Posouváníhranicmožnéhojenaší
radostíizávislostí

Další

Centrum materiálového výzkumu

Centrum materiálového výzkumu jako integrovaná součást fakulty sdružuje valnou většinu výzkumných a vývojových aktivit. Velmi často je nutný mezioborový přístup, kdy při řešení vědecko-výzkumných témat využíváme znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Orientujeme se zejména na aplikovaný výzkum anorganických materiálů a pokročilých organických materiálů a biomateriálů.

Více o CMV

Zprávy z FCH

    Řešené projekty a smluvní výzkum

    Více o projektech

    Přehled evropských projektů

    Více o evropských projektech