Nabídka programů

Environmentální chemie,
bezpečnost a management

Kombinovaná 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Naučíme vás chápat nejen environmentální procesy probíhající ve všech složkách životního prostředí, ale získáte také znalosti v oblasti environmentálních technologií ve spojení s aktuální environmentální legislativou, právem, ekonomikou a managementem. Proniknete do problematiky environmentální chemie a bezpečnosti a získáte praktické zkušenosti s odběrem a analýzou environmentálních vzorků. Jak získáte práci? Velice snadno! Tento profesní bakalářský studijní program zajistí, že o Vás bude zájem nejen po studiu, ale i během studia, např. při absolvování celosemestrální odborné praxe u smluvních partnerů. Náplň studijního programu nabízí možnosti uplatnění absolventů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí nebo na pozicích zajišťujících rovnováhu mezi životním prostředím, společností a ekonomikou (Systém environmentálního managementu).

PATRON PROGRAMU: ASIO TECH s.r.o.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

E-přihláška

Pochopíte principy spojené s ochranou vody, půdy, ovzduší a děje, které nám mohou pomoci s vývojem čistých technologií

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH