Detail projektu

Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Odborné práce studentů DSP oboru Potravinářská chemie budou zaměřeny na rozvoj progresivních postupů výroby a zpracování potravin a na využití pokročilých instrumentálních a molekulárních technik k analýze obsahu, účinku a stability prospěšných látek, ale i kontaminantů a alergenů v surovinách a produktech. Rozvíjeny budou komplexní postupy pro stanovení autenticity potravin. Pozornost bude věnována aktuálnímu trendu cirkulární ekonomiky při zpracování, využití a zhodnocení odpadních surovin ze zemědělsko- potravinářského komplexu.

Označení

FCH-S-19-5983

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Brázda Václav, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Buchtíková Iva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burešová Natálie, Ing. - spoluřešitel
Byrtusová Dana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ďubašáková Mária, Ing. - spoluřešitel
Fialová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fryšová Eva, Ing. - spoluřešitel
Hoová Julie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrstka Miroslav, PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Kočnar Michal, Ing. - spoluřešitel
Kovalčík Adriána, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvílová Olga, Ing. - spoluřešitel
Křikala Jakub, Ing. - spoluřešitel
Kučera Dan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kundrát Vojtěch, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Langová Denisa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mierna Jana, Ing. - spoluřešitel
Müllerová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němeček Milan, Ing. - spoluřešitel
Nováčková Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Porubiaková Otília, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Punčochářová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Rapta Marek, Ing. - spoluřešitel
Reichstädter Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ryšavá Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sadel Peter, Ing. - spoluřešitel
Skoumalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slaninová Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smetana Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Sýkora Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szotkowski Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimíčková Adéla, Ing. - spoluřešitel
Štursa Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Uhlířová Renata, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselá Mária, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vysoká Marie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemanová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; KŘIKALA, J. The effect of coffee beans roasting on its chemical composition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 344-350. ISSN: 1337-0960.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; VODIČKA, J.; KOVALČÍK, A.; OBRUČA, S. Extremophiles – Platform strains for sustainable production of polyhydroxyalkanoates. In Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 74-79. ISBN: 9783035714449.
Detail

POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; MICHALEC, A. Comparison of chemical composition of eggs from laying hens housed in different production facilities: A market study. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 402-407. ISSN: 1337-0960.
Detail

PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; OBRUČA, S. Isolace extremofilních bakterií produkující polyhydroxyalkanoáty z přírodních vzorků. XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. Brno: Masaryoka universita, 2019. s. 24-24. ISBN: 978-80-210-9296-9.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.; PERNICOVÁ, I. Adaptation of selected PHA producing bacteria to biotechnologically relevant stressors. XXVIII: konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 52-52. ISBN: 978-80-210-9296-9.
Detail

PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. Study of the influence of brewing water on selected analytes in beer. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, vol. 13, no. 1, p. 507-514. ISSN: 1337-0960.
Detail

BRÁZDA, V.; PORUBIAKOVÁ, O.; BOHÁLOVÁ, N.; INGA, A.; FOJTA, M. Attenuation of p53-alpha isoform transactivation by inverted repeat sequernces in p53 target sites. 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

PORUBIAKOVÁ, O.; BRÁZDA, V.; BOHÁLOVÁ, N. p53alpha protein isoforms binds preferentially to cruciform in transactivation yeast isogenic system. 2019.
Detail

PORUBIAKOVÁ, O.; BOHÁLOVÁ, N.; BRÁZDA, V.; INGA, A. Attenuation of p53-alpha isoform binding to DNA by inverted repeat abolishment in p53 target. 2019.
Detail

PIACENTINI, K.; BĚLÁKOVÁ, S.; BENEŠOVÁ, K.; PERNICA, M.; SAVI, G.D.; ROCHA, L.O.; HARTMAN, I.; ČÁSLAVSKÝ, J.; CORREA, B. Fusarium Mycotoxins Stability during the Malting and Brewing Processes. Toxins, 2019, vol. 11, no. 5, p. 1-11. ISSN: 2072-6651.
Detail

KUBÁŇ, P.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; ŠLAMPOVÁ, A.; BLANKA, M. Capillary electrophoresis for quantitative analysis of dried blood spot samples. ITP 2019. International Symposium on Electroseparation and Liquid Phase-Separation Techniques. 2019.
Detail

ČUTOVÁ, M.; MANTA, J.; PORUBIAKOVÁ, O.; KAURA, P.; ŠŤASTNÝ, J.; BRÁZDOVÁ JÁGELSKÁ, E.; GOSWAMI, P.; BARTAS, M.; BRÁZDA, V. Divergent distributions of inverted repeats and G-quadruplex forming sequences in Saccharomyces cerevisiae. GENOMICS, 2020, vol. 112, no. 2, p. 1897-1901. ISSN: 0888-7543.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; LEERMAKERS, M.; GAO, Y.; HABARTOVÁ, A. Determination of mercury in fish sauces using diffusive gradients in thin films technique. 2nd Food Chemistry Conference, Seville 17-19.9. : Book of abstracts. 2019. p. 2.2.10 (2.2.10 p.)
Detail

PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Isolation extremopilic bacteria producing polyhydroxyalkanoate from natural sample. The biomania student scientific meeting and eusynbios symposium 2019 Book of abstracts. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2019. p. 114-114. ISBN: 978-80-210-9373-7.
Detail

KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus. XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. 2019. s. 48-48. ISBN: 978-80-210-9296-9.
Detail

KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Thermophilic Bacteria of the Genus Caldimonas as Polyhydroxyalkanoate Producers. The Biomania Student Scientific Meeting & Eusynbios Symposium 2019 Book of Abstracts. Brno: Masaryk University Press, 2019. p. 112-112. ISBN: 978-80-210-9379-7.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; LEERMAKERS, M.; GAO, Y. Determination of potentially hazardous metals in fish sauces using DGT technique. 6th Conference on Diffusive Gradients in Thin Films 2019. 1. Vienna, Austria: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), 2019. p. 33-33.
Detail

PERNICOVÁ, I.; NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; HERNÁNDEZ, N.; PRIETO, M.A.; OBRUČA, S. Thermophilic bacteria isolated from compost as producers of polyhydroxyalkanoates. 10th European Symposium on Biopolymers. Straubing, Germany: C.A.R.M.E.N.e.V., 2019. p. 72-72.
Detail

SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E. Influence of starter culture on volatile compounds in "Moravský bochník" cheese. soubor abstraktů. 2019. p. 66-66.
Detail

DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; KUBÁŇ, P. A simple and efficient procedure for capillary blood spiking with basic and acidic drugs for subsequent dried blood spot analysis. 2019. p. 25-25.
Detail

RYŠAVÁ, L.; DVOŘÁK, M.; MIKOVÁ, B.; KUBÁŇ, P. Pre-treatment and elution of amino acids from dried blood spots for direct determination by capillary electrophoresis. 2019. p. 20-20.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; HESKO, O.; MÜLLEROVÁ, L.; OBRUČA, S. Protective effect of PHA granules in bacterial cells against UV-irradiation investigated by various spectral techniques. Straubing: C.A.R.M.E.V. e.V., 2019. p. 88-88.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I. Adaptation of PHA producing bacteria Cupriavidus necator H16 and Halomonas halophila to biotechnologically relevant stressors. 10th European Symposium on Biopolymers - Program. 2019. p. 70-70.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Causes and consequences of unique amorphous state of native granules of polyhydroxyalkanoates (PHAs) and its transitions into crystalline state. The Biomania Student scientific meeting - Eusynbios symposium 2019. 1th. 2019. p. 116-117. ISBN: 9788021093737.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Application of evolutionary engineering for enhancement of robustness and producing capacity of selected microbial PHA producers. The Biomania student scientific meeting and Eusynbios symposium 2019 - Book of Abstracts. 1. 2019. p. 120-120. ISBN: 978-80-210-9373-7.
Detail

PORUBIAKOVÁ, O.; BOHÁLOVÁ, N.; INGA, A.; VADOVIČOVÁ, N.; COUFAL, J.; FOJTA, M.; BRÁZDA, V. The influence of quadruplex structure in proximity to p53 target sequences on the transactivation potential of p53alpha isoforms. International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1422-0067.
Detail

FIALOVÁ, L.; ROMANOVSKÁ, D.; MÁROVÁ, I. SIMULTANEOUS DETECTION OF PEACH AND APRICOT DNA BY MULTIPLEX REAL-TIME PCR-HRM WITH INTERCALATING DYE. 2019.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Evolutionary engineering approach for enhancement of growth characteristics and producing capacity of selected PHA producing microorganisms. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 58-58. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; HOOVÁ, J.; POKORNÁ, M.; MALČÍKOVÁ, H.; MÁROVÁ, I. Effect of phenolic compounds on the growth of probiotic bacteria. 13th World congress on Polyphenols Applications - Abstracts Book. Malta: International Society of Antioxidants, 2019. p. 101-101.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; PLACHÁ, M.; TARAGEĽ, M.; BENDOVÁ, A.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Application of PHB-liposome particles and nanofibers in cosmetics. In NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials Volume 2020-October. NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials Volume 2020-Octobe: Tanger, 2020. p. 514-519. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; DUDROVÁ, M.; PLACHÁ, M.; PETRŽELKOVÁ, M.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Unconvential use of extracts from Coffea genus and Theobroma cacao. 19th International Nutrition & Diagnostics Conference. 2019. p. 66-66. ISBN: 978-80-7560-245-9.
Detail

HOOVÁ, J.; ŠNAJDAROVÁ, K.; POKORNÁ, M.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. The Effectiveness of Prebiotics on the Viability of Probiotics and its Encapsulation into Alginate Particles. 19th International Nutrition & Diagnostics Conference. 2019. p. 108-108. ISBN: 978-80-7560-245-9.
Detail

HOOVÁ, J.; MALČÍKOVÁ, H.; POKORNÁ, M.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. The Efficiency of Plant Compounds on the Viability of Probiotic Bacteria. Sborník abstraktů. 2019. p. 49-49. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

BENDOVÁ, A.; PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Preparation of bioactive wound dressings and testing their interaction with human cells. Nanocon 2019 - Abstracts. 2019. p. 123-124. ISBN: 978-80-87294-94-9.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; GAO, Y. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead in Fish Sauce Food Matrix by Diffusive Gradients in Thin Films Technique. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 61-61. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

RYŠAVÁ, L.; DVOŘÁK, M.; KUBÁŇ, P. The effect of membrane thickness on supported liquid membrane extractions in-line coupled to capillary electrophoresis for analyses of complex samples. Journal of Chromatography A, 2019, no. 1596, p. 226-232. ISSN: 0021-9673.
Detail

Peter Sadel, Pavel Diviš. The Role of Mango Peel Extract in the Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Use in Food Packaging. Studentská odborná konferencie Chemei je život 2019 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

BYRTUSOVÁ, D.; SZOTKOWSKI, M.; KOUŘILOVÁ, X.; RAPTA, M.; MÁROVÁ, I. Production of pigments during co-cultivation of red yeasts and green algae. 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

KUBÁŇ, P.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; ŠLAMPOVÁ, A.; BLANKA, M. Liquid phase microextraction techniques for direct analysis of dried blood spot samples by capillary electrophoresis. 2019.
Detail

KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P. A Comparison of Pretreatment Methods for Determination of Macroelements in Milk by ICP-OES. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 52-53. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E., JELEN, H. H. Application of vacuum solid-phase microextraction for the analysis of semi-hard cheese volatiles. European Food Research and Technology, 2020, vol. 246, no. 3, p. 573-580. ISSN: 1438-2385.
Detail

Slavíková Z.; Pořízka J.; Diviš P. The influence of addition of spent coffee grounds and their refining products on psychical a chemical properties of a soil and a growth of Lactuca sativa. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 64-65. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

ROMANOVSKÁ, D.; FIALOVÁ, L.; MÁROVÁ, I. Isolation and identification of genus Fragaria DNA in cosmetic products. 2019.
Detail

REICHSTÄDTER, M. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead using Diffusive Gradients in Thin Films Technique in Fish Sauce Food Matrix. Blankenberge, Belgium: ChemCYS 2020, 2020.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; GAO, Y. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead using Diffusive Gradients in Thin Films Technique in Fish Sauce Food Matrix. ChemCYS 2020 - Book of abstracts. 1. Blankenberge, Belgium: Royal Flemish Chemical Society, Belgium, 2020. p. 41-41.
Detail

REICHSTÄDTER, M. Determination of potentially hazardous metals in fish sauces using DGT technique. Vienna, Austria: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), 2019.
Detail

REICHSTÄDTER, M. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead in Fish Sauce Food Matrix by Diffusive Gradients in Thin Films Technique. Brno, CZ: Chemie je život 2019, 2019.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; ROMANOVSKÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, K.; MÁROVÁ, I. Use of technical hemp in cosmetics preparations. Malta: International Society of Antioxidants, 2019.
Detail

NĚMCOVÁ, A.; CAGÁŇOVÁ, L.; ÁRENDÁSOVÁ, V.; SAMEK, O.; BREIEROVÁ, E.; MÁROVÁ, I. MONITORING OF LIPID PRODUCTION BY METSCHNIKOWIA YEASTS. Ljubljana, Slovenia: 2019.
Detail

MÁROVÁ, I.; PAVELKOVÁ, R.; KUNDRÁT, V.; MATOUŠKOVÁ, P.; KOVALČÍK, A.; BOKROVÁ, J. Preparation and application of PHA based nanofibers and nanoparticles as natural organic UV filtres with anti-inflammatory effect. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2019. p. S5 (S5 p.)ISSN: 1873-4863.
Detail

KOLLER, M.; OBRUČA, S.; BRAUNEGG, G. Bioeconomic polyhydroxyalkanoate (PHA) manufacturing, and factors boosting PHA biosynthesis. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY. Elsevier, 2019. p. 4-4. ISSN: 1873-4863.
Detail

KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Porovnání metod úpravy vzorků pro stanovení makroprvků v mléce technikou ICP-OES. Bezpečnosť a kontrola potravín. Zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. s. 139-143. ISBN: 978-80-552-2168-7.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; GAO, Y.; DIVIŠ, P.; MA, T.; GAULIER, C.; LEERMAKERS, M. Cysteine-modified silica resin in DGT samplers for mercury and trace metals assessment. CHEMOSPHERE, 2020, no. 263, p. 1-13. ISSN: 0045-6535.
Detail

SADEL, P.;: Chemistry & Life 2019. Brno (21.11.2019)
Detail