prof. Ing.

Jozef Krajčovič

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – ředitel ústavu

+420 54114 9433
krajcovic@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

úterý, 10:00-11:00

Jiný termín je možný po individuální domluvě. Kancelář 5040

pátek, 10:00-11:00

Místnost 5040

Garantované programy

NPAP_ENVIEnvironmental Sciences and Engineering
prezenční studium, Anglicky, Ing., 2 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Garantované předměty

DAO_OCHAdvanced Organic Chemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
MA_ENG9Advances in Organic Chemistry
Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
DC_AZEAlternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
BC_BAP_CHTOZPBakalářská práce
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
D_SLP_EADoctoral Summer Laboratory Project – The Environmental Analysis
Anglicky, letní, FCH
D_WLP-EADoctoral Winter Laboratory Project – The Environmental Analysis
Anglicky, zimní, FCH
DA_EAPExperimental and Analytical Techniques of Practical Organic Synthesis
Anglicky, celoroční, FCH
DC_EAPExperimentální a analytické techniky praktické organické syntézy
Česky, celoroční, FCH
MA_ENG10Green Chemistry
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MA_ENG10Green Chemistry
Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BA_OCH1Organic Chemistry I
Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BAT_OCH2Organic Chemistry II
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH1Organická chemie I
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH2Organická chemie II
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
DC_OCHPokročilá organická chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
DCO_OCHPokročilá organická chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
DC_TNPPokročilé technologie nakládání s odpady
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
MC_PETPraktikum z environmentální technologie
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH_PPraktikum z organické chemie
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
DC_SMMSyntetické metody přípravy organických materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku
Česky, celoroční, FCH
MC_TNOTechnologie nakládání s odpady
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_TP_ŽP1Týmový projekt - ŽP I
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_TP_ŽP2Týmový projekt - ŽP 2
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemie
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_VODVybrané kapitoly z organické chemie
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

MA_ENG10Green Chemistry
Laboratorní cvičení, Seminář, Anglicky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BA_OCH1Organic Chemistry I
Cvičení, Přednáška, Anglicky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH1Organická chemie I
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH2Organická chemie II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_OCH_PPraktikum z organické chemie
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_TP_ŽP2Týmový projekt - ŽP 2
Cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemie
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
BC_VODVybrané kapitoly z organické chemie
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024