Detail projektu

Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Označení

FCH-S-19-5919

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Enev Vojtěch, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Heger Richard, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Chudják Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jarábková Sabína, Ing. et Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jugl Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kalina Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Klímová Edita, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kolesa Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kotouček Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krouská Jitka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Marková Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Marková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Plotěná Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Richterová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Rybárik Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Sedláček Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Smilek Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Sovová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Svoboda Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Sýkorová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Trudičová Monika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vargová Alžběta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Velcer Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Veselý Michal, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

RYBÁRIK, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; ENEV, V. Stability of methylated humic acids. In CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES. Czech Chemical Society Symposium Series. Hradec Králové: Česká společnost chemická, 2018. p. 514-515. ISSN: 2336-7210.
Detail

SZABOVÁ, J.; MRAVEC, F. Preparation and Characterization of Liposomal Complex for Inhalation Drug Delivery. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 – Sborník abstraktů. 2019. p. 66-66. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

VALA, M.; MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; SALYK, O.; VÍTEČEK, J.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; KUBALA, L.; WEITER, M. High-Performance Organic Electrochemical transistors. Brno: 2019.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. STUDIUM INTERAKCÍ HYALURONAN-AMINOKYSELINY. In Sborník příspěvků termoanalytického semináře TAS 2019. 1. Brno: 2019. s. 89-95. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

LEVCHUK, I.; HOMOLA, T.; MORENO-ANDRES, J.; RUEDA-MARQUEZ, J.; DZIK, P.; MORIÑIGO GUTIÉRREZ, M.; SILANPÄÄ, M.; MANZANO, M.; VAHALA, R. Solar photocatalytic disinfection using ink-jet printed composite TiO2/SiO2 thin films on flexible substrate: Applicability to drinking and marine water. SOLAR ENERGY, 2019, vol. 191, no. OCT, p. 518-529. ISSN: 0038-092X.
Detail

KOZÁKOVÁ, Z.; KRČMA, F.; ČECHOVÁ, L.; SIMIĆ, S.; DOSKOČIL, L. Generation of silver nanoparticles by the pin-hole DC plasma source with and without gas bubbling. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 2, p. 180-183. ISSN: 2336-2626.
Detail

HORVÁTH, G.; SZALAY, ZS.; SIMO, F.; SALGO, K.; KRČMA, F.; MATEJOVÁ, S. Recycling of a Wastewater to Iron Oxide Micro Structures. Environmental Research Communications, 2019, vol. 1, no. 1, p. 085001-1 (085001-8 p.)ISSN: 2515-7620.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; KRZYŽANKOVÁ, A.; TRUNEC, D.; KRČMA, F. Ozone generation and destruction on ozonizer electrode surfaces. XXXIV International Conference on Phenomena in Ionized Gases (XXXIV ICPIG) and the 10th International Conference on Reactive Plasmas (ICRP-10). Book of Abstracts. Osaka: 2019. p. PO18PM-014 (PO18PM-014 p.)ISBN: 978-4-900986-19-0.
Detail

PEKAŘ, M.; ENEV, V.; KALINA, M.; KUBÍKOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, R.; SMILKOVÁ, M. Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie. Zahradnictví. Profi Press, s.r.o. GC GF, 2019, roč. 18, č. 11, s. 66-71. ISSN: 1213-7596.
Detail

BAYEROVÁ, Z.; SMILEK, J. Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace. In Recenzovaný sborník příspěvků z 21. celosvětové studentské vědecké konfrence s mezinárodní účastí s názvem Chemie a technologie pro život. FCHPT STU, Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 255-256. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

BAYEROVÁ, Z.; SZABOVÁ, J.; SMILEK, J. Trimethylchitosan a jeho potenciál pro biomedicínské aplikace. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 348-349. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

BĚLUŠOVÁ, A.; SMILEK, J. Studium interakce huminových látek s povrchově aktivními látkami. In Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. 2019. s. 244-245. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; KRZYŽÁNEK, V.; ADÁMKOVÁ, K. Appropriate techniques of structural characterization of a model hydrogels system. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 87-88. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

Influence of pH and Its Changes on the System of Phase-Separated Hydrogels. Studentská odborná konference Chemie je život - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 48-48. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. Studium interakcí hyaluronan-aminokyseliny. In TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: ČSCh, z.s., 2019. s. 89-95. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Effect of resistance and thickness on transconductance of the planar PEDOT:PSS based organic electrochemical transistor. International Conference on Organic Electronics. Hasselt, Begie: Hasselt University Belgium, 2019. p. TH34 (TH34 p.)
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš