Detail předmětu

Bakalářská práce

FCH-BCO_BAPAk. rok: 2019/2020

V rámci předmětu zpracovávají studenti bakalářskou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku bakalářské práce obhajují u státní zkoušky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma

Prerekvizity

Znalosti matematiky, fyziky a chemie a oborové problematiky vymezené oblastí zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

literatura dle zadaného tématu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 12 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zadání bakalářské práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Hodnocební předmětu Bakalářská práce provádí vedoucí bakalářské práce na základě výsledků dosažených bakalářem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Přemět je ukončen zápočtem, který je udělen po odevzdání bakalářské práce, případně laboratorního deníku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse

Cíl

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

samostatná práce studentů

Typ (způsob) výuky

 

Spec. laboratoř

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor