Nabídka programů

Chemie bioaktivních látek

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Specializace Chemie bioaktivních látek klade důraz především na pochopení vlastností a účinku biomolekul a jejich aplikace v oblasti medicíny, péče o zdraví nebo kosmetiky. Umožníme vám získat odbornost v oblastech blíže chemicko-biologickým disciplínám, jako jsou molekulární biotechnologie, mikrobiologie nebo bioinformatika.

Tento studijní program vychovává odborníky, kteří získají na pozadí klasického chemického vzdělání poznatky z vybraných oblastí bio- a nanotechnologií doplněné znalostmi z vybraných teoretických oborů, a to nejen formou zavedení nových předmětů a změnou volitelnosti, ale zejména řešením semestrálních laboratorních projektů v přímé spolupráci s praxí. Tato koncepce vychází jak z požadavků odborné praxe na kvalifikaci absolventů určených pro pozice vysoce vzdělaných odborných technických pracovníků a středního či vyššího managementu pro moderní farmaceutické a biotechnologické výroby, tak i z logické koncepce souběžné výuky biologických, chemických a inženýrských předmětů.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie a Ústav chemie potravin a biotechnologií.

PATRON STUDIJNÍHO PROGRAMU: TEVA Czech Industries s.r.o.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Cesta chemie pro zdraví

  • 95%

    absolventů najde práci do měsíce

  • 15%

    studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě

  • desítky

    témat diplomových prací založených na reálných projektech

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH