Nabídka programů

Chemie a technologie materiálů

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Poznáte studium, výzkum a vývoj nových materiálů, které přispívají ke snížení ekologické zátěže a setkáváte se s nimi v běžném životě – jsou to displeje novějších mobilních telefonů, ohebné plastové fotovoltaické články, čipy elektronické knihy, inteligentní textilie, svíticí tapety, obaly indikující, nakolik čerstvé je zboží uvnitř, lepidla pro dentální náhrady, nové materiály nahrazující lidské cévy, ale také materiály využitelné ve stavebnictví – například tzv. „pružný beton“ a ultra-lehké keramické žárovzdorné materiály.
Budete rozumět chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Poznáte vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi a budete schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí.

PATRONI STUDIJNÍHO PROGRAMU: ČEZ Energetické produkty s.r.o., Unipetrol RPA s.r.o., TDK Electronics s.r.o., Českomoravský cement a.s., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Kingspan a.s., Plasmametal s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., ARGURG s.r.o.

Tento program zajišťuje Ústav chemie materiálů.

E-přihláška

Svým studiem můžete přispět k vývoji a výzkumu materiálů budoucnosti s praktickou využitelností

  • 75 %

    studentů zpracovává svoji závěrečnou práci ve spolupráci s průmyslem

  • 100 %

    absolventů najde po ukončení studia uplatnění

  • 20 %

    všech studentů fakulty chemické jsou „materialisti“

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH