doc. Ing.

Stanislav Obruča

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – docent

+420 54114 9486, +420 54114 9354
obruca@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Demonstrative process for the production and chemical recycling of environmentally safe, superior bio-based packaging by plasma integration in the value chain., zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.10.2024
  Detail

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Genomová a fenotypová typizace průmyslově využitelné extremofilní bakterie Aneurinibacillus species H1 , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Understanding of biological function, dynamics and biotechnological consequences of PHA cycle in Rhodospirillum rubrum , zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  FW02020135, Ověření konceptu biorafinerie pro zpracování otrub, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  The biological role of poly-hydroxyalkanoates in cyanobacteria, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  GA19-20697S, Directed evolution of polyhydroxyalkanoates producing bacteria , zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Multifunctional biocomposites produced from spent coffee grounds, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Možnosti neenergetického využití pyrolýzního oleje, zahájení: 16.01.2017, ukončení: 28.07.2017
  Detail

 • 2016

  Vývoj a aplikace progresivních postupů výroby, zpracování a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin, potravinářských surovin a jejich složek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  TF02000062, Transfer biotechnologie Hydal do Číny, zahájení: 01.02.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  LD15031, Využití koncepce biorafinerie k valorizaci odpadní biomasy dřevozpracujícího průmyslu, zahájení: 17.10.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  GA15-20645S, Zapojení polyhydroxyalkanolátů do stresové odpovědi bakterií, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  7AMB14SK020, Využití odpadních substrátů k biotechnologické produkci metabolitů a obohacené kvasinkové biomasy, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2010

  Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení zátěže ekosystémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Využití odpadních substrátů k mikrobiální produkci průmyslových biopolymerů , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail