Detail předmětu

Praktikum z chemického inženýrství II

FCH-BC_CHI2_PAk. rok: 2024/2025

Chemicko-inženýrské procesy separace na vzduchových třidičích, vzduchového chlazení, dvoufázového toku, tlakové filtrace, kavitačních jevů, kinetiky transportu vlhkosti v partikulárních systémech a dynamických účinků proudu plynu ve čtvrtprovozní velikosti zařízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu
Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Učební cíle

Ověření platnosti teoretických vztahů jednotkových operací Chemického inženýrství na laboratorních zařízeních ve čtvrtprovozní velikosti.

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat ve čtvrtprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6. (CS)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (CS)

Doporučená literatura

Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (CS)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_MPMU bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Doprava partikulárních látek šnekovými dopravníky a Třídění na vzduchových třídičích;
2) Vzduchové chlazení;
3) Dvoufázový tok;
4) Tlakové filtrace;
5) Kavitační jevy;
6) Kinetika transportu vlhkosti v partikulárních systémech;
7) Kinetika proudu plynu

8) Destilace za sníženého tlaku

9) Tvorba víru

Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 9) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující