Ing.

Ludmila Mravcová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – odborný asistent

+420 54114 9432, +420 54114 9566
mravcova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Ludmila Mravcová, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Aplikační formy nového lipozomálního komplexu pro inhalační podávání léků, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

 • 2023

  Aplikovaná environmentální chemie a technologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Environmentální procesy, analýza a technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Příprava a charakterizace chitosanových krytů ran s kontrolovaným uvolňováním léčiva , zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Studium vlivu aplikace biouhlu na charakter půdní organické hmoty - od multidisciplinární metodiky po interpretaci na molekulární úrovni, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  TJ02000262, Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000190, Získání a využití tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000128, Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  TJ02000261, Potenciál torefakce k úpravě čistírenských kalů pro jejich další využití, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Hyaluronan-catanionic vesicles complexes – interaction, structure, physical property, and stability, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení zátěže ekosystémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  Využití gelové permeační chromatografie a vysoce účinné kapalinové chromatografie pro sledování interakce biotických matric s polymery, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail