Ing.

Xenie Kouřilová

FCH, ÚCHPBT – vědecký pracovník

xckourilovax@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Xenie Kouřilová

Publikace

 • 2023

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; DYAGILEV, D.; MARKOVÁ, L.; SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Rod Aneurinibacillus – unikátní bakterie mezi termofilními producenty polyhydroxyalkanoátů. Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: AMCA, spol. s.r.o., 2023. s. 19-19. ISBN: 978-80-88214-40-3.
  Detail | WWW

  ŘEHÁKOVÁ, V.; PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; SEDLÁČEK, P.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; KOLLER, M.; KALINA, M.; OBRUČA, S. Biosynthesis of versatile PHA copolymers by thermophilic members of the genus Aneurinibacillus. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2023, roč. 225, č. 225, s. 1588-1598. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. Production of biodegradable polymers by thermophilic bacteria. Czech Chemical Society Symposium Series 2. Czech chemical society symposium series. Praha: Česká společnost chemická, 2023. s. 90-90. ISSN: 2336-7202.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Development of the ecological isolation technique of polyhydroxyalkanoates from selected extremophilic bacteria. Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2023. s. 36-36. ISBN: 978-80-88214-40-3.
  Detail | WWW

  HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates from Wheat Bran Hydrolysates Using Halophilic Bacteria. 11th European Symposium on Biopolymers Book of Abstracts. 1. Brno: 11th European Symposium on Biopolymers, 2023.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; DVOŘÁK, P.; OBRUČA, S. Caldimonas thermodepolymerans - PHA producer with unique properties. 16th International Congress "Thermophiles-2023. Wales, United Kingdom: Bangor University, 2023. s. P15 ( s.)
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; DVOŘÁK, P.; OBRUČA, S. Thermophilic PHA Producer sui generis - Caldimonas thermodepolymerans. European Symposium on Biopolymers. Brno: 2023. s. L32 ( s.)
  Detail

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; HEŘMÁNKOVÁ, K.; BEZDÍČEK, M.; IEREMENKO, A.; DVOŘÁK, P.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K. Genomic and Phenotypic Comparison of Polyhydroxyalkanoates Producing Strains of genus Caldimonas/Schlegelella. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2023, roč. 21, č. November, s. 5372-5381. ISSN: 2001-0370.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PERNICOVÁ, I.; ŘEHÁKOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Using Of “Hot” Genus Aneurinibacillus To Produce Unique Polyhydroxyalkanoate copolymers. European Symposium on Biopolymers Book of Abstracts. Brno: VUT, 2023. s. 109-109.
  Detail

  PERNICOVÁ, I.; ŘEHÁKOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Genus Aneurinibacillus - “hot” and interesting producer of polyhydroxyalkanoates. 16th International Congress "Thermophiles-2023. Wales, United Kingdom: Bangor University, 2023. s. P17 ( s.)
  Detail

  GRZESIAK, J.; GAWOR, J.; ROGALA, M.; KOUŘILOVÁ, X.; OBRUČA, S. Genetic engineering of low-temperature polyhydroxyalkanoate production by Acidovorax sp. A1169, a psychrophile isolated from a subglacial outflow. EXTREMOPHILES, 2023, roč. 27, č. 3, s. 1-14. ISSN: 1431-0651.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MUSILOVÁ, J.; VAFEK, Z.; HEŘMÁNKOVÁ, K.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S.; PUNYIA, B.; HELIKAR, T.; SEDLÁŘ, K. Introducing Augusta, a Python package for inferring Gene Regulatory and Boolean Networks from RNA-Seq data, and its application to the Caldimonas thermodepolymerans DSM 15344T. 2023.
  Detail | WWW

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. Využitelnost termofilních bakterií jako producentů biopolymerů. Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology. 1. Praha: AMCA, spol. s.r.o., 2023. s. 20-20. ISBN: 978-80-88214-40-3.
  Detail | WWW

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; HEŘMÁNKOVÁ, K.; BEZDÍČEK, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K. Comparative genomic analysis of two Schlegelella species brings novel insights into polyhydroxyalkanoates production. 10th International Chemical-Technological Conference (ICCT), Mikulov, Czechia. 2023.
  Detail

 • 2022

  HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; OBRUČA, S. Valorizace odpadních produktů na bázi lignocelulózy. ICCT 2022 - Book of abstracts. 2022.
  Detail | WWW

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. “Hot” producers of polyhydroxyalkanoates as the future of the biotechnological industry. 2022.
  Detail | WWW

  SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; BEZDÍČEK, M.; OBRUČA, S. Diversity of Schlegelella thermodepolymerans Revealed with Nanopore Sequencing. In Proceedings of the 9th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2022. s. 373-378. ISBN: 978-80-88307-11-2.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Ekologická izolace polyhydroxyalkanoátů z extrémofilních bakterií. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. Brno: Československá společnost mikrobiologická z.s., 2022. s. 17-17. ISBN: 978-80-88379-18-8.
  Detail | WWW

  HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates Using Hydrolyzates of Lignocellulosic Materials. The Biomania Student Scientific Meeting 2022. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 114-114. ISBN: 978-80-280-0040-0.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. Some (Bacteria) Like It Hot - Towards Sustianable Produciton of Bioplastics Employing Thermophilic Bacteria. The Biomania Student Scientific Meeting 2022, Book of abstract. 1st. Brno: Masaryk University Press, 2022. s. 123-123. ISBN: 978-80-280-0040-0.
  Detail

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K. Novel thermophilic polyhydroxyalkanoates producing strain Aneurinibacillus thermoaerophilus CCM 8960. Applied Microbiology and Biotechnology, 2022, roč. 106, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1432-0614.
  Detail | WWW

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; BEZDÍČEK, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K. Comparison of short and long reads in structural and functional annotation of non-model bacteria. 2022. s. 11-11.
  Detail | WWW

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; VIDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. K udržitelné produkci biopolymerů pomocí termofilních mikroorganismů. 2022.
  Detail | WWW

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. STUDIUM PRODUKCE POLYHYDROXYALKANOÁTŮ POMOCÍ NOVÝCH TERMOFILNÍCH IZOLÁTŮ RODU ANEURINIBACILLUS. 2022.
  Detail | WWW

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. A new generation of biotechnological PHA production using thermophilic bacteria. 2022. s. 173-173.
  Detail | WWW

  NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KRZYZANEK, V.; KOLLER, M.; OBRUČA, S. Combination of Hypotonic Lysis and Application of Detergent for Isolation of Polyhydroxyalkanoates from Extremophiles. Polymers, 2022, roč. 14, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Production of P(3HB-co-4HB) copolymer by new thermophilic isolate Aneurinibacillus sp. H1 in batch, repated-batch and fed-batch cultivation modes of cultivation. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2021. s. 1 (1 s.). ISSN: 1314-3530.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. Screening cultivation mode and production of the new bacterium Aneurinibacillus thermoaerophilus CCM 8960. The Eurobiotech Journal. Sciendo, 2021. s. 98-98.
  Detail | WWW

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; OBRUČA, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K. First Complete Genome of the Thermophilic Polyhydroxyalkanoates Producing Bacterium Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344. GENOME BIOL EVOL, 2021, roč. 13, č. 4, s. 1-13. ISSN: 1759-6653.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOUŘILOVÁ, X.; SCHWARZEROVÁ, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁŘ, K.; MRÁZOVÁ, K.; KRZYŽÁNEK, V.; NEBESÁŘOVÁ, J.; OBRUČA, S. The First Insight into Polyhydroxyalkanoates Accumulation in Multi-Extremophilic Rubrobacter xylanophilus and Rubrobacter spartanus. Microorganisms, 2021, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2076-2607.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HEŘMÁNKOVÁ, K.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; BEZDÍČEK, M.; LENGEROVÁ, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K. Complete Genome Sequence of the Type Strain Tepidimonas taiwanensis LMG 22826T, a Thermophilic Alkaline Protease and Polyhydroxyalkanoate Producer. GENOME BIOL EVOL, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1759-6653.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOLLER, M.; OBRUČA, S. Evaluation of mesophilic Burkholderia sacchari, thermophilic Schlegelella thermodepolymerans and halophilic Halomonas halophila for polyhydroxyalkanoates production on model media mimicking lignocellulose hydrolysates. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 325, č. 4, s. 1-5. ISSN: 0960-8524.
  Detail | WWW

  MUSILOVÁ, J.; KOUŘILOVÁ, X.; OBRUČA, S.; SEDLÁŘ, K.; LENGEROVÁ, M.; BEZDÍČEK, M. Potential functional capacity of a non-model organism Aneurinibacillus species H1. 2021.
  Detail

  CHATRNÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; OBRUČA, S. Využití lignocelulózových materiálů k produkci polyhydroxyalkanoátů. XXX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2021. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 41-41. ISBN: 978-80-210-9882-4.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; VIDLÁKOVÁ, M.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Polyhydroxyalkanoate’s production by thermophilic genus Caldimonas and Tepidimonas. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2021. ISSN: 1314-3530.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; MRÁZOVÁ, K.; OBRUČA, S. Environmentally-friendly Isolation of Polyhydroxyalkanoates from Extremophilic Bacteria. The EuroBiotech Journal. 2021. s. 99-99. ISSN: 2564-615X.
  Detail | WWW

  MRÁZOVÁ, K.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; OBRUČA, S.; KRZYŽÁNEK, V. The first insight on changes in PHA granules after extraction from extremophilic microorganisms. Microscopy 2021: Conference. 1. 2021. s. 81-81.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; VIDLÁKOVÁ, M.; KREJČIŘÍK, R.; MRÁZOVÁ, K.; HRUBANOVÁ, K.; KRZYŽÁNEK, V.; NEBESÁŘOVÁ, J.; OBRUČA, S. Biotechnological Conversion of Grape Pomace to Poly(3-hydroxybutyrate) by Moderately Thermophilic Bacterium Tepidimonas taiwanensis. Bioengineering, 2021, roč. 8, č. 10, s. 1-13. ISSN: 2306-5354.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Bakterie rodu Caldimonas jako termofilní producenti polyhydroxyalkanoátů. XXIX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2020. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 44-44. ISBN: 978-80-210-9611-0.
  Detail

  SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; TRUDIČOVÁ, M.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-2. Material Study on the Produced Copolymers. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KOUŘILOVÁ, X.; KALINA, M.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; NEBESAROVA, J.; KRZYZANEK, V.; HRUBANOVA, K.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. Introducing the Newly Isolated BacteriumAneurinibacillussp. H1 as an Auspicious Thermophilic Producer of Various Polyhydroxyalkanoates (PHA) Copolymers-1. Isolation and Characterization of the Bacterium. Polymers, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Izolace termofilních bakterií schopných produkce polyhydroxyalkanoátů. XXIX. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2020. 1. Brno: Masarykova universita, 2020. s. 46-46. ISBN: 978-80-210-9611-0.
  Detail

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KOUŘILOVÁ, X.; KOLLER, M.; OBRUČA, S. Application of osmotic challenge for enrichment of microbial consortia in polyhydroxyalkanoates producing thermophilic and thermotolerant bacteria and their subsequent isolation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2020, roč. 144, č. 2, s. 698-704. ISSN: 0141-8130.
  Detail | WWW

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KOLLER, M.; OBRUČA, S. Production of polyhydroxyalkanoates (PHA) by a thermophilic strain of Schlegelella thermodepolymerans from xylose rich substrates. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2020, roč. 315, č. 8, s. 1-7. ISSN: 0960-8524.
  Detail | WWW

  KOUŘILOVÁ, X.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; BEDNÁROVÁ, K.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Thermophilic Bacterium Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344 as a Producer of Polyhydroxyalkanoates. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. s. 90-91. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail

 • 2019

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; OBRUČA, S. Isolace extremofilních bakterií produkující polyhydroxyalkanoáty z přírodních vzorků. XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. Brno: Masaryoka universita, 2019. s. 24-24. ISBN: 978-80-210-9296-9.
  Detail

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; HERNÁNDEZ, N.; PRIETO, M.A.; OBRUČA, S. Thermophilic bacteria isolated from compost as producers of polyhydroxyalkanoates. 10th European Symposium on Biopolymers. Straubing, Germany: C.A.R.M.E.N.e.V., 2019. s. 72-72.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Thermophilic Bacteria of the Genus Caldimonas as Polyhydroxyalkanoate Producers. The Biomania Student Scientific Meeting & Eusynbios Symposium 2019 Book of Abstracts. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 112-112. ISBN: 978-80-210-9379-7.
  Detail

  KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus. XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. 2019. s. 48-48. ISBN: 978-80-210-9296-9.
  Detail

  PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Isolation extremopilic bacteria producing polyhydroxyalkanoate from natural sample. The biomania student scientific meeting and eusynbios symposium 2019 Book of abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2019. s. 114-114. ISBN: 978-80-210-9373-7.
  Detail

  BYRTUSOVÁ, D.; SZOTKOWSKI, M.; KOUŘILOVÁ, X.; RAPTA, M.; MÁROVÁ, I. Production of pigments during co-cultivation of red yeasts and green algae. 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2018

  PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Screening of biotechnological potential in extremophilic bacteria. XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů Wimmerová, Michaela, Holková, Jitka, eds. Brno: 2018. s. 78-78. ISBN: 978-80-210-9069-9.
  Detail

 • 2017

  Application of physical stress factors on production characteristics of red yeasts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2017. ISSN: 1336-4839.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.