Detail předmětu

Systémy jakosti a ISO normy

FCH-BC_ISOAk. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty se základními principy systémů jakosti a aplikací ISO norem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je 80 % účast na cvičení a vypracování semestrální práce na zadané téma, vč. obhajoby.


Zpracování seminární práce na zadané téma z oblasti systémů jakosti a její obhajoba.

Učební cíle

Seznámit studenty s problematikou systému jakosti a aplikací ISO norem zejména do činnosti chemických laboratoří a oblasti životního prostředí.


Získání znalostí, dovedností a kompetencí v následujících oblastech:

- aplikace systému jakosti v kontrole a řízení kvality v podnicích a laboratořích pracujících podle těchto norem,

- zpracování základních dokumentů systému jakosti, tj. Politiku jakosti, Cíl a plán jakosti, Příručku jakosti a Standardní operační postup.

 

Základní literatura

Nenadál, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Management press 2018. ISBN: 978-80-7261-561-2 (CS)
https://seznam.normy.biz (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem jakost – základní principy a koncepce
2. Sytém managementu jakosti, tvorba strategie
3. Zákony ČR a EU ve vztahu k systémům jakosti
4. Politika jakosti a systém jakosti v chemických laboratořích 
5. Akreditace
6. Správní laboratorní praxe
7. Standardní operační postupy
8. Metody řízení jakosti v laboratoři I výtěžnost, slepé pokusy, opakovatelnost a regulační diagramy
9. Metody řízení jakosti v laboratoři II pracovní charakteristiky, SST; návaznost měření, kalibrační postupy referenční materiály, vyjadřování nejistot
10. Verifikace a validace metod
11. Interní a externí audit
12. Příručka jakosti, mezilaboratorní porovnání, testy způsobilosti
13. Laboratorní informační systémy, ochrana dat, vzorků a důvěrných informací, GALP

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor