Detail předmětu

Makromolekulární chemie

FCH-BC_MCHAk. rok: 2024/2025

Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách. Struktura a názvosloví polymerů. Základní definice a vztahy, podmínky vzniku makromolekul. Velikost a distribuce polymerních molekul. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů. Polykondenzace a polyadice. Radikálové řetězové polymerace. Iontové řetězové polymerace. Koordinační polymerace. Některé reakce polymerů. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace. Přírodní, anorganické a speciální polymery. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

zkoušky organická chemie I, fyzikální chemie I

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

zkouška
1. část písemný test (0 - 100 bodů, k postupu k ústní zkoušce 60 bodů)
2. část ústní zkouška

Učební cíle

Cílem předmětu „Makromolekulární chemie“ je seznámit studenty se základy tohoto vědního oboru, s jeho umístěním a vztahy v rámci systému souvisejících vědních disciplin. Poskytuje základní znalosti o mechanismech vzniku polymerů, jejich syntézách, vlastnostech a aplikacích.
organická chemie, fyzikální chemie, matematika

Základní literatura

I. Prokopová, Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT Praha (CS)

Doporučená literatura

J.Mleziva, J.Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL/Alfa, 1986, Praha/Bratislava (CS)
K.Veselý: Polymery. Struktura, vlastnosti, syntézy, zpracování, ČS PCH - Uniplast, 1992, Brno (CS)
J.Mleziva: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1983, Praha (CS)
M.Kučera: Makromolekulární chemie, Skripta CHF VUT, Vutium, 1999, Brno (CS)
M. Kučera: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, Vutium, 2003, Brno (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách.
2. Struktura a názvosloví polymerů.
3. Základní definice a vztahy.
4. Podmínky vzniku makromolekul.
5. Velikost a distribuce polymerních molekul.
6. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů.
7. Polykondenzace a polyadice.
8. Radikálové řetězové polymerace.
9. Iontové řetězové polymerace.
10. Koordinační polymerace.
11. Některé reakce polymerů.
12. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace.
13. Přírodní, anorganické a speciální polymery, jejich vlastnosti a aplikace.
14. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor