I.; RAPTA, M.; SZOTKOWSKI, M.; VANĚK, M.; MIKHEICHYK, N. Screening of red yeasts for animal fat utilization and extracellular lipase production. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: Yeast Commission, 2017. p. 60-61. ISSN: 1336-4839.
Detail

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; RAPTA, M.; BYRTUSOVÁ, D.; VANĚK, M.; HÁRONIKOVÁ, A.; MIKHEICHYK, N. Simultaneous production of lipids and pigments by red yeasts grown on animal fat using the concept of biorefinery. Madrid, Spain: Formatex Research Centre, 2017. p. 199-202.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; SAMEK, O.; GONOVÁ, D.; KRZYŽÁNEK, V.; BREIEROVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Monitoring of pulcherrimin and lipid production by Metschnikowia strains. Bratislava: 2017.
Detail

Hronová Aneta, Kovařík Aleš, Španová Alena, Rittich Bohuslav. Využití magnetických částic při izolaci DNA z rybízových džemů. Chemie je život 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, 2017. s. 31-31. ISBN: FCH-S-17-4695.
Detail

Němeček Milan, Dubský Hanniel, Španová Alena, Rittich Rittich. Zařízení pro izolaci DNA magnetickýmí částicemi. Chemie je život 2017. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, 2017. s. 37-37. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; DVOŘÁK, M. Elemental analysis as a tool for classification of Czech white wines with respect to grape varieties. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2018, vol. 23, no. 2, p. 709-727. ISSN: 1644-2296.
Detail

Denisa Romanovská, Štěpánka Trachtová, Andre Hároniková. Identifikace mikroorganismů v kosmetických výrobcích s obsahem probiotik. In Studentská odborná konference Chemie je život 2017 Sborník konferenčních příspěvků. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. s. 67-67. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

KONEČNÁ, J.; CHVALKOVSKÁ, E.; KNÁPKOVÁ, M.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; BRÁZDA, V. High resolution melting analysis for identification of strains beloging to the Lactobacillus casei group. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 Zborník recenzovaných príspevkov. 2018. p. 302-307. ISBN: 978-80-223-4517-0.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; KECSKÉSOVÁ, V.; OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I. Utilization of spent coffee grounds by Lactobacillus plantarum. In ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2018 - Zborník recenzovaných príspevkov. 2018. p. 237-241. ISBN: 978-80-223-4517-0.
Detail

ZICHOVÁ, M.; STRATILOVÁ, E.; BABÁK, L.; ROSENBERG, M. Screening of yeast strains for simultaneous saccharification and fermentation of waste paper. In Sborník příspěvků Studentská konference Chemie je život. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 168-172. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail