Detail předmětu

Praktikum z fyzikální chemie I

FCH-BC_FCH1_PAk. rok: 2024/2025

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 11 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Kinematická viskozita (Ubbelohdeho viskozimetr), koncentrační závislost.
3. Parciální molární veličiny.
4. Kalorimetrie.
5. Rovnováha kapalina-pára dvousložkové směsi.
6. Třísložková kapalná směs.
7. Přepětí vodíku na kovech.
8. Elektrochemický článek, Nernstova rovnice.
9. Kryoskopie.
10. Vodivostní měření.
11. Převodová čísla.
12. Stanovení pKa organické kyseliny.
13. Závěrečný test + zápočty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

základní znalosti z obecné a anorganické chemie, chemické výpočty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
100% účast v praktiku
absolvování všech úloh
klasifikace všech protokolů (alespoň stupeň E)
klasifikace laboratorního deníku (alespoň stupeň E)
úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň stupeň E)
celkové hodnocení alespoň stupněm E

O každé absolvované úloze je nutno vyhotovit protokol a odevzdat nejpozději do druhého následujícího cvičení.
Hodnocení je prováděno na základě protokolů, výsledných testů, průběžných diskusí se studenty během cvičení a laboratorního deníku.
Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Kombinované studium:
Studenti absolvují jednotlivé úlohy podle rozvrhu během semestru nebo při blokovém cvičení. Účast je povinná. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit po domluvě s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými úlohami z termodynamiky a elektrochemie. Studenti by se měli naučit využívat teoretických znalostí z fyzikální chemie při řešení konkrétních problémů v laboratoři.
Výstupem studia jsou praktické dovednosti v základních experimentálních metodách chemické termodynamiky a elektrochemie a v hodnocení naměřených dat.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan, M. Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně 2003 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_MPMU bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 11 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Kinematická viskozita (Ubbelohdeho viskozimetr), koncentrační závislost.
3. Parciální molární veličiny.
4. Kalorimetrie.
5. Rovnováha kapalina-pára dvousložkové směsi.
6. Třísložková kapalná směs.
7. Přepětí vodíku na kovech.
8. Elektrochemický článek, Nernstova rovnice.
9. Kryoskopie.
10. Vodivostní měření.
11. Převodová čísla.
12. Stanovení pKa organické kyseliny.
13. Závěrečný test + zápočty.