ÚSTAVFYZIKÁLNÍASPOTŘEBNÍCHEMIE

Vyberte si ze studijní nabídky

Bakalářské studium

Kombinované studium Co to je?

Kombinované studium je kombinací dálkového a prezenčního studia. Výuka v kombinované formě studia probíhá na fakultě pouze v určité dny, větší část zabírá samostudium. Této formy studia využívají většinou studenti, kteří sami podnikají, nebo jsou již zaměstnáni v oboru a prezenční studium by pro ně z časových důvodů nebylo vyhovující.

Zavřít