Ing.

Xenie Kouřilová

FCH, ÚCHPBT – vědecký pracovník

xckourilovax@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Xenie Kouřilová

Projekty

 • 2023

  Aktuální problémy a přístupy k výzkumu v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Příspěvek k rozvoji moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Genomová a fenotypová typizace průmyslově využitelné extremofilní bakterie Aneurinibacillus species H1 , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Step towards Next-Generation production of polyhydroxyalkanoates - isolation of the polymer from extremophlic bacteria, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 31.01.2022
  Detail

 • 2020

  FW02020135, Ověření konceptu biorafinerie pro zpracování otrub, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail