ÚSTAVFYZIKÁLNÍASPOTŘEBNÍCHEMIE

Student doktorského studijního programu Ing. Martin Súkeník uspěl v roce 2023 v soutěži Brno Ph.D. Talent a získal tak stipendium na podporu svého výzkumu v rámci řešení dizertační práce s názvem Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů.

Cena děkana za vynikající studijní výsledky byla v roce 2023 udělena těmto studentům ústavu: Bc. Jakub Koláček, Bc. Ludmila Kouřilová, Ing. Martin Kadlec, Ing. Rastislav Smolka, Ing. Vojtěch Dobiáš, Ing. Stevan Gavranovič.

Projekt Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem zvítězil v soutěži TA ČR o cenu Český nápad 2022 v kategorii Společnost. Na projektu spolupracoval tým prof. Pekaře z Ústavu fyzikální a spotřební chemie FCH VUT se Zahradnickou fakultou MENDELU, OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. a Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

  Více info

Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na Fakultě chemické týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

  Více informací