Detail projektu

Aplikace moderních metod v potravinářských technologiích , kontrole a bezpečnosti potravin.

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Projekt se bude zabývat aplikací moderních metod pro zvýšení kvality, bezpečnosti potravin a vývoji nových potravinových výrobků. Bude věnována i pozornost likvidaci odpadů z potravinářských výrob pomocí fermentačních technologií.

Označení

FCH-S-12-3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

VALICOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A. Occurence of lactic acid bacteria in grape must during alcoholic fermentation. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2011. p. 1031-1031. ISSN: 0009-2770.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; GONOVÁ, D.; SAMEK, O.; BREIEROVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Study of lipid production by Metschnikowia yeasts on waste substrates. In 45th Annual Meeting on Yeasts, Program and abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 1. Bratislava: Chemický ústav SAV Bratislava, SR, 2018. p. 50-50. ISSN: 1336-4839.
Detail

TURKOVÁ, K.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A.; BOGOVIC MATIJASIC, B. Evaluation of Lactobacillus strains for the production of proteinaceous antimicrobial substances. International scientific conference on bacteriocins and antimicrobial peptides, conference proceedings, Košice, Slovakia. 2012. p. 56-57. ISBN: 978-80-89589-02-9.
Detail

TURKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; MATIJAŠIĆ, B.B. Characterization of antimicrobial substances produced by strain Lactobacillus gasseri RL22P. In XXI. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2012, Sborník. Brno: 2012. p. 108-109. ISBN: 978-80-210-5874-3.
Detail

ČADEŽ, N.; ŠURANSKÁ, H.; LOZO, J.; GOLIĆ, N.; KOS, B.; ŠUŠKOVIĆ, J.; TOPISIROVIĆ, L.; RASPOR, P. Diversity and function of natural yeast microbiota in traditional cheeses produced in Western Balkan countries. Abstract book of 6th Central European Congress on Food. Novi Sad, Serbia: Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 2012. p. 506-506.
Detail

TURKOVÁ, K.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A. Identification and determination of relatedness of lactobacilli using different DNA amplification methods. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 9, p. 842-851. ISSN: 0366-6352.
Detail

KUKUROVÁ, K.; PASSOS, C. P.; CIESAROVÁ, Z.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; MEŠKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L.; COIMBRA, M. A. Acrylamide formation in cookies with coffee extracts. In Proceedings of 6th Central European Congress on Food. 2012. p. 189-193. ISBN: 978-86-7994-027-8.
Detail

MEŠKOVÁ, M.; MARKOVÁ, L.; SINDLER, W.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; KUKUROVÁ, K.; MURKOVIC, M.; CIESAROVÁ, Z. Znižovanie obsahu akrylamidu v sušienkach aplikáciou enzýmu asparaginázy. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2012 - Zborník abstraktov. 2012. s. 32-33. ISBN: 978-80-970712-2-6.
Detail

MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; ZIELIŃSKI, H.; PRZYGODZKA, M.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; ŠIMKO, P. Influence of various spices on acrylamide content in buckwheat ginger cakes. Chemical Papers, 2012, vol. 66, no. 10, p. 949-954. ISSN: 0366-6352.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M.; SUHAJ, M. Verification of wines origin by means of modern spectroscopic techniques. Chemické listy, 2012, vol. 106(S), no. 2, p. 238-242. ISSN: 0009-2770.
Detail

POLOVKA, M.; KAJDI, F.; TOBOLKOVÁ, B.; SUHAJ, M.; BEDNÁRIKOVÁ, A. Influence of growing conditions and technological processing on properties of flours assessed by spectroscopic methods. Chemické listy, 2012, vol. 106(S), no. 2, p. 225-230. ISSN: 0009-2770.
Detail

ILLKOVÁ, K.; ZEMKOVÁ, Z.; FLODROVÁ, D.; JÄGER, J.; BENKOVSKÁ, D.; OMELKOVÁ, J.; VADKERTIOVÁ, R.; BOBÁĽOVÁ, J.; STRATILOVÁ, E. Production of Geotrichum candidum polygalacturonases via solid state fermentation on grape pomace. Chemical Papers, 2012, vol. 9, no. 66, p. 852-860. ISSN: 0366-6352.
Detail

OMELKOVÁ, J.; ZICHOVÁ, M.; VALICOVÁ, M.; ŠIMKOVIC, I. Production of cellulase and polygalacturonase by Aureobasidium pullulans on agricultural wastes. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava: 2012. p. 62-62. ISSN: 1336-4839.
Detail

VALICOVÁ, M.; ŠPANOVÁ, A.; OMELKOVÁ, J. Posouzení vlivu způsobu pěstování vinné révy na populaci bakterií mléčného kvašení během alkoholového kvašení. Konference Výživa, potraviny a zdravý životní styl. Brno: 2012. s. 24-24. ISBN: 978-80-87502-05-1.
Detail

VALICOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; TRACHTOVÁ, Š. The monitoring of microbial populations in the moravian wines. 40th Annual conference on yeasts. Bratislava 2012: 2012. p. 76-76.
Detail

TURKOVÁ, K.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A. Využití DNA amplifikačních metod pro detekci genů pro histidin-dekarboxylázu, tyrosin-dekarboxylázu a hydrolázu žlučových solí u kmenů rodu Lactobacillus. XXIII. Biochemický sjezd, Sborník přednášek a posterů a program. 2012. s. 177-177. ISBN: 978-80-86313-34-4.
Detail

BABÁK, L.; ŠUPINOVÁ, P.; BURDYCHOVÁ, R. Growth models of Thermus aquaticus and Thermus scotoductus. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 60, no. 5, p. 19-26. ISSN: 1211-8516.
Detail

BABÁK, L.; ŠUPINOVÁ, P.; ZICHOVÁ, M.; BURDYCHOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E. Biosorption of Cu, Zn and Pb by thermophilic bacteria -- effect of biomass concentration on biosorption capacity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 60, no. 5, p. 9-18. ISSN: 1211-8516.
Detail

TURKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B.; MATIJAŠIĆ, B.B. Identification and antimicrobial activity of Lactobacillus strain isolated from infant faeces. In CECE 2012, 9th International interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: 2012. p. 324-326. ISBN: 978-80-904959-1-3.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; RITTICH, B.; HORÁK, D.; ŠPANOVÁ, A. The Use of Real Time PCR Method for Evaluation of Magnetic Microspheres. CECE 2012, 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 1. Brno, Czech Republic: Institute of Analytical chemstry AS CR, 2012. p. 374-378. ISBN: 978-80-904959-1-3.
Detail

Fričová, M.; Čuta, R.; Trachtová, Š.; Španová, A.; Rittich, B. Identifikace mikroorganismů v přípravku pro biodegradaci lipidů molekulárně biotechnologickými metodami. 2012. s. 26-26.
Detail

Čuta, R., Fričová, M., Španová, A., Rittich, B. Zjednodušený postup izolace DNA z buněk bakterií rodu Lactobacillus. Brno: 2012. s. 20-20.
Detail

Zovčáková, M., Španová, A., Rittich, B. Využitie iónov neodýmia pri hydrolytickom štiepení plazmidovej DNA izolovanej z kmeňov Staphylococcus aureus. Hygiena a technologie potravin. XLII. Lenfeldovy a Hoklovy dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. s. 76-76. ISBN: 978-80-7305-632-2.
Detail

TURKOVÁ, K.; MAVRIČ, A.; NARAT, M.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A.; ROGELJ, I.; MATIJAŠIĆ, B.B. Evaluation of Lactobacillus strains for selected probiotic properties. Folia Microbiol, 2012, vol. 57, no. 6, p. 261-267. ISSN: 0015-5632.
Detail

ZICHOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; STUCHLÍKOVÁ, O. Cellulase immobilized by adsorption on porous polyethylene terephthalate. Sborník přednášek a posterů. Brno: MU Brno, 2012. p. 184-184. ISBN: 978-80-86313-34-4.
Detail

DVOŘÁK, M.; GREGUŠOVÁ, B.; ŠURANSKÁ, H.; TURKOVÁ, K.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; RITTICH, B. Optimization of the capillary zone electrophoresis method with indirect photometry detection for monitoring of selected organic acid in biotechnological processes. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 271-275. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

DVOŘÁK, M.; VESPALCOVÁ, M.; RITTICH, B. Screening of potencial use of the capillary zone electrophoresis method with indirect photometric detection for the monitoring of selected organic acids in fruit wine, and culture media for microbiological and biotechnological purposes. In CECE 2012. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR,,v.v.i., 2012. p. 341-343. ISBN: 978-80-904959-1-3.
Detail

MARKOVÁ, L.; MEŠKOVÁ, E.; SINDLER, W.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; KUKUROVÁ, K.; MURKOVIC, M.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Eliminace akrylamidu v sušenkách s fruktózou aplikací enzymu L-asparaginázy. In XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin - Sborník příspěvků. 2012. s. 93-96. ISBN: 978-80-7080-839-9.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; BASIL, E. Qualitative attributes of cereal products with reduced acrylamide level. In 11th Food Chemistry Meeting: New chalenges – Book of fulltext. 2012. p. 1-4. ISBN: 978-972-745-141-8.
Detail

BASIL, E.; CIESAROVÁ, Z.; PASSOS, C.P.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; COIMBRA, M.A. Qualitative evaluation of cookies produced by incorporation of coffee extracts into their formulation. 11th Food Chemistry Meeting: New chalenges – Book of abstracts. 2012. p. 107 ( p.)ISBN: 978-972-745-132-6.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; SÁDECKÁ, J.; BELKOVÁ, R. Eliminace akrylamidu: Zvýšenie bezpečnosti a zachovanie kvality cereálnych potravín. In XLII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin - Sborník příspěvků. 2012. s. 90-92. ISBN: 978-80-7080-839-9.
Detail

MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z.; BASIL, E.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; KUKUROVÁ, K.; SINDLER, W.; MURKOVIC, M.; ŠIMKO, P. Prevence tvorby akrylamidu v cereálních produktech aplikací L-asparaginázy. In Zborník z V. Vedeckej konferencie Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca. 2012. s. 23-27. ISBN: 978-80-970552-6-4.
Detail

BASIL, E.; MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z.; BEDNÁRIKOVÁ, K.; KUKUROVÁ, K. Porovnanie efektívnosti redukcie akrylamidu v sušienkach pomocou komerčne dostupných enzýmov. In Zborník z V. Vedeckej konferencie Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca. 2012. s. 120-123. ISBN: 978-80-970552-6-4.
Detail

KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; SÁDECKÁ, J.; VIETORIS, V.; MARKOVÁ, L.; BASIL, E.; BEDNÁRIKOVÁ, A. Organoleptické vlastnosti cereálnych produktov po enzýmovej úprave L-asparaginázou. In VI. Medzinárodná konferencia Kvalita a bezpečnosť potravín 2012. Zborník prednášok. 2012. s. 114-119. ISBN: 978-80-85348-82-8.
Detail

SKLÁRŠOVÁ, B.; ŠIMON, P.; KOLEK, E.; ŠIMKO, P.; BEDNÁRIKOVÁ, A. Non-isothermal Kinetics of Benzo[a]pyrene Photooxidation in Glyceryl Trioctanoate. Polycyclic Aromatic Compounds, 2012, vol. 32, no. 3, p. 580-588. ISSN: 1040-6638.
Detail

ŠIMKO, P. Polycyclic aromatic hydrocarbons. In Safety Analysis of Foods of Animal Origin. Food Science and Technology. Boca Raton, USA: CRC Press, 2012. p. 441-462. ISBN: 978-1-4398-4817-3.
Detail

ŠIMKO, P. Heat and processing generated contaminants in processed meats. In Processed meats: Improving safety, nutrition and quality. Food Science, Technology and Nutrition. Cambridge, United Kingdom: Woodhead Publishing, 2012. p. 478-507. ISBN: 1 84569 466 X.
Detail

ŠIMKO, P. Polycyclic aromatic hydrocarbons. In Analysis of Endocrine Disrupting Compounds in Food. Food Science. Ames, USA: Wiley-Backwell, 2012. p. 429-445. ISBN: 978-0-8138-1816-0.
Detail

VRÁNOVÁ, D.; VADKERTIOVÁ, R. Yeasts and yeast-like organisms associated with fruits and blossoms of different fruit trees. CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2012, vol. 58, no. 12, p. 1344-1352. ISSN: 0008-4166.
Detail

VALICOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; TRACHTOVÁ, Š. Sledování populace bakterií mléčného kvašení v hroznovém moštu během alkoholového kvašení. XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2011. s. 98-98. ISBN: 978-80-210-5594-0.
Detail

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; VANĚK, M.; BYRTUSOVÁ, D.; RAPTA, M.; HÁRONIKOVÁ, A. PIGMENTED YEASTS AS BIOTECHNOLOGICAL FACTORIES FOR BIOPRODUCTS AND BIOFUELS. In 45th Annual Meeting on Yeasts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 1. Bratislava: Chemický ústav SAV Bratislava, SR, 2018. p. 33-33. ISSN: 1336-4839.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; POLOVKA, M.; SUHAJ, M. Comparison of amino acid profiles and spectroscopic characteristics of some spelt flours. Chemical Reactions in Foods VII - Book of abstracts. 1. Praha: Institute of Chemical Technology, 2013. p. 295-295. ISBN: 978-80-7080-836-8.
Detail

FLODROVÁ, D.; BENKOVSKÁ, D.; BOBÁĽOVÁ, J. An efficient separation procedure for searching of cereal glycosylated potential allergens. 2012.
Detail

BUTOROVÁ, L.; TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M. Využití moderních analytických technik pro charakterizaci plodů aronie a muchovníku. In Aplikované prírodné vedy. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě: 2014. s. 79-84. ISBN: 978-80-8105-565-2.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; ŠUPINOVÁ, P.; BABÁK, L. Use high-performance liquid chromatography for determination of saccharides after the enzymatic hydrolysis of waste bread. CECE 2014 11th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.: 2014. p. 252-255. ISBN: 978-80-904959-2-0.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; ŠUPINOVÁ, P.; BABÁK, L. Production of bioethanol from waste bread. Book of abstracts - CEITEC PhD retreat. 1. Brno: Masaryk university, 2015. p. 51-51. ISBN: 978-80-210-7825-3.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; MYSLIVCOVÁ, P.; BABÁK, L. Porovnání účinnosti chemické, fyzikální a enzymatické hydrolýzy odpadního pečiva. Studentská vědecká konference 2015. 2015. s. - (- s.)ISBN: 978-80-7464-741-3.
Detail

VESPALCOVÁ, M.; KŘÍŽOVÁ, L.; PAVLOK, S.; RICHTER, M.; VESELÝ, A. Effect of extruded rapeseed cake and extruded full-fat soybean in cows’ diet on casein fractions and amino acid profile of milk. Výzkum v chovu skotu, 2015, vol. 57, no. 207, p. 2-10. ISSN: 0139-7265.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; BEHAN, T.; SÁDECKÁ, J.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; KRAVEC, J.; Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; Mäspomix, s.r.o., Zvolen, SK: Směs pro přípravu chleba se sníženým obsahem akrylamidu. 25037, užitný vzor. (2013)
Detail

CIESAROVÁ, Z.; BEHAN, T.; SÁDECKÁ, J.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; KRAVEC, J.; Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK; Mäspomix, s.r.o., Zvolen, SK: Zmes na prípravu chleba so zníženým obsahom akrylamidu. 6420, užitný vzor. (2013)
Detail