Nabídka programů

Aplikovaná analytická,
environmentální a forenzní
chemie

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Studijní program vychází z konceptů forenzní environmentalistiky a chemie a propojuje znalosti procesů v životním prostředí, jejich analýzy, chemických technologií, environmentální legislativy a práva. Dále se naučíte připravovat chemické látky a chápat vztah mezi jejich strukturou a vlivem na složky životního prostředí. Proniknete tedy také do tajů toxikologie a ekotoxikologie a ve třeťáku také do metod chemické forenzní analýzy. V praxi si vyzkoušíte odebírat a analyzovat vzorky všeho druhu a připravovat znalecké posudky i projekty týkající se životního prostředí.

Jak získáte práci? Snadno! Díky širokému rozpětí znalostí o Vás bude zájem nejen v laboratořích nebo v chemických provozech, uplatníte se i jako ekologové, v bezpečnostních složkách ČR, v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí nebo na nejrůznějších manažerských pozicích. Pokud vám to nestačí, běžte na magistra v oblasti environmentálního inženýrství, kde se dozvíte, jak řešit environmentální problémy, o jejichž povaze a analýze jste se dozvěděli na bakalářském studiu.

PATRON PROGRAMU: ASIO TECH s.r.o.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

E-přihláška

Získej široký rozhled v oboru i analytické dovednosti

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH