Detail projektu

Pokročilé materiály a materiálové technologie

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Podstatou projektu je cílený materiálový výzkum realizovaný studenty doktorského studia. Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály a keramiku, kovové materiály, vlákny vyztužené polymerní kompozity a nové organické nízkomolekulární materiály.

Označení

FCH-S-20-6340

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Aboualigaledari Naghmeh
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Buchtík Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Bystrianska Emília, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cigánek Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Doležal Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ehlich Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Hajzler Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Horvát Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Hrubý Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Janča Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Jančík Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Jančík Procházková Anna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kolomazník Vít, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotek Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotrla Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kratochvíl Matouš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Krystýnová Michaela, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Maráčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Marko Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Matějka Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Melčová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Palovčík Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Plichta Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Pospíšilová Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Salyk Ota, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Truksa Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Tumová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vlasák Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vojtíšek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Žáková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

EHLICH, J.; ZHIVKOV, I.; YORDANOV, R.; SALYK, O.; WEITER, M. Optimized Impedance Measurement with AD5933. In Proceedings of the International Spring Seminar on Electronics Technology. May 2020. Slovakia: International Spring Seminar on Electronics Technology, 2020. p. 1-6. ISBN: 9781728167732.
Detail

ZDRAŽIL, L.; KALYTCHUK, S.; HOLÁ, K.; PETR, M.; ZMEŠKAL, O.; KMENT, Š.; ROGACH, A.L.; ZBOŘIL, R. A carbon dot-based tandem luminescent solar concentrator. NANOSCALE, 2020, vol. 12, no. 12, p. 6664-6672. ISSN: 2040-3364.
Detail

Anna Jancik Prochazkova, Felix Mayr, Katarina Gugujonovic, Bekele Hailegnaw, Jozef Krajcovic, Yolanda Salinas, Oliver Brüggemann, Niyazi Serdar Sariciftci, Markus C. Scharber. Anti-Stokes photoluminescence study on a methylammonium lead bromide nanoparticle film. Nanoscale, 2020, vol. 12, no. 31, p. 16556-16561. ISSN: 2040-3372.
Detail

DRAGOMIROVÁ, J.; PALOU, M.; KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; NOVOTNÝ, R. Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using conduction calorimetry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 1, p. 255-266. ISSN: 1588-2926.
Detail

KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; KOTLÍKOVÁ, D.; PAPÍREK, J.; MONTEIRO, A. MOŽNOSTI LIKVIDACE A RECYKLACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ V ČR. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice 2020: Česká elektrotechnická společnost, 2020. s. 59-63. ISBN: 978-80-02-02900-7.
Detail

PŘIKRYL, R.; PALOUŠEK, D.; MENČÍK, P.; VESPALEC, A.; KRČMA, M.; ŠKAROUPKA, D.: Design obličeojvé polomasky pro výrobu termoformingem 01; Obličejová polomaska realizovaná pomocí termoformingu. FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno 612 00. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/399. (funkční vzorek)
Detail