Detail projektu

Studium potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely.

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Řešená problematika se bude týkat potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a modernizace jejich technologických postupů.Taktéž bude věnována nemalá pozornost studiu možnosti využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely a čistění odpadních vod z potravinářských výrob.

Označení

FCH-S-10-3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Omelková Jiřina, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Benkovská Dagmar, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bobáľová Janette, Ing., CSc. - spoluřešitel
Cetkovská Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Divišová Radka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Duroňová Kateřina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Miloš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fišera Miroslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Gregušová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Hohnová Barbora, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrušková Vendula, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hýsková Eva, Ing. - spoluřešitel
Illková Kateřina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaclíková Eva, Ing., CSc. - spoluřešitel
Kohoutková Nina, Ing. - spoluřešitel
Kotianová Michala, Mgr. - spoluřešitel
Kristinová Věra, Ing. - spoluřešitel
Lichnová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Navrátilová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pařilová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rittich Bohuslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Rychtera Mojmír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šimko Peter, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Šmíd Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Španová Alena, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Šťavíková Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šupinová Petra, Ing. - spoluřešitel
Šuranská Hana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tobolková Blanka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trachtová Štěpánka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Turková Kristýna, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Tvrdíková Jana, Ing. - spoluřešitel
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

TRACHTOVÁ, Š. Lanthanum Manganase Peroskvite Nanoparticles for Molecular Diagnostic Application. In Sbornik prispevku studentská odborná konference Chemie a Spolecnost 2010. Brno University of Technology, Fakulty of Chemistry Purkynova 464/118, 612 00 Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 191-193. ISBN: 978-80-214-4212-2.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; MARKOVÁ, L.; BAXA, S. Improvement of Cereal Product Safety by Enzymatic Way of Acrylamide Mitigation. Czech J. Food Scencies (Special Isue), 2009, vol. 27, no. Special Issue, p. S96 (S98 p.)ISSN: 1212-1800.
Detail

CETKOVSKÁ, J.; ŘEZNÍČEK, V.; VESPALCOVÁ, M. Obsah vitaminu C v odrůdách rakytníku řešetlákového z pohledu možného využití pro potravinářské účely. Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2010, roč. 37, č. 1, s. 225-228. ISSN: 1802-1433.
Detail

CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L. Recent advances in mitigation of acrylamide in foods. Women Chemists and Innovation. The Role of Women in Chemistry and Innovation in the European Research Area, with a focus on teh Visegrad Countries. Programme and Book of Abstracts. 2010. p. 26 ( p.)ISBN: 978-963-9970-08-3.
Detail

VÍTOVÁ, E.; VESPALCOVÁ, M.; OMELKOVÁ, J.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R. Vliv technologie výroby na chutnost sýrů eidamského typu. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a kontrola potravin. SPU v Nitre. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2010. s. 190-193. ISBN: 978-80-552-0350-8.
Detail

FLODROVÁ, D.; BENKOVSKÁ, D.; ŠALPLACHTA, J.; BOBÁĽOVÁ, J. Influence of various stationary phases on HPLC separation of glycated intact barley proteins. ISC 2010. Book of Abstracts. 2010. p. 469-469.
Detail

BENKOVSKÁ, D.; LAŠTOVIČKOVÁ, M.; MAZANEC, K.; BOBÁĽOVÁ, J. Proteomics approach for study of glycation during the malting process. 4th CEEPC meets IMA. Book of Abstracts. 2010. p. 61-61.
Detail

LAŠTOVIČKOVÁ, M.; BENKOVSKÁ, D.; BOBÁĽOVÁ, J. Glycoproteome study of barley grain and malt: preliminary insights. 16 th International Symposium on Separation Science. Book of Abstracts. Rome : National Research Council, 2010. p. 145-145.
Detail

DVOŘÁK, M.; VESPALCOVÁ, M. Vývoj metody pro stanovení kontaminujícího enantiomeru kyseliny mléčné v mléčných výrobcích. In Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků XXXVII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Praha: VÚPP, 2010. s. 96-98. ISSN: 1802-1433.
Detail

MARKOVÁ, L.; KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Expozice akrylamidem z potravin u studentů středních škol. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010. Zborník abstraktov. 2010. s. 42 ( s.)ISBN: 978-80-970421-5-8.
Detail

MARKOVÁ, L.; KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Dietary exposure of acrylamide in high school student group. 2nd MoniQA International Conference "Emerging and persisting food hazards: Analytical challenges and socio-economic impact" Book of Abstracts. 2010. p. 99 ( p.)ISBN: 978-3-9501610-7-6.
Detail

MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; ŠIMKO, P. Dietary exposure of acrylamide in the Czech and Slovak Republics. Women Chemists and Innovation. The Role of Women in Chemistry and Innovation in the European Research Area, with a focus on teh Visegrad Countries. Programme and Book of Abstracts. 2010. p. 53 ( p.)ISBN: 978-963-9970-08-3.
Detail

VRÁNOVÁ, D.; ŠURANSKÁ, H.; PALÍKOVÁ, P.; KRÄTSCHMEROVÁ, K. Comparison of certain regions of rDNA in order to identify of Saccharomyces genus. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Smolenice,Slovensko: 2010. s. 83-83. ISSN: 1336-4839.
Detail

DUROŇOVÁ, K.; FERDOVÁ, J.; MÁROVÁ, I.; ČERTÍK, M. Study of molecular changes in surface layers of apples stored in different conditions. Chemické listy, 2010, vol. 104 (2010), no. 6, p. 573-574. ISSN: 0009-2770.
Detail

LICHNOVÁ, A.; VONDRÁČKOVÁ, H.; MÁROVÁ, I. Determination of phenolic compounds in cereal products. Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 6, p. 574-575. ISSN: 0009-2770.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M. Sledovanie vybraných charakteristík slovenských biovín a konvenčných vín pre účely ich vzájomnej diferenciácie a autentifikácie. Trendy v potravinárstve, 2010, roč. 16, č. 1, s. 13-15. ISSN: 1336-085X.
Detail

VÍTOVÁ, E.; BABÁK, L.; MOKÁŇOVÁ, R.; HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J. The content of sensory active compounds and flavour of several types of yogurts. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, vol. 58, no. 5, p. 407-412. ISSN: 1211-8516.
Detail

MARKOVÁ, L.; KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Expozice akrylamidem z potravin v SR a ČR. Potravinárstvo, 2010, roč. 4, č. Mimořádné, s. 322-329. ISSN: 1338-0230.
Detail

MARKOVÁ, L.; KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; ŠIMKO, P. Porovnávání expozice akrylamidem z potravin u studentů středních škol v SR a ČR. Trendy v potravinárstve, 2010, roč. 15, č. 1, s. 11-13. ISSN: 1336-085X.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, J. Arsenic cycling in marine systems: degradation of arsenosugars to arsenate in decomposing algae, and preliminary evidence for the formation of recalcitrant arsenic. Environmental Chemistry, 2011, vol. 8, no. 1, p. 44-51. ISSN: 1448-2517.
Detail

ILLKOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; VOBĚRKOVÁ, S.; HABÁNÍKOVÁ, K. Production of cellulase and polygalacturonase by Aureobasidium pullulans in submerged and solid state systems. Bratislava: Natura o.z., 2010. p. 107-107.
Detail

ÜRGEOVÁ, B.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Optimisation of Lysis of Bacteria Occuring in Cheeses. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, Conference Proceedings. Košice, Slovensko: Pamida International Ltd., 2010. p. 159-160. ISBN: 978-80-970168-4-5.
Detail

TRACHTOVÁ, S.; RITTICH, B.; SPANOVA, A.; HORAK, D.; KUBISZ, P. Newly synthesized magnetic particles P (HEMA-co-GMA) for DNA isolation from probiotic strain Lactobacillus gasseri K7. International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics Conference Proceedings. Kysucke Nove Mesto, Slovak Republic: Pamida International Ltd., 2010. p. 158-158. ISBN: 978-80-970168-4-5.
Detail

ILLKOVÁ, K.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. PCR and ARDRA Differentiation of Related Species of Bacillus. Conference Proceedings. Kysucke Nove Mesto: Pamida International Ltd., 2010. p. 120-121. ISBN: 978-80-970168-4-5.
Detail

TURKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Využití DNA amplifikačních metod pro identifikaci sbírkových a typových kmenů rodu Lactobacillus. XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sborník příspěvků. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 82-82. ISBN: 978-80-210-5164-5.
Detail

TURKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Probiotic species identification and screening of Lactobacillus strains for bacteriocin genes. International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics Conference Proceedings. Košice: 2010. p. 73-73. ISBN: 978-80-970168-4-5.
Detail

RITTICH, B., TRACHTOVÁ, Š., ŠPANOVÁ, A., KAMAN, O., POLLERT E. HORÁK, D. Nano- and microparticles for molecular diagnostic applications. Bologna: Dechema, 2010. p. B2004 (B2004 p.)
Detail

TVRDÍKOVÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Functionalization of Streptavidin Modified Microparticles for Probiotic DNA Isolation. International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, Conference Proceedings. Košice, Slovensko: Pamida, 2010. p. 64-64. ISBN: 978-80-970168-4-5.
Detail

ILLKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; TRACHTOVÁ, Š.; RITTICH, B. PCR Identification of Bacillus strains from commercial product and its application to the wastewater. Book of Abstracts. Bratislava: Food Research Institute, 2010. p. 176-176. ISBN: 978-80-89088-90-4.
Detail

ILLKOVÁ, K.; OMELKOVÁ, J.; STRATILOVÁ, E.; VADKERTIOVÁ, R. Polygalacturonase produced by Geotrichum candidum under solid state fermentation on grape pomace. Bratislava: Natura o.z., 2011. p. 75-75.
Detail

TRACHTOVÁ, Š. Lanthanum Manganase Peroskvite Nanoparticles for Molecular Diagnostic Application. Studentská odborná konference Chemie a společnost, Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-4213-9.
Detail

ILLKOVÁ, K.; VADKERTIOVÁ, R.; STRATILOVÁ, E. The enzymatic activity of yeast isolated from plant material. Bratislava: Natura o.z., 2011. p. 76-76.
Detail

ŠURANSKÁ, H.; VRÁNOVÁ, D.; OMELKOVÁ, J.; VADKERTIOVÁ, R. Effect of Vineyard Agriculture on Wine Yeasts Population. Studentská odborná konference - Chemie a společnost 2010, Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2010. p. 58-58. ISBN: 978-80-214-4213-9.
Detail

VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Změny chutnosti sýrů eidamského typu během zrání. Chemické listy. Chemické listy (S). Brno: Chemické listy, 2010. s. 782-783. ISSN: 1803-2389.
Detail

VRÁNOVÁ, D.; ŠURANSKÁ, H.; KRÄTSCHMEROVÁ, K.; PALÍKOVÁ, P. Comparison of certain regions of rDNA in order to identify of Saccharomyces genus. SK: Institute of Chemistry, SAV, 2010. p. 83-83.
Detail

VÍTOVÁ, E.; HÝSKOVÁ, E.; MOKÁŇOVÁ, R.; ZEMANOVÁ, J. Složení mastných kyselin tavených sýrových analogů. Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. s. 579-579. ISSN: 0009-2770.
Detail

HÝSKOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; MOKÁŇOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E. Identifikace senzoricky aktivních látek v bezu černém (Sambucus nigra). Chemické listy. Chemické listy. Pardubice: ČSCH, 2010. s. 574-574. ISSN: 0009-2770.
Detail

DVOŘÁK, M.; VESPALCOVÁ, M.; DVOŘÁKOVÁ, I.; MIČÍKOVÁ, I.; KŘÍŽOVÁ, L. Obsah kaseinů v kravském mléce v závislosti na složení krmiva. 2010.
Detail

CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; MAŘÁKOVÁ, V.; ŘEZNÍČEK, V. Vitamin C v méně známých druzích ovoce. 2010.
Detail

MÁROVÁ, I.; PETRIK, S.; STAREČKOVÁ, T.; HÁRONIKOVÁ, A.; GOJKOVIC, Ž.; ČAČKOVÁ, K. Production of carotenoid-rich yeast biomass using selected waste substrates. Vitamins 2011 - 10th International Nutrition ansd Diagnostics Conference, Praha 2010, 4.-7.9. Pardubice: University Pardubice, 2010. p. 85-86. ISBN: 978-80-7395-257-0.
Detail

DVOŘÁK, M.; VESPALCOVÁ, M.; RITTICH, B. Analysis of casein content in cow milk. In Studentská odborná konference Chemie a společnost 2010 - Sborník příspěvků. 1. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická, 2010. s. 115-120. ISBN: 978-80-214-4212-2.
Detail

MÁROVÁ, I.; GOJKOVIC, Ž.; LICHNOVÁ, A.; VONDRÁČKOVÁ, H.; PETRIK, S.; DVOŘÁKOVÁ, T. Analysis of phenolic content and antimutagenic properties in selected cereal products. Book of Abstracts, 10th International Conference on Nutrition and Diagnostics. Pardubice: University Pardubice, 2010. p. 86-87. ISBN: 978-80-7395-257-0.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M. Markers for organic, conventional wines and grape wine musts differentiation. Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2010. p. 59-59. ISBN: 978-80-214-4212-2.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; ZEMANOVÁ, J.; ŠIMKO, P. The content of some elements in dietary supplements used for climacteric symptoms elimination. Chemické listy. 104 (S). Praha: Česká společnost chemická, 2010. p. 752-756. ISBN: 1803-2389.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M. Hodnocení kvality konvenčních vín a biovín pomocí moderních fyzikálně chemických postupů. Sborník abstraktov. Bratislava: OZ Preveda, 2010. s. 45-45. ISBN: 978-80-970421-5-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, J. Biotransformation of arsenic in marine organisms-degradation of arsenosugars in decomposing algae. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2010. p. 56-56. ISBN: 978-80-214-4212-2.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, J. Degradation of arsenosugar in decomposing algae. 2011. p. 320-320.
Detail

RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A.; TRACHTOVÁ, Š.; HORÁK, D. Magnetic Microspheres for DNA Diagnostics and DNA Delivery. Book of abstract 6th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno: VUTIUM, 2010. p. 151-151. ISBN: 978-80-214-4112-5.
Detail

TRACHTOVÁ, Š. Identifikace živých buněk laktobacilů v kysaných mléčných výrobcích. 2010.
Detail

RITTICH, B.; TURKOVÁ, K.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A. Charakterizace potenciálně probiotických bakterií rodu Lactobacillus lidského původu ze sbírky Laktoflora. 2010.
Detail

TURKOVÁ, K.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Probiotic species identification and screening of Lactobacillus strains for bacteriocin genes. 2010.
Detail

ŠPANOVÁ, A.;TURKOVÁ, K.; DRÁB, V.; ŠPANO, M.; BURDYCHOVÁ, R.; RITTICH, B. Characterisation of potential probiotic Lactobacillus strains of human origin. 14th International Biotechnology Symposium Abstract Book. Rimini, Itálie: University of Bologna, 2010.
Detail

LAŠTOVIČKOVÁ, M.; MAZANEC, K.; BENKOVSKÁ, D.; BOBÁĽOVÁ, J. Utilization of linear mode of MALDI-TOF mass spectrometry in the study of glycation during the malting process. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, 2010, vol. 116, no. 3, p. 245-250. ISSN: 0046-9750.
Detail

MARKOVÁ, L.; CIESAROVÁ, Z.; KUKUROVÁ, K.; ZIELIŃSKI, H.; Zielińska, D.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; ŠIMKO, P. Vliv koření na vznik akrylamidu v perníkách s pohankovou moukou. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2011 - Zborník abstraktov. 2011. s. 53 ( s.)ISBN: 978-80-970712-1-9.
Detail

KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; MARKOVÁ, L.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; SADECKA, J.; BELKOVA, R.; KRAVEC, K.; BEHAN, T. Role of yeast in bread mix on acrylamide formation. 1st International Congress on Food Technlology. Abstract Book. 2010. ISBN: 978-975-00373-3-7.
Detail

KUKUROVÁ, K.; CIESAROVÁ, Z.; MARKOVÁ, L.; SADECKÁ, J. The optimalization of bread mix composition to prepare low level acrylamide products using home bread maker. Women Chemists and Innovation. The Role of Women in Chemistry and Innovation in the European Research Area, with a focus on teh Visegrad Countries. Programme and Book of Abstracts. 2010. p. 27 ( p.)ISBN: 978-963-9970-08-3.
Detail

KUKUROVÁ, K.; MARKOVÁ, L.; BEDNÁRIKOVÁ, A.; CIESAROVÁ, Z. Nástroje znižovania akrylamidu v cereálnych výrobkoch. Potravinárstvo, 2010, roč. 4, č. Mimořádné, s. 317-321. ISSN: 1338-0230.
Detail

VRÁNOVÁ, D.; VADKERTIOVÁ, R.; ŠURANSKÁ, H. PCR-fingerprrinting as a methods for identification of Saccharomyces yeasts isolated from various Moravian musts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. sk: 2011. s. 113-113. ISSN: 1336-4839.
Detail

TOBOLKOVÁ, B.; POLOVKA, M.; PANGHYOVÁ, E. Vliv přídavku anthokyanů na vybrané parametry modelových pekárenských výrobků. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov. , Banská Bystrica: Občanske združenie PREVEDA, 2012. s. 12-12. ISBN: 978-80-970712-2-6.
Detail

ŠIMKO, P.; KOLEK, E.; ŠIMON, P.; ŠIMÚTH, T.; MARKOVÁ, L. Elimination of acrylamide by polymerization catalysed by inorganic food components. Journal of Food and Nutrition Research, 2009, vol. 48, no. 1, p. 8-13. ISSN: 1336-8672.
Detail

TRACHTOVÁ, Š. Identification of viable lactobacillus cell in fermented dairy products. In Sborník přednášek V. sympozia společnosti pro probiotika a prebiotika. Praha: ČZU v Praze, 2010. p. 16-16. ISBN: 978-80-213-2072-7.
Detail