Detail projektu

Aplikace progresivních postupů pro zabezpečení zvyšování kvality a bezpečnosti potravin při výrobě a kontrole

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Rešená problematika se bude týkat potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a modernizace jejich technologických postupů.Taktéž bude věnována nemalá pozornost studiu možnosti využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely.

Označení

FCH-S-14-2325

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

CHROBOKOVÁ, M.; TÓTH, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Reverzibilní adsorpce bakteriální DNA na povrch magnetických nosičů. In ČO NOVÉHO V MIKROBIOLÓGII, KONFERENCIA MLADÝCH MIKROBIOLÓGOV. 2014. s. 15-20. ISBN: 978-80-971422-1-6.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; TÓTH, J.; PRETTL, Z.; HORÁK, D.; GYENIS, J.; RITTICH, B. Solid-phase DNA isolation from food matrices using hydrophilic magnetic microspheres. FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 2015, vol. 94, no. 1, p. 375-381. ISSN: 0960-3085.
Detail

ZICHOVÁ, M.; BABÁK, L.; ROSENBERG, M.; STRATILOVÁ, E.; OMELKOVÁ, J. Ethanol production from waste paper using immobilized Saccharomyces cerevisiae cells. 41st ANNUAL CONFERENCE ON YEAST. 2014. p. 57-57. ISBN: 1336-4839.
Detail

CHROBOKOVÁ, M.; TÓTH, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Reverzibilní adsorpce bakteriální DNA na povrch magnetických nosičů. 2014.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L. Identification and quantification of aroma compounds of Sea buckthorn berries. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 450-453. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

ZICHOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; STRATILOVÁ, E. Cellulase immobilization on carrier from waste polyethylene terephthalate bottles. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 469-472. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The influence of storage on the sensory quality of processed cheese analogues. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 403-406. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E. Assessment of aroma compounds in apples using SPME-GC-FID method. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 322-325. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

ZICHOVÁ, M.; STRATILOVÁ, E.; OMELKOVÁ, J.; ROSENBERG, M. Utilization of waste material for immobilization of cellulose-degrading enzymes. EMEC15 - The 15th European Meeting on Environmental Chemistry. Brno: 2014. ISBN: 978-80-214-5073-8.
Detail

BUTOROVÁ, L.; VÍTOVÁ, E.; POLOVKA, M. Monitoring of selected parameters in Amelanchier alnifolia extracts by UV-VIS-NIR and EPR spectroscopy. In CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.: 2014. p. 137-140. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

OLŠOVCOVÁ, Z.; VESPALCOVÁ, M. D-tagatose, new sweetener with health benefits. Chemie je 6ivot, Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2014. p. 84-84. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

OLŠOVCOVÁ, Z.; VESPALCOVÁ, M. D-tagatose, new sweetener with health benefits. 2014.
Detail

TROJÁNEK, Z.; KOVAŘÍK, A.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; HORÁK, D. IZOLACE DNA Z TECHNOLOGICKY ZPRACOVANÝCH POTRAVIN S VYUŽITÍM MAGNETICKÝCH NOSIČŮ. 2014.
Detail

TROJÁNEK, Z.; KOVAŘÍK, A.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; HORÁK D. OPTIMALIZACE METODY IZOLACE ROSTLINNÉ DNA S VYUŽITÍM MAGNETICKÉHO NOSIČE A JEJÍ SROVNÁNÍ S DALŠÍMI METODAMI. 2014.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů. In XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků. 2014. s. 10-12. ISBN: 978-80-7305-670-4.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník příspěvků. 2014. p. 411-415. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F. The impact of vegetable oil type on the sensory quality of processed cheese analogues. Studentská odborná konference Chemie je život 2014. Sborník abstraktů. 2014. p. 95-95. ISBN: 978-80-214-5077-6.
Detail

Fričová M., Rittich B., Španová A. The use of iont potencial at the bacterial DNA separatio by amino functionalized magnetic nanopartocles. Brno: 2014. p. 197-199. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

Čuta R., Fričová M., Rittich B., Španová A. TESTING DIFFERENT TYPES LYSIS METHOD FOR THE PREPARATION OF THE BACTERIAL CELL LYSATES WITH SUBSEQUENT ISOLATION AND AMPLIFICATION OF DNA. 2014. p. 170-171. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

VALICOVÁ, M., ZOVČÁKOVÁ, M., ŠPANOVÁ, A., OMELKOVÁ, J. Study of Lactic Acid Bacteria in Grape Musts Originating from Integrated and Organically Grown Grapes. 5th European Conference: Chemistry for Life Sciences. Barcelona: 2013. p. 179-179.
Detail

PALA, M.; OBRUČA, S.; SKŘIVANOVÁ, V.; BENEŠOVÁ, P.; HLAVÁČEK, V.; MÁROVÁ, I. Enzymatická hydrolýza kávové sedliny. Chemické listy (S). Ostrava: Česká společnost chemická, 2014. s. 793-793. ISSN: 1803-2389.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BURDĚJOVÁ, L.; BABÁK, L.; MATĚJÍČEK, A. Comparison of flavour and volatile flavour compounds of mixed elderberry juices. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 1, p. 147-152. ISSN: 1211-8516.
Detail

CHROBOKOVÁ M., TÓTH J., ŠPANOVÁ A., RITTICH B. Influence of PEG 6000 concentration on DNA viscosity and adsorption capacity on magnetic microspheres. In CECE 2014: 11 th International interdisciplinary meeting in bioanalysis. Brno, Czech Republic: Inst Analytical Chemistry ASCR, V VI-IAC, Veveri 967-97, Brno, 60200 Czech Republic, 2014. p. 161-163. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

ŠRŮTKOVÁ, D., SCHWARZER, M., HUDCOVIC, T., ZAKOSTELSKÁ, Z., DRÁB, V., ŠPANOVÁ, A., RITTICH, B., SCHABUSSOVA, I., KOZÁKOVÁ, H. Bifidobacterium longum CCM 7952 promotes epithelial barrier function and prevents acute DSS-induced colitis in strictly strain-specific manner. PLOS ONE, 2015, vol. 10, no. 7, p. 1-20. ISSN: 1932-6203.
Detail

ŠPANOVÁ, A., DRÁB, V., TURKOVÁ, K., ŠPANO, M., BURDYCHOVÁ, R., ŠEDO, O., ŠRŮTKOVÁ, D., RADA, V., RITTICH, B. Selection of potential probiotic Lactobacillus strains of human origin for use in dairy industry. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2015, vol. 241, no. 6, p. 861-869. ISSN: 1438-2377.
Detail

FRIČOVÁ, M.; ČUTA, R.; KŘÍŽOVÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. SIMPLY METHOD OF DNA ISOLATION FROM LACTIC ACID BACTERIA. Book of abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 98-99. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

ZICHOVÁ, M.; STRATILOVÁ, E.; ROSENBERG, M.; OMELKOVÁ, J. Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče s polyethylenteraftalátu a polyakrylamidu. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 12, s. 946-949. ISSN: 1213-7103.
Detail

ČAKAJDOVÁ, M.; TRACHTOVÁ, Š.; MOHELSKÝ, T.; NĚMEČKOVÁ, I.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Optimalizácia PCR-DGGE k identifikácii batérií v syroch. In APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY - Zborník prác z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie. 1. Trnava, Slovenská republika: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. s. 85-91. ISBN: 978-80-8105-565-2.
Detail