Nabídka programů

Chemie a analýza přírodních
látek

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Chemie a analýza přírodních látek je jednou ze tří specializací studijního programu Chemie a technologie potravin. Tyto specializace se liší sestavou některých povinně volitelných předmětů, a tudíž i obsahem asi jedné čtvrtiny státní zkoušky. První ročník všech specializaci má společnou náplň, v průběhu letního semestru prvního ročníku si pak budete vybírat jednu z nabízených specializací, která Vás nejvíce zaujme a bude nejlépe odpovídat Vašemu budoucímu plánovanému uplatnění.

Příroda je pro lidstvo nenahraditelným zdrojem základních živin, surovin a energie, ale také různých léčivých látek, vitamínů, minerálů i toxinů. V posledních letech je stále více upřednostňován trend využívání přírodních látek a bioprocesů nejen v tradičních odvětvích, jako je potravinářství, ale i v řadě dalších směrů, jako je farmacie, kosmetika, spotřební průmysl, i materiálové vědy.

Studium přírodních látek se zaměřuje na poznání struktury a funkce různých typů přírodních molekul, jako jsou např. přírodní složky potravin, léčivé látky nebo kosmetické přípravky, a to včetně technologie jejich zpracování a charakterizace pomocí moderních analytických metod a testů na živých buňkách. Při studiu se naučíte teoretické i praktické základy obecných chemických předmětů a pak se můžete specializovat na chemii léčivých a farmaceuticky či výživově významných přírodních látek, případně na kosmetickou chemii a kosmetologii. Součástí specializace je též tzv. valorizace odpadů, tedy využití různých typů potravinářských a přírodních odpadních surovin k výrobě něčeho užitečného.

Uplatnění najdete ve veškerých provozech spojených s výrobou a zpracováním přírodních látek, surovin a potravin, dále v zemědělském, farmaceutickém průmyslu, při výrobě a vývoji potravinových doplňků a léčiv a v kosmetickém průmyslu a biotechnologiích. Můžete rovněž pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Chemie přírodních látek, který získané znalosti rozšiřuje a obohacuje o další směry studia.

Tento program zajišťuje Ústav chemie potravin a biotechnologií.

E-přihláška

Příroda je naší inspirací a zdrojem

1. ročník

Tento ročník je potřeba vystudovat ve společné obecné specializaci Chemie a technologie potravin. Poté si můžete tuto specializaci zvolit a pokračovat ve studiu.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH