Detail projektu

Vývoj nových postupů v potravinářských technologiích , jejich kontrole a bezpečnosti.

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Řešená problematika se bude týkat potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a modernizace jejich technologických postupů.Taktéž bude věnována nemalá pozornost studiu možnosti využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely a čistění odpadních vod z potravinářských výrob.

Označení

FCH-S-13-1912

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Omelková Jiřina, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Babák Libor, Ing. Mgr., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Benešová Pavla, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Benkovská Dagmar, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bittnerová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Buňka František, Ing, PhD - spoluřešitel
Cetkovská Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čuta Robert, Ing. - spoluřešitel
Čutová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Divišová Radka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Miloš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gojkovic Živan, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gregušová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Hurtová Jana, Ing. - spoluřešitel
Chroboková Maria, Ing. - spoluřešitel
Jurečková Zuzana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lichnová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Mizerovská Lucie, Ing. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rittich Bohuslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Skoumalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sůkalová Kateřina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimko Peter, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Šmíd Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Španová Alena, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Šupinová Petra, Ing. - spoluřešitel
Šuranská Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tobolková Blanka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trachtová Štěpánka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Turková Kristýna, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Tvrdíková Jana, Ing. - spoluřešitel
Valicová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vránová Dana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Zichová Miroslava, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zovčáková Monika, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SŮKALOVÁ, K.; MATĚJÍČEK, A. Determination and quantification of volatile compounds in fruits of selected elderberry cultivars grown in Czech Republic. Journal of Food and Nutrition Research, 2013, vol. 52, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1336-8672.
Detail

TROJÁNEK, Z.; KOVAŘÍK, A.; ŠPANOVÁ, A.; MAROŠIOVÁ, K.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Application of magnetic polymethacrylate-based microspheres for the isolation of DNA from raw vegetables and processed foods of plant origin. Journal of Food Processing and Preservation, 2018, vol. 42, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1745-4549.
Detail

VÍTOVÁ, E.; DIVIŠOVÁ, R.; SŮKALOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Srovnání senzorické kvality různých druhů tavených sýrů. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2013, roč. 7, č. special issue, s. 134-137. ISSN: 1337-0960.
Detail

VÍTOVÁ, E. Processed Cheese Flavor and Flavor Compounds: A Review. In Handbook on Cheese: Production, Chemistry and Sensory Properties. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge, New York: Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013. p. 285-312. ISBN: 978-1-62618-966-9.
Detail

CHROBOKOVÁ, M.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D. DNA isolation by magnetic particles – first step in identification of microorganisms in food matrices. In Čo nového v mikrobiologii. Bratislava-Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. p. 94-98. ISBN: 978-80-971422-0-9.
Detail

CHROBOKOVÁ, M.; ŠPANOVÁ, A.; TRACHTOVÁ, Š.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Hydrophilic magnetic non-porous microspheres for molecular diagnostics applications. Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference 2013. Polsko: Institute of Immunolology and Experimental Therapy PASci, 2013. p. 43-43. ISBN: 978-83-928488-3-7.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; PRETTL, Z.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Magnetic driven separation techniques - DNA isolation from probiotic food samples. Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference 2013. 1. Kudowa Zdrój, Polsko: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2013. p. 27-27. ISBN: 978-83-928488-3-7.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; TÓTH, J.; PRETTL, Z.; HORÁK, D.; RITTICH, B.; GYENIS, J. Magnetic driven separation techniques. Kudowa Zdrój, Polsko: Institute of Immunology and experimental therapy Polish Academy of Science, 2013. p. 27-27.
Detail

ČAKAJDOVÁ, M.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. DNA based identification of microorganisms in a probiotic products. Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference 2013. 1. Kudowa Zdrój, Polsko: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish academy of Science, 2013. p. 41-41. ISBN: 978-83-928488-3-7.
Detail

TURKOVÁ, K.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A. Characterization of antimicrobial substances produced by the Lactobacillus gasseri RL2 strain. Proceedings of 1st Polish-Czech Probiotics Conference -Microbiology and Immunology of Mucosa, Probiotics Conference 2013. Polsko: Institute of Immunolology and Experimental Therapy PASci, 2013. p. 40-40. ISBN: 978-83-928488-3-7.
Detail

Hagarová I., Urík M., Bujdoš M., Čanecká L., Boriová K., Pifková I., Littera P., Kořenková L., Mikušová P., Diviš P., Senila M., Matúš P., Miglierini M., Kubová J. Využitie nanočasticových oxidov a mikroskopických húb v stanovení, špeciačnej analýze a frakcionácii vybraných prvkov. In SPECIAČNÍ ANALÝZA 2013. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2013. s. 21-23. ISBN: 978-80-904539-8-2.
Detail

BITTNEROVÁ, Z.; TÓTH, B.; KLEIN, Á.; KOVÁCS, M.; VONDERVISZT, F. Development of a Staphylococcal enterotoxin B specfic nanobody capable of polymerization. Műszaki Kémiai Napok 2013/ Conference of Chemical Engineering 2013. Veszprém: 2013. p. 147-147. ISBN: 978-615-5044-79-3.
Detail

KLEIN,Á.; BITTNEROVÁ, Z.; MEICZINGER, M.; MUSKOTÁL, A.; KOVÁCS, M.; TÓTH, B.; VONDERVISZT, F. Polimerizációra képes flagellin alapú kötőfehérjék előállítása. XXIV. Congress of the Hungarian Biophysical Society. Veszprém: 2013.
Detail

TROJÁNEK, Z., HÚSKA, D., ŠPANOVÁ, A., KOVAŘÍK, A., RITTICH, B. Evaluations of methods for DNA isolation from plant samples. Microbiology and Immunology of Mucosa Probiotics Conference 2013. Polsko: Institute of Immunolology and Experimental Therapy PASci, 2013. p. 45-45. ISBN: 978-83-928488-3-7.
Detail

BITTNEROVÁ, Z.; TÓTH, B.; KLEIN, Á.; KOVÁCS, M.; VONDERVISZT, F. Development of a Staphylococcal enterotoxin B specific nanobody capable of polymerization. 2013.
Detail

ZICHOVÁ, M.; ROSENBERG, M.; BABÁK, L.; LUKAČKOVÁ, A. Produkce ethanolu bakterií Zymomonas mobilis z odpadního papíru. 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 2013. s. 259-259. ISBN: 978-80-260-4507-6.
Detail

ZOVČÁKOVÁ, M.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; PANTŮČEK, R.; DOŠKAŘ, J. ANALYSIS OF PLASMID DNA ISOLATED FROM STRAINS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS USING ARTIFICIAL NUCLEASES. Barcelona: Barceló congresos, 2013. p. 180-180.
Detail

CHROBOKOVÁ, M.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D. DNA isolation by superparamagnetic particles. 2013.
Detail

MARKOVÁ, L.; BASIL, E.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Vliv typu mouky a sacharidů na tvorbu akrylamidu v modelových sušenkách. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2013, roč. 7, č. Special Issue, s. 187-190. ISSN: 1337-0960.
Detail

SKLÁRŠOVÁ, B. – J. SEMANOVÁ,– M. SURANOVÁ,– P.ŠIMKO. New simplified procedure for isolation of benzo[a]pyrene from smoked sausages. Journal of Food and Nutrition Research, 2013, vol. 52, no. 2, p. 95-100. ISSN: 1336-8672.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; ONDRUŠKA, V.; OBRUČA, S.; HORÁČEK, P.; MÁROVÁ, I. Production of extracellular polymers from inexpensive substrates employing Aureobasidium Pullulans. In 1st International Conference on Chemical Technology ICCT 2013 Sborník příspěvků. Mikulov: 2013. p. 1-4. ISBN: 978-80-86238-37-1.
Detail

GOLIĆ, N.; ČADEŽ, N.; TERZIĆ-VIDOJEVIĆ, A.; ŠURANSKÁ, H.; BEGANOVIĆ J.; LOZO, J.; KOS, B.; ŠUŠKOVIĆ, J.; RASPOR, P.; TOPISIROVIĆ, L. Evaluation of lactic acid bacteria and yeast diversity in traditional white pickled and fresh soft cheeses from the mountain regions of Serbia and lowland regions of Croatia. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, 2013, vol. 166, no. 2, p. 294-300. ISSN: 0168-1605.
Detail

OLŠOVCOVÁ, Z.; VESPALCOVÁ, M. Prebiotické sladidlo Tagatosa. In XV. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. 2013. s. 77-80. ISBN: 978-80-7305-650-6.
Detail

OLŠOVCOVÁ, Z.; VESPALCOVÁ, M. Tagatosa - nové prebiotické sladidlo. Lékařská fakulta MU, Brno: 2013.
Detail

STANKOVÁ, M.; RYŠÁVKA, P.; MÁROVÁ, I. Formation of lactic acid bacteria biofilm: viability in low pH and down-stream process optimization. 13th INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE Abstract Book August 26-29, 2013. Olomouc: Palacký University, 2013. p. 92-92. ISBN: 978-80-7395-546-5.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; DUREC, J.; BELAJOVÁ, E.; MIHALÍKOVÁ, M.; POLOVKA, M.; SUHAJ, M.; DAŠKO, L.; ŠÍMKO, P. Effect of light conditions on physico-chemical properties of pineapple juice with addition of small pineapple pieces during storage. Journal of Food and Nutrition Research, 2013, vol. 52, no. 3, p. 181-190. ISSN: 1336-8672.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M.; SUHAJ, M. Characterization and differentiation of Hungarian spelt flours on the basis of selected spectral parameters. XXV. International EPR seminar-Book of Abstracts. 1. Bratislava: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU Bratislava a Slovenská chemická spoločnosť, 2013. p. 18-19. ISBN: 978-80-227-3893-4.
Detail

POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; SUHAJ, M. Organic and conventional wines and musts differntiation on the basis of their EPR and UV-VIS characteristics. . International EPR seminar - Book of Abstracts. 1. Bratislava: Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU Bratislava a Slovenská chemická spoločnosť, 2013. p. 15-17. ISBN: 978-80-227-3893-4.
Detail

RITTICH, B., ŠPANOVÁ, A. SPE and purification of DNA using magnetic particles. Journal of Separation Science, 2013, vol. 36, no. 15, p. 2472-2485. ISSN: 1615-9306.
Detail

ZICHOVÁ, M.; VRÁNOVÁ, D.; OMELKOVÁ, J.; REICHSTÄDTER, M. Polygalacturonase immobilized by adsorption on carrier from PET bottles. Book of abstracts The 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013 Nový Smokovec, High Tatras, Slovak Republic. Trnava: University of Ss.Cyril and Methodius in Trnava, 2013. p. 133-133. ISBN: 978-80-8105-501-0.
Detail

BENKOVSKÁ, D.; FLODROVÁ, D.; BOBÁĽOVÁ, J. Application of monolithic affinity HPLC column for rapid determination of malt glycoproteins. JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES, 2013, vol. 36, no. 5, p. 561-572. ISSN: 1082-6076.
Detail

KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; CIESAROVÁ, Z.; ZIELIŃSKI, H. Advantage of buckwheat for acrylamide mitigation in cereal products. VI Warsztaty Wiedza i Rozwój Regionu "WIRR" - Rola produktów gryczanzch w žywieniu i ochronie zdrowia. Olsztyn: 2013. p. 15 ( p.)
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; PRZYGODZKA, M.; ZIELIŃSKI, H. Role of spices at acrylamide formation in buckwheat ginger cakes. VI Warsztaty Wiedza i Rozwój Regionu "WIRR" - Rola produktów gryczanzch w žywieniu i ochronie zdrowia. Olsztyn: 2013. p. 16 ( p.)
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; FENCL, J. Eliminácia akrylamidu v sušienkách aplikáciou asparaginázy. ChemZi. 2013. s. 121-122. ISSN: 1336-7242.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; FENCL, J. On-going effort on acrylamide elimination in bisciuts. Papers of the International Symposium EURO-ALIMENT - AROUND FOOD. Papers of the International Symposium EURO-ALIMENT. 2013. p. 21 ( p.)ISSN: 1843-5114.
Detail

MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z. Hodnocení možných změn cereálních výrobků vyvolaných úpravou jejich receptury či technolgického postupu výroby. Trendy v potravinárstve, 2013, roč. 18, č. 1, s. 39-40. ISSN: 1336-085X.
Detail

DIVIŠ, P. Stanovení rtuti ve vodách a v sedimentech technikou difúzního gradientu v tenkém filmu-přehled vývoje za posledních 10 let. In Analytika v geológii a v životnom prostredí. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. s. 87-92. ISBN: 978-80-89343-87-4.
Detail

BÁLKOVÁ, R.; HERMANOVÁ, S.; VOBĚRKOVÁ, S.; DAMBORSKÝ, P.; RICHTERA, L.; OMELKOVÁ, J.; JANČÁŘ, J. Structure and Morphology of Microbial Degraded Poly(epsilon-caprolactone)/Graphite Oxide Composite. JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, 2014, vol. 22, no. 2, p. 190-199. ISSN: 1566-2543.
Detail

KOZÁKOVÁ H., ŠRUTKOVÁ D., HUDCIVIC T., ŠPANOVÁ A., RITTICH B., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., TUČKOVÁ L., SCHWARZER M. Different in vitro immunomodulatory properties of Bifidobacterium longum ssp. longum strains. The 7th International Yakult Symposium The Intestinal Microbiota and Probiotics:Exploiting Their Influence on Health. London, The United Kingdom: 2013. p. 73-73.
Detail

Křivánková, N.; Diviš, P. Stanovení cínu v konzervovaném ovoci. Studentská konference Chemie je život - sborník abstraktů. 2013. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-4822-3.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; BENEŠOVÁ, P.; KOSTOVOVÁ, I.; PETRIK, S.; MÁROVÁ, I. The possibilities of using carotenoid-rich yeast biomass cultivated on whey substrates. In Hygiena a technologie potravin, XLIII. Lenfeldovy a Hoklovy dny - Sborník přednášek a posterů. Brno: 2013. p. 136-139. ISBN: 978-80-7305-664-3.
Detail

RITTICH, B., ŠPANO, M., ŠPANOVÁ, A. Molekulární identifikace a typizace bakterií mléčného kvašení s využitím shlukové analýzy. Molekulární identifikace a typizace bakterií mléčného kvašení s využitím shlukové analýzy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická, 2014. s. 1-79. ISBN: 978-80-214-4853-7.
Detail

FRIČOVÁ , M.; ČUTA, R.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Jednoduchý postup izolace DNA z buněk bakterií rodu Lactobacillus. Mlékařské listy, 2014, roč. 25, č. 142, s. III (V s.)ISSN: 1212-950X.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M. Vplyv technologických postupov a podmienok skladovania na antioxidačné a radikál-zhášajúce vlastnosti ovocných štiav. Trendy v potravinárstve, 2013, roč. 18, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1336-085X.
Detail

SUHAJ, M.; TOBOLKOVÁ, B. Kolorimetrické hodnotenie ekologických a konvenčných celozrnných špaldových múk vo farebnom systéme CIE L*A*B*. Trendy v potravinárstve, 2013, roč. 18, č. 1, s. 21-23. ISSN: 1336-085X.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M.; SUHAJ, M.; BELAJOVÁ, E.; KOREŇOVSKÁ, M.; KAJDI, F. Influence of growing conditions on selected parameters of spelt flours. Book of Abstracts - 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praha: Fakulta chemické technologie Praha (ITC), 2013. p. 383-383. ISBN: 978-80-7080-861-0.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; SUHAJ, M.; BELAJOVÁ, E.; POLOVKA, M.; DAŠKO, Ľ.; DUREC, J. Influence of technological processing and oxygen scavengers on selected parameters of pineapple juices. Book of Abstracts - 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praha: Fakulta chemické technologie Praha (ICT), 2013. p. 290-290. ISBN: 978-80-7080-861-0.
Detail

SUHAJ, M.; POLOVKA, M.; KOREŇOVSKÁ, M.; BELAJOVÁ, E.; DAŠKO, Ľ.; SÁDECKÁ, J.; TOBOLKOVÁ, B. Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín. Vinič a víno – odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov, 2013, roč. 13, č. 4, s. 121-123. ISSN: 1335-7514.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MELIKANTOVÁ, M. Comparison of selected aroma compounds in cultivars of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Chemical Papers, 2015, vol. 69, no. 6, p. 881-888. ISSN: 0366-6352.
Detail

DVOŘÁK, M.; ŠURANSKÁ, H.; VESPALCOVÁ, M. Monitoring of selected organic acids during the production of traditional moravian wine by capillary zone electrophoresis (CZE). Chemické listy, 2013, vol. 107, no. S3, p. 360-361. ISSN: 0009-2770.
Detail

ŠURANSKÁ, H.; VRÁNOVÁ, D.; OMELKOVÁ, J. Isolation, identification and characterization of regional indigenous Saccharomyces cerevisiae strains. BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2016, vol. 47, no. 1, p. 181-190. ISSN: 1517-8382.
Detail

ZOVČÁKOVÁ, M.; ŠPANOVÁ, A.; PANTŮČEK, R.; DOŠKAŘ, J.; RITTICH, B. Efficient non-enzymatic cleavage of Staphylococcus aureus plasmid DNAs mediated by neodymium ions. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 2016, vol. 507, no. 1, p. 66-70. ISSN: 0003-2697.
Detail

OMELKOVÁ, J.; ZICHOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně: Nosič pro imobilizaci enzymu, způsob jeho přípravy, způsob imobilizace enzymu a biokatalyzátor. 303640, patent. (2012)
Detail