CMV Laboratoře

Laboratoř syntézy pokročilých materiálů

Naše laboratoř se zabývá programem experimentálního výzkumu v oblasti organické chemie a materiálových věd. Neustále se zvyšující požadavky na výkon, miniaturizaci, aplikace v živých systémech a v neposlední řadě náhrada neobnovitelných zdrojů energie jsou naší hnací silou. Vytváříme platformu pro studium v oblastech organických, hybridních a biohybridních materiálů pro optoelektroniku, fotoniku, biomedicínu a aplikace spojené se zelenou energií. Navrhujeme, syntetizujeme a optimalizujeme organické pokročilé molekuly, oligomery a konjugované polymery s využitím konvenčních i ekologických a udržitelných metod.

Oblasti našeho zájmu můžeme shrnout do následujících bodů:

  • Organická syntéza a organické bio-inspirované materiály
  • Syntéza samoorganizovaných struktur, organických pigmentů a hybridních perovskitových materiálů pro aplikace v organických solárních systémech
  • Organické spínače pro molekulární motory
  • Fotokatalytické procesy zaměřené na výrobu vodíku

Naší snahou je, aby parametry nově vyvíjených systémů splnily požadavky pro další komercializaci. Uvědomujeme si, že propracovaný design a dobře navržená syntéza nových funkčních materiálů je základem pokroku v nejkritičtějších oblastech technologie od elektroniky, přes energie, až po medicínu.

prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

prof. Ing.

JozefKrajčovič

Ph.D.

Vedoucí Laboratoře syntézy pokročilých materiálů, projektové řízení mezinárodních a českých VaV projektů

+420 54114 9433
krajcovic@fch.vut.cz

Ing. Martin Cigánek, Ph.D.

Ing.

MartinCigánek

Ph.D.

Kontaktní osoba; Organická syntéza a cílená strukturní derivatizace funkčních materiálů se zaměřením na organické vysoce-výkonné pigmenty a barviva a jejich aplikace v oblastech organické elektroniky, mikrovlnná organická syntéza, purifikační a charakterizační techniky (GC-MS, NMR).

+420541149531
martin.ciganek@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami