Detail projektu

Pokročilé materiály a materiálové technologie

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je cílený materiálový výzkum realizovaný studenty doktorského studia. Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-20-6340

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Aboualigaledari Naghmeh - spoluřešitel
Buchtík Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bystrianska Emília, Ing. - spoluřešitel
Cigánek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Doležal Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajzler Jan, Ing. - spoluřešitel
Hasoňová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horvát Petr, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Petr, Ing. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Jančík Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jančík Procházková Anna, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kolomazník Vít, Ing. - spoluřešitel
Kotek Jakub, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marko Michal, Ing. - spoluřešitel
Matějka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Melčová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Plichta Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pospíšilová Aneta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Vojtíšek Jan, Ing. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žáková Kateřina, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

ZDRAŽIL, L.; KALYTCHUK, S.; HOLÁ, K.; PETR, M.; ZMEŠKAL, O.; KMENT, Š.; ROGACH, A.L.; ZBOŘIL, R. A carbon dot-based tandem luminescent solar concentrator. NANOSCALE, 2020, vol. 12, no. 12, p. 6664-6672. ISSN: 2040-3364.
Detail

MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; KROBOT, Š.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; PLAVEC, R.; BOČKAJ, J.; HORVÁTH, V.; ALEXY, P. Evaluation of the Properties of PHB Composite Filled with Kaolin Particles for 3D Printing Applications Using the Design of Experiment. International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 22, ISSN: 1422-0067.
Detail

EHLICH, J.; ZHIVKOV, I.; YORDANOV, R.; SALYK, O.; WEITER, M. Optimized Impedance Measurement with AD5933. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. May 2020. Slovakia: International Spring Seminar on Electronics Technology, 2020. p. 1-6. ISBN: 9781728167732.
Detail

DRAGOMIROVÁ, J.; PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R.; GMÉLING, K. Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using conduction calorimetry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 1, p. 255-266. ISSN: 1588-2926.
Detail

KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; KOTLÍKOVÁ, D.; PAPÍREK, J.; MONTEIRO, A. MOŽNOSTI LIKVIDACE A RECYKLACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ V ČR. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice 2020: Česká elektrotechnická společnost, 2020. s. 59-63. ISBN: 978-80-02-02900-7.
Detail

Anna Jancik Prochazkova, Felix Mayr, Katarina Gugujonovic, Bekele Hailegnaw, Jozef Krajcovic, Yolanda Salinas, Oliver Brüggemann, Niyazi Serdar Sariciftci, Markus C. Scharber. Anti-Stokes photoluminescence study on a methylammonium lead bromide nanoparticle film. Nanoscale, 2020, vol. 12, no. 31, p. 16556-16561. ISSN: 2040-3372.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; YUMUSAK, C.; JANČÍK, J.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; SALINAS, Y.; KOVALENKO, A. Synthesis conditions influencing formation of MAPbBr3 perovskite nanoparticles prepared by the ligand‑assisted precipitation method. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. Negative effect of Zinc compounds on hydration kinetics of ordinary Portland cement. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

MELČOVÁ, V.; CHALOUPKOVÁ, K.; MENČÍK, P.; KONTÁROVÁ, S.; RAMPICHOVÁ, M.; HEDVIČÁKOVÁ, V.; SOVKOVÁ, V.; PŘIKRYL, R.; VOJTOVÁ, L. FDM 3D Printed Composites for Bone Tissue Engineering Based on Plasticized Poly(3-hydroxybutyrate)/poly(d,l-lactide) Blends. Polymers, 2020, vol. 12, no. 12, p. 1-19. ISSN: 2073-4360.
Detail

M. K. A. Mohammed, M. Dehghanipour, U. Younis, A. E. Shalan, P. Sakthivel, G. Ravi, P. H. Bhoite, and J. Pospisil. Improvement of the interfacial contact between zinc oxide and a mixed cation perovskite using carbon nanotubes for ambient-air-processed perovskite solar cells. NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 2020, vol. 44, no. 45, p. 19802-19811. ISSN: 1144-0546.
Detail

HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. The Influence of Alkaline Activator Type on the Carbonatation process of the Alkali-activated Blast Furnace Slag. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 73-74. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

ŠMÍROVÁ, B.; OPRAVIL, T. Utilization of recycled brick waste for growing the agricultural plants. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT 2020 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 138-139. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

JANČA, M.; ŠILER, P.; ALEXA, M. Study of the influence of water coefficient on porosity and mechanical properties of high‑performance concrete. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 121-128. ISBN: 978-80-214-5921-2.
Detail

BYSTRIANSKA, E.; KOPLÍK, J. The influence of alkaline activator on immmoblization of metals in alkali-activated blast furnace slag. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

MELČOVÁ, V.; CHALOUPKOVÁ, K.; VOJTOVÁ, L.; RAMPICHOVÁ, M. Plasticized poly(3‑hydroxybutyrate)/poly(d,l‑lactide) blends filled with tricalcium phosphate for FDM 3D printing and their biological properties. Sborník abstraktů Chemie je živo 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 106-107. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

KOTRLA, J.; BOJANOVSKÝ, J.; OPRAVIL, T.; HRUBÝ, P. Preparation of metakaolin with high whiteness. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, Brno 612 00, 2020. p. 88-89. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Surface Treatment of Cementitious Systems by Silicates. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 79-80. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

BRESCHER, R.; BŘEZINA, M. Preparation of Mg-Al-Ti bulk materials via powder metallurgy. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 52-53. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

CÁBA, V.; KOPLÍK, J. Fixation of Lead in Alkali Activated Materials Based on Different Types of Ashes. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 54-54. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

Josef Vaculík. Využití slídového separátu z plavení kaolinu. 2020.
Detail

SEDLAČÍK, M.; OPRAVIL, T. Inorganic Thermal insulation material for masonry elements. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 132-133. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Wet Pre-treatment Methods in Macroelements Recovery from Fly Ash Combined with Acid Leaching. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 100-101. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Crushed bricks as aggregate in cement based binder. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

Martin Žilinský. Preparation of Mg-Ti based bulk materials via powder metallurgy. 2020. p. 1 (1 s.).
Detail

Ehlich J., Szydlowski L. High Throughput Platform for Identification And Characterization Of Electrogenic Bacteria. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020, Sborník abstraktů. Brno: Vusoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 6012 00, 2020. p. 61-61. ISBN: 978-80214-5920-0.
Detail

VOJTÍŠEK, J.; NOVOTNÝ, R.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HRUBÝ, P.; MARKO, M.; JANČA, M. HPC Cement materials prepared by mixing under reduced pressure. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Telč: IOP Publishing, 2020. p. 1-11. ISSN: 1757-8981.
Detail

ZMEŠKAL, O.; MARÁČKOVÁ, L.; LAPČÍKOVÁ, T.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Thermal properties of samples prepared from polylactic acid by 3D printing. AIP Conference Proceedings, 2020, vol. 2020, no. 2305, p. 020022-1 (020022-6 p.)ISSN: 1551-7616.
Detail

ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; PAVLÍKOVÁ, M.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of air lime lightweight mortars. AIP conference proceedings, 2020, vol. 2293, no. 1, p. 070002-1 (070002-4 p.)ISSN: 0094-243X.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J.; HORVÁT, P. Use of a pilot scrubber separation device for specific pollutant in the air. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. ISBN: 978-80-214-5921-2.
Detail

HONČ, J. Study of simple electrolytes for magnesium batteries. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 68-68. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite structures for electronics. 2020.
Detail

ZHIVKOV, I.; VAŠÍČEK, Z.; SLAVÍKOVÁ, Z.; YORDANOV, R; EHLICH, J. Detection of the Yogurt Incubation Kinetics by Portable Impedance Converter. In 29th International Scientific Conference Electronics, ET 2020 – Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-7426-6.
Detail

BONEV, B. STOYNOVA, A.ZHIVKOV, I. Thermal Monitoring of Flexible ZnS-based Screen-Printed Electroluminescence Structures Subjected to Accelerated Ageing. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. Electronics Technology (ISSE). May 2020. Slovakia: International Spring Seminar on Electronics Technology, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-6773-2. ISSN: 2161-2528.
Detail

JAŠEK, O.; TOMAN, J.; VŠIANSKÝ, D.; JURMANOVÁ, J.; ŠNÍRER, M.; HEMZAL, D.; BANNOV, A.; HAJZLER, J.; SŤAHEL, P.; KUDRLE, V. Controlled high temperature stability of microwave plasma synthesized graphene nanosheets. Journal of Physics D - Applied Physics, 2021, vol. 54, no. 16, p. 1-19. ISSN: 1361-6463.
Detail

HADZIMA, B.; KAJÁNEK, D.; JAMBOR, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BŘEZINA, M.; BUHAGIAR, J.; PASTORKOVÁ, J.; JACKOVÁ, M. PEO of AZ31 Mg Alloy: Effect of Electrolyte Phosphate Content and Current Density. Metals, 2020, vol. 10, no. 11, p. 1-23. ISSN: 2075-4701.
Detail

TOCHÁČEK, J.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. The chances of thermooxidation stabilization of poly(3-hydroxybutyrate) during processing - a critical evaluation. Journal of Applied Polymer Science, 2021, vol. 0, no. 0, p. 1-10. ISSN: 1097-4628.
Detail

PLICHTA, T.; ŠIRJOVOVÁ, V.; ZVONEK, M.; KALINKA, G.; ČECH, V. The adhesion of plasma nanocoatings controls the shear properties of GF/polyester composite. Polymers, 2021, vol. 13, no. 4, p. 1-15. ISSN: 2073-4360.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; HUDEC, P.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Influence of hydrothermal treatment parameters on the phase composition of zeolites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 1, p. 37-50. ISSN: 1588-2926.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R. Isolation of poly(3-hydroxybutyrate) from bacterial biomass using soap made of waste cooking oil. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, vol. 326, no. 1, p. 1-5. ISSN: 0960-8524.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R. Novel method for isolation of PHB from bacterial biomass. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. p. 120-121. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R. PEDOT:PSS as a Replacement Material for PEDOT:PSS. XX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1st. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN: 978-80-210-9655-4.
Detail

CAGARDOVÁ, D; TRUKSA, J.; MICHALÍK, M; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J.; LUKEŠ, V. Spectroscopic behavior of alloxazine-based dyes with extended aromaticity: Theory vs Experiment. OPTICAL MATERIALS, 2021, vol. 117, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0925-3467.
Detail

ČECH, V. Low temperature plasma polymerization: An effective process to enhance the basalt fibre/matrix interfacial adhesion. Composites Communications, 2021, vol. 27, no. 100769, p. 1-6. ISSN: 2452-2139.
Detail

JURKO, M.; ČECH, V. Basalt fibre surface modification via plasma polymerization of tetravinylsilane/oxygen mixtures for improved interfacial adhesion with unsaturated polyester matrix. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, vol. 122, no. 7, p. 1-7. ISSN: 0254-0584.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; VODIČKA, J.; WIKARSKÁ, M.; MENČÍK, P.; TRUDIČOVÁ, M.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Mechanical properties of poly-(3-hydroxy-co-4-hydroxybutyrate) isolated from extremophilic bacterium Aneurinibacillus sp. H1. European Biotechnology congress. 2021.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, MGR. PH.D., J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. studentská konference CHEMIE JE ŽIVOT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; MUSÁLEK, T.; KOLÍBAL, M.; WEITER, M. Cesium halide perovskite as a material for scintillator detectors. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. p. 86-87. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

CAGARDOVÁ, D.;TRUKSA, J.; MICHALÍK, M.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M.; LUKEŠ, V. Theoretical modeling of optical spectra of N(1) and N(10) substituted lumichrome derivatives. Acta Chmica Slovaca, 2020, vol. 13, no. 2, p. 1-9. ISSN: 1339-3065.
Detail

LAUERMANNOVÁ, A.; LOJKA, M.; PAVLÍKOVÁ, M.; PIVÁK, A.; ZÁLESKÁ, M.; PAVLÍK, Z.; ZMEŠKAL, O.; JANKOVSKÝ, O. Graphene- and Graphite Oxide-Reinforced Magnesium Oxychloride Cement Composites for the Construction Use. CERAMICS-SILIKATY, 2021, vol. 65, no. 1, p. 38-47. ISSN: 1804-5847.
Detail

ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; MARÁČKOVÁ, L.; PAVLÍKOVÁ, M.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of mortars with sand/zeolite aggregate. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020, ICNAAM 2020: AIP Conference Proceedings 2020. AIP conference proceedings. AIP Publishing, 2022. p. 070002-1 (070002-4 p.)ISBN: 9780735441828. ISSN: 0094-243X.
Detail

ZMEŠKAL, O. 6th Symposium on Computational Modeling and Experimental Assessment of Transport Processes in Porous Building Materials. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2020). AIP Conference Proceedings. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2020. p. 070001-1 (070001-1 p.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 1551-7616.
Detail

PŘIKRYL, R.; PALOUŠEK, D.; MENČÍK, P.; VESPALEC, A.; KRČMA, M.; ŠKAROUPKA, D.: Design obličeojvé polomasky pro výrobu termoformingem 01; Obličejová polomaska realizovaná pomocí termoformingu. FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 612 00. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/399. (funkční vzorek)
Detail