Nabídka programů

Fyzikální chemie

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Co vás čeká, než si za jméno připíšete Ph.D.? Budete se učit samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jeho potvrzení. Cvičit svou schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací. Také se zdokonalíte v odborné angličtině – písemně i ústně.
V rámci tohoto oboru jsou připravováni odborníci, kteří se budou schopni podílet na vysoce kvalifikované vědecko-výzkumné činnosti založené na fyzikálně-chemických postupech, a to zejména na vysokoškolských pracovištích, pracovištích Akademie věd, ve výzkumných ústavech ale i v průmyslovém výzkumu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru fyzikální chemie. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití fyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech fyzikálně-chemického výzkumu, ale prakticky ve všech chemických oborech nebo oborech příbuzných.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

E-přihláška

Staňte se odborníky na fyzikálně-chemické postupy

 • 100 %

  studentů je zapojeno do vědecko-výzkumných týmů

 • 80 %

  studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě

 • 75 %

  studentů oceňuje individuální přístup učitelů

 • 90 %

  studentů se účastní stáží a exkurzí souvisejících s výukou

Co vás čeká

V průběhu prvního a druhého ročníku absolvujete povinnou zkoušku z Pokroků fyzikální chemie a minimálně 2 další zkoušky z předmětů podle zaměření řešené problematiky. Zároveň experimentálně pracujete na problematice dizertační práce. V závěru třetího ročníku se přihlásíte ke státní doktorské zkoušce a čtvrtý ročník je věnován dokončení experimentální práce, zhodnocení získaných výsledků a sepsání dizertace.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH