prof. RNDr.

Ivana Márová

CSc.

FCH, ÚCHPBT – ředitelka ústavu

+420 54114 9419, +420 54114 9351, +420 54114 9352
marova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 15:00-17:30

Konzultace se týkají předmětů Biochemie 1, Biochemie 2, Základy genových technologií, Základy fyziologie.

Garantované programy

DPAP_FCHFood Chemistry
prezenční studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DPCP_CHTPChemie a technologie potravin
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DPCP_PCHPotravinářská chemie
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKAP_FCHFood Chemistry
kombinované studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKCP_CHTPChemie a technologie potravin
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKAP_CHTPChemistry and Technology of Foodstuffs
kombinované studium, Anglicky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKCP_PCHPotravinářská chemie
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Garantované předměty

DA_BCHAdvanced Biochemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
BC_BCH1Biochemie I
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MC_BCH2Biochemie II
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BA_BCH1Biochemistry I
Anglicky, letní, FCH, ÚCHPBT
MA_BCH2Biochemistry II
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MC_BPLBiotechnologie přírodních látek
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_CHPLDiplomový seminář
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
DAO_PCHBFood Chemistry and Biochemistry
Anglicky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
BC_LSP1Laboratorní projekt I
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_LSP2Laboratorní projekt II
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BAO_BCH_PLaboratory Classes in Biochemistry
Anglicky, zimní, FCH, ÚCHPBT
M_SLPBiMaster Summer Laboratory Project in Biotechnology
Anglicky, letní, FCH
M_WLPBiMaster Winter Laboratory Project in Biotechnology
Anglicky, zimní, FCH
DAO_MPVModern Methods of Food Waste Valorization
Anglicky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
DCO_MPVModerní postupy valorizace potravinářských odpadů
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
MC_NUTNutraceutika
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MC_NFPNutraceutika a funkční potraviny
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_BOdborná praxe - BT
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_PLOdborná praxe - CHPL
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_ODP_POdborná praxe - PCH
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
DC_BCHPokročilá biochemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
MC_PPVPPostupy a procesy ve výrobní praxi
Česky, letní, FCH, ÚFSCH
DCO_PCHBPotravinářská chemie a biochemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHPBT
BC_BCH_PPraktikum z biochemie
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MC_FKM_PPraktikum z fyziologie a klinických metod
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MC_PVPProcesy a postupy ve výrobní praxi
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_PLDMPřehled laboratorních diagnostických metod
Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MC_SSP2Seminář specializace - S2
Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
BC_TP_BTTýmový praktický projekt - BT
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_TP_CHPLTýmový praktický projekt - CHPL
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_TP_PCHTýmový praktický projekt - PCH
Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BC_BCH1Biochemie I
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
MC_BCH2Biochemie II
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BA_BCH1Biochemistry I
Přednáška, Anglicky, letní, FCH, ÚCHPBT
MA_BCH2Biochemistry II
Cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FCH, ÚCHPBT
MC_BPLBiotechnologie přírodních látek
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_DS_CHPLDiplomový seminář
Diplomový seminář, Česky, zimní, FCH, ÚCHPBT
BC_LSP1Laboratorní projekt I
Speciální laboratoř, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
BC_LSP2Laboratorní projekt II
Speciální laboratoř, Česky, zimní, FCH, ÚFSCH
MC_PPVPPostupy a procesy ve výrobní praxi
Seminář, Česky, letní, FCH, ÚFSCH
MC_PVPProcesy a postupy ve výrobní praxi
Seminář, Česky, letní, FCH, ÚCHPBT
BC_PLDMPřehled laboratorních diagnostických metod
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHPBT

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024