Posouváníhranicmožnéhojenaší
radostíizávislostí

Další

Centrum materiálového výzkumu

Centrum materiálového výzkumu jako integrovaná součást fakulty sdružuje valnou většinu výzkumných a vývojových aktivit. Velmi často je nutný mezioborový přístup, kdy při řešení vědecko-výzkumných témat využíváme znalosti a přístrojové vybavení napříč celou fakultou. Orientujeme se zejména na aplikovaný výzkum anorganických materiálů a pokročilých organických materiálů a biomateriálů.

Více o CMV

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Mezi největší výzvy dnešní doby patří udržitelnost kvality života s ohledem na životní prostředí; jejich řešení vyžaduje často interdisciplinární přístup. Vylepšujeme metody pro analýzu odpadních vod a půdy, zkoumáme možnosti ekotoxikologie, odpadového hospodářství a moderních environmentálních technologií.

Více informací

Chemie materiálů

V našich laboratořích zkoumáme anorganické materiály, různé druhy keramických surovin, kovů a slitin i jejich korozivního chování. Stejně tak je náš zájem upřen na výzkum a vývoj organických materiálů, polymerů, biopolymerů a biomateriálů.

Více informací

Chemie potravin a biotechnologií

Zaměřujeme se na rozvoj a optimalizaci technologických procesů a analýz kvality a bezpečnosti potravin i moderních metod analýzy obsahových látek. Pohybujeme se také v oblasti biotechnologií, nanotechnologií a hledáme možnosti jejich využití v potravinářství a kosmetice.

Více informací

Fyzikální a spotřební chemie

V širokém poli fyzikální a spotřební chemie rozvíjíme výzkumy v oblastech aplikované fyzikální chemie včetně chemie biokoloidní, aplikované fotochemie, organické elektroniky, fotoniky či plazmochemie.

Více informací

Řešené projekty a smluvní výzkum

Více o projektech

Přehled evropských projektů

Více o evropských projektech

Zprávy z FCH