ÚSTAVFYZIKÁLNÍASPOTŘEBNÍCHEMIE

Na ústavu působí čtyři výzkumné týmy, které se ve svých specializovaných laboratořích věnují jak výuce studentů, tak řešení vědecko-výzkumných projektů. Odborné veřejnosti z akademické i průmyslové sféry ústav nabízí veškerou formu spolupráce v oblasti svých odborností, a to nejen vědecko-výzkumných a vývojových, ale i vzdělávacích – nabízí specializované vzdělávací kurzy, konzultace, měření a stanovení na přístrojích ústavu, zakázkový nebo společný výzkum a vývoj, strategické partnerství ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Zajímavosti z vědy a výzkumu

Nové generaci bakteriálních hnojiv se věnuje oceněný projekt Brno Ph.D. Talent 2023 Martina Súkeníka. Popisuje v něm novou strategii pro vývoj biohnojiv, která spočívá v zapouzdření rostlinám prospěšných bakterií do gelu, jehož hlavní složku si přitom tvoří přímo bakterie během jejího růstu. Díky tomu lze snížit výrobní náklady, závislost na tradičních hnojivech i zvýšit úrodnost půdy.

Více infoRMACÍ

Cílem projektu Aditivní technologie výroby kapacitního senzoru pro velkoplošné dotykové panely, jehož poskytovatelem je Technologická agentura ČR, je vývoj inovativní technologie pro výrobu kapacitních dotykových senzorů, které můžeme využívat na chytrých telefonech, tabletech a dnes již i v samoobslužných kioscích. Projekt pomůže se snížením nákladů, podporou místní ekonomiky i dostupností pro širokou veřejnost.

  Více infoRMACÍ

Propojení makroreologie a mikroreologie hydrogelových modelů extracelulárních matricí a transportu léčiv skrze ně je hlavním cílem závěrečné práce doktoranda Martina Kadlece, jež by následně rád využil získaných poznatků ve formulaci nosičů léčiv v medicínských aplikacích.

  Více infoRMACÍ

Od roku 2023 řeší Laboratoř fotochemie projekt Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu, který se zaměřuje na vysoce inovativní syntézu, nanášení a funkcionalizaci grafitického karbon nitridu (g-C3N4) a jeho využití ve foto-elektrochemii.

  Více infoRMACÍ

Na trhu je mnoho produktů s antimikrobiálním účinkem. S jejich nabídkou přichází poptávka po vývoji metod pro rychlé a snadné ověření jejich účinnosti. Na to se zaměřil výzkumný tým Laboratoře fotochemie a aktuálně vyvíjejí takovou metodu, která bude ve srovnání se stávajícími postupy rychlejší a uživatelsky jednodušší.

Více infoRMACÍ

Rozhovor s absolventkou FCH VUT Janou Drbohlavovou, v němž přibližuje své působení v Evropské komisi i chystané projekty, kde jako zásadní aspekty figurují bezpečnost a udržitelnost, např. projekt kompetenčního centra pro polovodiče.

  Více infoRMACÍ

Technologická agentura České republiky udělila v roce 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na FCH týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

  Více infoRMACÍ

V roce 2020 jsme získali český patent na Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu. Paměťový prvek je tvořený fotochemickým článkem pro generování fotoproudu dopadajícím UV zářením.

  Více informací

Od roku 2021 řešíme projekt Trvalá ochrana dotykových obrazovek pro zamezení ukládání organických polutantů na jejich povrchu. Jeho základním cílem je navrhnout krycí polymerní vrstvu, která zaručí dlouhodobou ochranu dotykových displejů proti usazování organických polutantů na jejich povrchu a současně bude působit jako prevence proti usazování nebezpečných mikroorganismů, především bakterií a virů. Cílem je zvýšit hygienické standardy při používání dotykových displejů na veřejných místech.

Více informací