Nabídka programů

Physical Chemistry

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Co vás čeká, než si za jméno připíšete Ph.D.? Budete se učit samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jeho potvrzení. Cvičit svou schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací. Také se zdokonalíte v odborné angličtině – písemně i ústně.
Až studium ukončíte, stanou se z vás odborníci fyzikální chemie. Budete připraveni na samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

E-přihláška

Všechno, co potřebujete nebo spotřebujete, je chemie

 • 100 %

  studentů je zapojeno do vědecko-výzkumných týmů

 • 80 %

  studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě

 • 75 %

  studentů oceňuje individuální přístup učitelů

 • 90 %

  studentů se účastní stáží a exkurzí souvisejících s výukou

Co vás čeká

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH