Nabídka programů

Biochemická technologie

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Biochemická technologie je jednou ze tří specializací studijního programu Chemie a technologie potravin. Tyto specializace se liší sestavou některých povinně volitelných předmětů, a tudíž i obsahem asi jedné čtvrtiny státní zkoušky. Pokud vás zaujme více jiný směr studia potravinářských věd, po ukončení prvního ročníku si lze zvolenou specializaci libovolně změnit.

Biochemická technologie vychází z faktu, že nic dokonalejšího než živý systém neexistuje. Chcete ho pochopit a naučit se využívat jeho schopnosti? Tak přijďte k nám studovat biotechnologii. Rozsáhlý teoretický základ získáte na přednáškách, velký důraz však klademe i na laboratorní dovednosti. Laboratořemi vás provedeme od úplných základů až k pokročilé práci s moderními přístroji i s živými buňkami.

Až dostudujete, budete specialisté na biotechnologii. Uplatnění najdete v potravinářských i biotechnologických výrobách, ve farmacii, ve výzkumu a vývoji i v kontrolních institucích. Ale bude škoda zůstat u bakaláře, můžete pokračovat ve studiu na magistra, třeba ve studijním programu Chemie přírodních látek, který tento obor rozšiřuje a obohacuje o další směry studia.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Živý organismus jako výrobní linka

 • 80%

  studentů je přijato bez přijímací zkoušky, tedy na základě prospěchu ze střední školy.

 • 1:4

  je poměr chlapců a dívek, kteří studují biotechnologii.

 • 95%

  absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

 • 20%

  studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH