prof. Ing.

Adriána Kovalčík

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – profesor

+420 54114 9422
kovalcik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  The Development of 3D Printable Polyhydroxyalkanoate Hydrogels as Potential Scaffolds for Cartilage Replacement, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Mezioborový výzkum - biochemie, fyzikální chemie, biotechnologie, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Současná aktuální témata moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Aktuální problémy a přístupy k výzkumu v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Rozvoj mezioborového přístupu – fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  TN02000051, National Centre of Competence in Polymer Materials and technolgies for the 21st Century, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Příspěvek k rozvoji moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  FW02020135, Ověření konceptu biorafinerie pro zpracování otrub, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  The biological role of poly-hydroxyalkanoates in cyanobacteria, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Multifunctional biocomposites produced from spent coffee grounds, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Biocompatible and biodegradable 3D scaffolds originated from coffee and winery waste, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail