Detail předmětu

Experimental and Analytical Techniques of Practical Organic Synthesis

FCH-DA_EAPAk. rok: 2024/2025

Basic concepts, techniques and glassware, recrystallization and melting point, distillation and boiling point, extraction, methods of chromatography, spectral methods, identification of organic compounds.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Učební cíle

Cílem předmětu je detailní studium vybraných pokročilých technik organické syntézy a metod chemického výzkumu. Moderní organická syntéza preferuje experimenty v mini a mikro škálovém provedení vyžadující speciální sklo a zařízení. S chemií organických sloučeni je úzce spjata podmínka identifikace složení produktů a možnost separace jednotlivých složek směsí.
Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro moderní trendy výzkumu v oblasti organické syntézy a charakterizace organických molekul.

Základní literatura

WYATT, P., WARREN S.: Organicsynthesis, Strategy and Control, John Wiley&Sons Ltd. 2007 (EN)
Gilbert, J.C., Martin, S.F., Experimental Organic Chemistry, Cengage Learning (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKAP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný