Detail projektu

Inovativní pokročilé materiály – studium vlastností a možností aplikace

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-18-5194

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bednárek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Beranová Denisa, Ing. - spoluřešitel
Bránecký Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Březina Matěj, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Buchtík Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Dlabajová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drábiková Juliána, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Drevený Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Florián Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hadzima Branislav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajzler Jan, Ing. - spoluřešitel
Halaksa Roman, Ing. - spoluřešitel
Hasoňová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havlica Jaromír, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Koutný Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Minda Jozef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Pecháčková Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Plichta Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Richtár Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vala Martin, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; HAVLICA, J.; KALINA, L.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; MASAŘ, M.; HOLEK, M. Sonochemical Synthesis of Gd3+ doped CoFe2O4 Spinel Ferrite Nanoparticles and Its Physical Properties. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2018, no. 40, p. 773-783. ISSN: 1350-4177.
Detail

PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; BILKA, F.; DEVÍNSKY, F.; JAMPÍLEK, J.; PAŠKOVÁ, L.; BÍLKOVÁ, A.; VALKO, J.; HORÁKOVÁ, R.; HOŠEK, J.; BŘEZINA, M.; OPRAVIL, T. Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2022, vol. 365, no. 1.11.2022, p. 1-13. ISSN: 0167-7322.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 23-26. ISSN: 1013-9826.
Detail

BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2018, vol. 3, no. 8, p. 1-14. ISSN: 2079-6412.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KROUSKÁ, J. Polypropylene Glycols as Effective Shrinkage-Reducing Admixtures in Alkali-Activated Materials. ACI MATERIALS JOURNAL, 2018, vol. 115, no. 2, p. 251-256. ISSN: 0889-325X.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P. Characterization of unconventional fluoride conversion coating prepared on AZ31 magnesium alloy. Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (online version), 2018, vol. 24, no. 3, p. 72-81. ISSN: 1338-6174.
Detail

KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SNOP, R. Release of ammonia from conventional power plant fly ash after the introduction of SNCR process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T.; TKACZ, J.; PTÁČEK, P. The influence of starting materials´ solubility on tobermorite structure formation under the hydrothermal conditions. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 29–31 May 2018, Blansko-Češkovice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Blansko-Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J.; PTÁČEK, P. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Čežkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; HAVLICA, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠILER, P. Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium. In International Conference Building Materials , Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Application of brick grind dust in systems based on Portland cement. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail

PECHÁČKOVÁ, K.; FLORIÁN, P.; ZMEŠKAL, O.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of high performance fiber reinforced concrete. In THERMOPHYSICS 2018: 23rd International Meeting of Thermophysics 2018. AIP conference proceedings. USA: AIP conference proceedings, 2018. p. 020037-1 (020037-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; JANČA, M. Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

PLESNÍKOVÁ, L.; POSPÍŠIL, J.; MRAČEK, L.; SYROVÝ, T.; HAMÁČEK, A.; NEŠPŮREK, S.; ZMEŠKAL, O. Organic electrochemical transistor based on ionic liquid: The temperature effect. In Meeting of Thermophysics 2018. AIP conference proceedings. AIP conference proceedings. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-0-7354-1704-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, vol. 11, no. 9, p. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Separation of air pollutants using different types of scrubbers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018, Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. p. 54-54. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and Mechanical Properties of a-CSi:H Thin Films Prepared from Tetravinylsilane Monomer by Plasma Polymerization. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 127-127. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; BUŠO, M.; KOPLÍK, J.; MÁSILKO, J. THICKNESS DETERMINATION OF CORROSION LAYERS ON Fe USING XPS DEPTH PROFILING. Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, no. 5, p. 537-540. ISSN: 1580-2949.
Detail

Georgiev, A; Stoilova, A; Dimov, D; Yordanov, D; Zhivkov, I; Weiter, M. Synthesis and photochromic properties of some N-phthalimide azo-azomethine dyes. A DFT quantum mechanical calculations on imine-enamine tautomerism and trans-cis photoisomerization. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2019, vol. 210, no. 0, p. 230-244. ISSN: 1386-1425.
Detail

AMBERG, M.; PLICHTA, T.; LEUTENEGGER, D.; RUPPER, P.; HEGEMANN, D. Advanced Fibers by Plasma-Deposited multilayers. 2018.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Characterization of a-SiC:H thin films prepared by PECVD from the point of adhesion. 2018.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, no. 133, p. 27-40. ISSN: 1388-6150.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; MUSIL, P.; OPRAVIL, T. The possibilities of analysis of limestone chemical composition. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; MARADA, T.; WASSERBAUER, J. Characterization of Brittle Phase in Magnesium Based Materials Prepared by Powder Metallurgy. Key Engineering Materials (web), 2018, no. 784, p. 61-66. ISSN: 1662-9795.
Detail

BÍLEK, V. Hybrid binder from recycled concrete powder and BPCKD. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 108-108. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; ŠVEC, J. Anhydrite stabilization in refractory materials. 7th Meeting on chemistry and life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 115-115. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Portland clinker characterization by scanning electron microscopy with BSE, EDS, WDS and EBSD. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 122-122. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VOJTÍŠEK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; DRÁBIKOVÁ, J.; POŘÍZKA, J. Porous hydroxyapatite/alumina composites intended for bone tissue engineering. 7th Meeting on chemistry and life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 123-123. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Durability of basalt fibres under the alkaline conditions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 112-112. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Alkali-activated slag-based systems with cement bypass dust incorporation. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. p. 113-113. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; SEDLÁČEK, P. Use of infrared spectroscopy as a tool for the identification and analysis of inorganic materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 111-111. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Ash – the raw material base for the future. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. p. 118-118. ISBN: 918-80-214-5488-0.
Detail

ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; DOBIÁŠ, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J.; BEDNÁREK, J.; JANČA, M.; OPRAVIL, T. Differences in use of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on hydration of cement blended with ground blast furnace slag and silica fume. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 121-121. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KOUTNÝ, O.; KRATOCHVÍL, J.; KRÁTKÝ, J. Resistance of cementitious composites against ballistic loading. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 116-116. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PALOU, M. Development of heavyweight concrete for an eventual gamma and neutron-rays shielding application. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. p. 119-119. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, vol. 53, no. 1, p. 33-38. ISSN: 1580-2949.
Detail

TRUKSA, J.; SALYK, O. Modelling of Bioelectronic Devices. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 148-148. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ZMEŠKAL, O.; FLORIÁN, P.; VALENTOVÁ, K.;FIALA, L. Correlation between Dielectric and Thermal Properties of Alkali-Activated Aluminosilicates with Carbon Fiber Admixture. In ICNAAM 2017. AIP Conference Proceedings. New York: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1690-1.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; WEITER, M. Improving the Stability of Perovskite Solar Cells. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 138-138. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. p. 503-506. ISSN: 2336-7210.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; MELČOVÁ, V.; SAMEK, J.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Electro Insulating Papers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018, Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 139-139. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

OMASTA, L.; EHLICH, J.; STŘÍTESKÝ, S.; HRABAL, M.; SALYK, O.; VALA, M.; WEITER, M.; MATEJKA, M. Screen Printed Biocompatible Photoresist as a mean to Enhance Performance of Organic Electrochemical Transistors. In 7th Meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. No 6. 2018. p. 506-510. ISSN: 2336-7210.
Detail

ČECHALOVÁ, B.; BRÁNECKÝ, M.; KLAPETEK, P.; ČECH, V. Optical Properties of Oxidized Plasma-Polymerized Organosilicones and Their Correlation with Mechanical and Chemical Parameters. Materials, 2019, vol. 12, no. 3, p. 1-12. ISSN: 1996-1944.
Detail

PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, vol. 133, no. 1, p. 77-86. ISSN: 1388-6150.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Adhesion and mechanical properties of a-CSi:H and a-CSiO:H thin films prepared by PECVD. 2018.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; DREVENÝ, L.; KALIVODA, J. Air Purification from CO2 Gas Using a Scrubber and Suggestions to Reach a Better Efficiency. Materials Science Forum, 2019, vol. 955, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1662-9752.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; MELČOVÁ, V.; SAMEK, J.; ZMEŠKAL, O. Thermal Properties of Electro Insulating Papers. Materials Science Forum, 2019, vol. 2019, no. 955, p. 25-30. ISSN: 1662-9752.
Detail

HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; ŠOUKAL, F.; NEVRLÝ, V.; KIMM, M.; GRIES, T. Stability of Basalt-fibres reinforcement in Alkali-activated systems. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 2, p. 203-210. ISSN: 1580-2949.
Detail

BIRIUKOV, D.; PREDOTA, M.; KROUTIL, O.; RIDLEY, M.; MACHESKY, M. Adsorption of oxalic acid on rutile surfaces. ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. WASHINGTON DC, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, DC 20036 USA, 2018. ISSN: 0065-7727.
Detail

VALA, M.; KRATOCHVÍL, M.; HEINRICHOVÁ, P.; WEITER, M. Determination of two-photon absorption cross-sections in selected diketo-pyrrolo-pyrroles. In 7th Meeting on Chemistry and Life, 2018. 2018. p. 37-43. ISBN: 9783035714449.
Detail

PISÁRČIK, M.; LUKÁČ, M.; JAMPÍLEK, J.; BILKA, F.; BILKOVÁ, A.; PAŠKOVÁ, L.; DEVÍNSKY, F.; HORÁKOVÁ, R.; OPRAVIL, T. Silver nanoparticles stabilised with cationic single-chain surfactants. Structure-physical properties-biological activity relationship study. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2018, vol. 272, no. 1, p. 60-72. ISSN: 0167-7322.
Detail

KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R. Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems. Advances in Cement Research, 2018, vol. 1, no. 30, p. 1-5. ISSN: 0951-7197.
Detail