Nabídka programů

Biochemická technologie

Kombinovaná 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Nic dokonalejšího než živý systém neexistuje. Chcete ho pochopit a naučit se využívat jeho schopnosti? Tak k nám přijďte studovat biotechnologii. Rozsáhlý teoretický základ získáte na přednáškách, velký důraz však klademe i na laboratorní dovednosti. Laboratořemi vás provedeme od úplných základů až k pokročilé práci s moderními přístroji i s živými buňkami.

Až dostudujete, budete specialisté na biotechnologii. Uplatnění najdete v potravinářských i biotechnologických výrobách, ve farmacii, ve výzkumu a vývoji i v kontrolních institucích. Ale bude škoda zůstat u bakaláře, můžete pokračovat v magisterském studiu, třeba ve studijním programu Chemie a technologie potravin.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

Živý organismus jako výrobní linka

 • 80%

  studentů je přijato bez přijímací zkoušky, tedy na základě prospěchu ze střední školy.

 • 1:4

  je poměr chlapců a dívek, kteří studují biotechnologii.

 • 95%

  absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

 • 20%

  studentů stráví část studia na zahraniční univerzitě.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH