Nabídka programů

Chemie a analýza přírodních
látek

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Chemie a analýza přírodních látek je jednou ze tří specializací studijního programu Chemie a technologie potravin. Tyto specializace se liší sestavou některých povinně volitelných předmětů, a tudíž i obsahem asi jedné čtvrtiny státní zkoušky. Pokud vás zaujme více jiný směr studia potravinářských věd, po ukončení prvního ročníku si lze zvolenou specializaci libovolně změnit.

Příroda je pro lidstvo nenahraditelným zdrojem základních živin, surovin a energie, ale také různých léčivých látek, vitamínů, minerálů i toxinů. V posledních letech je stále více upřednostňován trend využívání přírodních látek a bioprocesů nejen v tradičních odvětvích, jako je potravinářství, ale i v řadě dalších směrů, jako je farmacie, kosmetika, spotřební průmysl, i materiálové vědy.

Studium přírodních látek se zaměřuje na poznání struktury a funkce různých typů přírodních molekul, jako jsou např. přírodní složky potravin, léčivé látky nebo kosmetické přípravky, a to včetně technologie jejich zpracování a charakterizace pomocí moderních analytických metod a testů na živých buňkách. Při studiu se naučíte teoretické i praktické základy obecných chemických předmětů a pak se můžete specializovat na chemii léčivých a farmaceuticky či výživově významných přírodních látek, případně na kosmetickou chemii a kosmetologii. Součástí specializace je též tzv. valorizace odpadů, tedy využití různých typů potravinářských a přírodních odpadních surovin k výrobě něčeho užitečného.

Uplatnění najdete ve veškerých provozech spojených s výrobou a zpracováním přírodních látek, surovin a potravin, dále v zemědělském, farmaceutickém průmyslu, při výrobě a vývoji potravinových doplňků a léčiv a v kosmetickém průmyslu a biotechnologiích. Můžete rovněž pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Chemie přírodních látek, který získané znalosti rozšiřuje a obohacuje o další směry studia.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Příroda je naší inspirací a zdrojem

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH