Detail projektu

Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

O projektu

Bude hodnocena zátěž ekosystémů prioritními polutanty typu pesticidů, xenobiotik, reziduí léčiv, syntetických vonných látek, rizikových prvků včetně iontových specií a organokovových sloučenin. Pro identifikaci a kvantifikaci budou použity spektrální a separační metody. Chemická a biochemická stanovení budou doplněna testy ekotoxicity. Vstupy polutantů do jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí budou posuzovány pomocí transferových koeficientů. Zhodnoceny budou také procesy sloužící ke snižování úrovně kontaminace.

Označení

FCH-S-11-3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Alexa Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Čumová Martina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Debnárová Andrea, Ing. - spoluřešitel
Dočekal Bohumil, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Doušová Petra, Ing. - spoluřešitel
Dvořáková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Finsterlová Hana, Ing. - spoluřešitel
Friedl Zdeněk, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Halatová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Hezinová Věra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holubová Zuzana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kalivoda Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kašpar Otakar, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Komendová Renata, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Lacina Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Leskovjanová Jana, Ing. - spoluřešitel
Májska Milada, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Mládková Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Petrik Siniša, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pexa Michal, Ing. - spoluřešitel
Sommer Lumír, prof. RNDr., DrSc. - spoluřešitel
Starečková Terezie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szkandera Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šebková Michaela, Ing. - spoluřešitel
Trávníčková Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vondráčková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D. - spoluřešitel
Zouhar Libor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

BOLECHOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Isoprostanes as markers of oxidative stress. Chemické listy. 2011. p. 959-959. ISSN: 0009-2770.
Detail

PAVLOVSKÝ, J.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; HERECOVÁ, L.; MÍČEK, D.; VĚŽNÍKOVÁ, H.; ŠTUDENTOVÁ, S. Sorbenty na bázi jíl-huminová látka a jejich využití pro sorpci dichromanů. Spektrum, 2001, roč. 11, č. 1, s. 54-59. ISSN: 1211-6920.
Detail

SOMMER, L.; MACHÁT, J.; URBÁNKOVÁ, K.; MOOS, M. Simultaneous Determination of Inorganic Arsenic, Antimony, Selenium and Tellurium by ICP-MS in Environmental Waters Using SPE Preconcentration on Modified Silica. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2011, vol. 91, no. 11, p. 1077-1087. ISSN: 1029-0397.
Detail

KLEPÁRNÍK, K.;VORAČOVA, I.; LIŠKOVA, M.; PŘIKRYL, J.; HEZINOVÁ, V.; FORET, F. Capillary electrophoresis immunoassays with conjugated quantum dots. Electrophoresis, 2011, vol. 32, no. 10, p. 1217-1223. ISSN: 0173-0835.
Detail

LACINA, P.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. The use of comprehensive two-dimensional gas chromatograhy with mass spectrometric detection for the assessment of drug-residue contamination of wastewater and surface water. 5th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2011. p. 964-965. ISSN: 0009-2770.
Detail

ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M. Development and optimisation of SPE/CZE method for the analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs from water. 5th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2011. p. 960-960. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; DADÁKOVÁ, P. Suitability of extraction methods for determination of drug residues in the river sediment. 5th Meeting on Chemistry and Life. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2011. p. s974 (s974 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

SVOBODOVÁ, D.; ČÁSLAVSKÝ, J. Chiral Analysis of Drug Residuals in Wastewaters. Chemické listy. 2011. p. s982 (s982 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Effect of temperature on treatment of humic water by different coagulants. Chemické listy. Chemické listy. 2011. p. s967 (s967 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KOŘÍNKOVÁ, A.; DEBNÁROVÁ, A. Method of sequential extraction of heavy metals from solid energetic waste products. Chemické listy. Chemické listy. 105. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. s965 (s965 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

LACINA, P.; ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. The assessment of contamination of selected river streams in Czech Republic by human and veterinary drug residues with using liquid and gas chromatography. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Book of Abstracts. Ioannina: 2011.
Detail

ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Utilisation of solid phase extraction method for determination of drug residues in the river water. Ioannina: 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact in the Mediterranean Region, 2011.
Detail

ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M. Optimisation of solid phase extraction of selected non-steroidal anti-inflammatory drugs by capillary zone electrophoresis. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region: Book of Abstracts. Ioannina: 2011.
Detail

OLEJNÍČKOVÁ, Z.; MEGA, J.; ŠIMEK, Z. Elimination of residues of estrogens during drinking water treatment. Proceedings of the 5th Meeting on Chemistry and Life, September 14-16, 2011, Brno, Czech Republic. Chemické listy. 2011. p. s977 (s977 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; CHOVANEC, P.; MIHOČOVÁ, S.; KOVÁČ, L.; BRZOBOHATÝ, J.; MAREK, M. Spatial distribution of metals in top soils and contamiantion assessment methods. Chemické listy. Chemické listy. 105. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. s966 (s966 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

DEBNÁROVÁ, A.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; BRZOBOHATÝ, J. Heavy metals contamination of selected Brno city localities. Chemické listy. Chemické listy. 105. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. s961 (s961 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Application of GCxGC-TOF MS for the analysis of drug residues in wastewaters and surface waters. 12th European Meeting on Environmental Chemistry, Book of Abstracts. Clermon-Ferrand: 2011.
Detail

NEVRLÁ, J.; SOMMER, L. Problems with the spectrophotometric and electrothermal AAS determination of trivalent chromium in waters. Chemické listy. 2011. p. s970 (s970 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Monitoring of drug residues contamination in two czech rivers by liquid chromatography. Clermont-Ferrand: 12th European Meeting on Environmental Chemistry, 2011.
Detail

BOLECHOVÁ, M.; SQUIER, A; ČÁSLAVSKÝ, J.; KENNETH, B.; VÁVROVÁ, M. Oxidative stress assessment of salmon eggs. Chemické listy. 2011. p. s959 (s959 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. The impact of vanadium sulphate electrolyte on different kinds of soil. Brno: VUT, 2011. p. 1-24.
Detail

VÁVROVÁ, M.; KALČÍKOVÁ, G. Evaluation of the hazardous impact of landfill leachates by toxicity and biodegradability tests. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2011, vol. 32, no. 12, p. 1345-1353. ISSN: 0959-3330.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOBEŠOVÁ, Z. Ecotoxicological evaluation of sediments. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. 975-975. ISSN: 0009-2770.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JOZÍFKOVÁ, Z. Využití kontaktních testů fytotoxicity při hodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník, Proceedings, Hrádok 2011. Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2011. s. 63-67. ISBN: 978-80-970034-3-2.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; PASÍRBKOVÁ, A.; VÁVROVÁ, M. Matrices from fire places - their possible ecotoxicity. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. 977-977. ISSN: 0009-2770.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JOZÍFKOVÁ, Z.; PASÍRBKOVÁ, A. Ecotoxicological evaluation of unconventional matrices. Ioannina: 2011.
Detail

KOŘÍNKOVÁ, A.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. STANOVENÍ TĚŽKÝCH KOVŮ V PEVNÝCH ENERGETICKÝCH ODPADECH POMOCÍ SEKVENČNÍ EXTRAKCE. Sborník XII. výroční konference České aerosolové společnosti. Česká aerosolová společnost, 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-86186-31-3.
Detail

HOLUBOVÁ, Z.; SOMMER, L.; LESKOVJANOVÁ, J. SIMULTANEOUS DETERMINATION OF METAL TRACES USING SPE PRECONCENTRATION ON AMBERLITE XAD-7 BY ICP-MS IN ENVIRONMENTAL WATERS AND SAMPLES ECOTOXICOLOGY ASSESSMENT OF WATER SMAPLES AFTER MINING AND PROCESSING OF URANIUM. 2011.
Detail

HOLUBOVÁ, Z.; SOMMER, L. SIMULTANEOUS DETERMINATION OF METAL TRACES BY ICP-MS IN ENVIRONMENTAL WATERS USING SPE PRECONCENTRATION ON DIFFERENT POLYMERIC SORBENTS. Chemické listy. 2011. p. s973 (s974 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. The study of the preconcentration of platinum group metals on modified sorbents and their determination by ICP-OES. Chemické listy. 2011. p. s963 (s964 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

BEKLOVÁ, M.; VÁVROVÁ, M.; STOUPALOVÁ, M.; ŠTILÁRKOVÁ, E. Bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons by earthworms Eisenia fetida. TOXICOLOGY LETTERS. 2011. p. 120-120. ISSN: 0378-4274.
Detail

ŠESTÁK, J. a kol. Fast liquid chromatography as a tool for rapid screening of explosives. CECE 2011. 8th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: librix.eu, 2011. p. 65-65. ISBN: 978-80-904959-0-6.
Detail

DOUŠOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Monitoring of deer contamination by organohalogen compounds based xenobiotics. Chemické listy. Praha: 2011. p. s962 (s962 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

VÁVROVÁ, M.; TYLICHOVÁ, P.; ZOUHAR, L.; ČÁSLAVSKÝ, J.; STOUPALOVÁ, M.; VEČEREK, V. Synthetic aromatic substances in wastewaters. Chemické listy. Praha: 2011. p. s969 (s969 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

ŠEBKOVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Evaluation of bioavailability of toxic metals in aquatic system by using passive samplers ChemCatcher. Chemické listy. Praha: 2011. p. s971 (s971 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

MIČÁNKOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; KUKLETA, P. Mobile Raman spectrometer in service of Fire Brigade Units. Chemické listy. Praha: 2011. p. s975 (s975 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KUBÁTKOVÁ, N. a kol. ANALÝZA SACHARIDŮ A MARKERŮ SPALOVÁNÍ DŘEVA V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH. SBORNÍK XII. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI. 2011. s. 55-58. ISBN: 978-80-86186-31-3.
Detail

VONDRÁČKOVÁ, I.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; TREMLOVÁ, B. Evaluation of content of PCB and PBDE in plant bioindicators. Chemické listy. Praha: 2011. p. s972 (s972 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Development and application of the analytical method using GCxGC-TOF MS for the monitoring of wastewater and surface waters in the Czech Republic for presence of selected drug residues. Chemica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. p. 122-122. ISBN: 978-80-244-3047-8.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LACINA, P.; DVOŘÁKOVÁ, P. Využití SPE a SPME při analýze léčiv ve vodách. In Pitná voda 2012. České Budějovice: 2012. s. 221-226. ISBN: 978-80-905238-0-7.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J. Využití pasivního vzorkování při analýze vody. In Sborník konference Pitná voda 2012 - 11. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. 1. České Budějovice: W&ET Team, 2012. s. 227-232. ISBN: 978-80-905238-0-7.
Detail

KUBÁTKOVÁ, N.; KŘŮMAL, K.; VEČEŘA, Z.; MIKUŠKA, P. Chemické složení a těkavost esenciálních olejů. Olomouc: 2012.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ŠTĚPÁNKOVÁ, I.; VÁVROVÁ, M.; LAPČÍKOVÁ, A. Stanovení toxicity "musk" sloučenin s využitím alternativních testů ekotoxicity. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 172-177. ISSN: 0009-2770.
Detail

DOLEJŠ, P. Influence of coagulant/lime dosing sequence on treatment of soft humic waters. Water Science and Technology: Water Supply, 2012, vol. 13, no. 1, p. 184-189. ISSN: 1606-9749.
Detail

KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Spray Scrubber System For Removing CO2 Emissions From The Air. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. 963-963. ISSN: 0009-2770.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DEBNÁROVÁ, A. Assessment of heavy metal pollution (Cd, Cu, Pb, Hg) in urban soils of roadsides in Brno. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2011, vol. 3, no. 4, p. 147-156. ISSN: 1802-971X.
Detail