Nabídka programů

Chemie a technologie potravin

Kombinovaná 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Bakalářský program Chemie a technologie potravin nabízíme ve třech specializacích, a to Biochemická technologie, Chemie a analýza přírodních látek a Potravinářská chemie a technologie . Tyto specializace se liší sestavou některých povinně volitelných předmětů, a tudíž i obsahem přibližně jedné čtvrtiny státní zkoušky. První ročník všech specializaci má společnou náplň, v průběhu letního semestru prvního ročníku si pak budete vybírat jednu z nabízených specializací, která Vás nejvíce zaujme a bude nejlépe odpovídat Vašemu budoucímu plánovanému uplatnění.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Inovace v každém soustu, chemie krásy, pokrok v každé buňce: Náš výzkum spojuje svět potravin, kosmetiky a biotechnologií.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH