Nabídka programů

Chemie, technologie a vlastnosti
materiálů

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Ke studiu budete potřebovat tvůrčí myšlení a technologickou předvídavost. Připravte se na část teorie, plno praxe a zahraniční stáže. Čeká vás prohloubení znalostí chemie a fyziky, ale také základy testovacích a měřicích metod nebo bioinženýrství a nanotechnologie.
Až dostudujete, stanete se odborníkem na materiálové inženýrství a inženýrské technologie s důrazem na chemické procesy a vlastnosti materiálů. Můžete zastávat pozice vedoucích technologických týmů v chemických provozech, ale také pracovat v základním a aplikovaném výzkumu, testovat fyzikálně-chemické charakteristiky látek ve výzkumných a vývojových ústavech, nebo vyvíjet nové perspektivní materiály

Tento program zajišťuje Ústav chemie materiálů.

E-přihláška

Přispějte k vývoji a výzkumu materiálů budoucnosti s praktickou využitelností

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH